Series: Winter Cup 2017

# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Rabindra Prasad 3 3 0 137 98 45.67 139.80 72 0 0 2 0 0 14 1
2 Ali m Samad 3 3 0 84 48 28.00 175.00 79 0 1 1 0 1 9 3
3 Pankaj Chopra 3 3 1 62 76 31.00 81.58 27 0 0 0 1 0 5 3
4 Giridhar Sreedhara 2 2 1 35 22 35.00 159.09 27 0 0 0 1 0 4 1
5 Anil Thakur 3 3 0 28 36 9.33 77.78 16 0 0 0 0 0 2 1
6 Abhinav Choudhary 3 1 0 24 17 24.00 141.18 24 0 0 0 0 0 2 0
7 Sai Palakollu 3 2 0 19 19 9.50 100.00 15 0 0 0 0 0 2 0
8 Anshul Reddy 1 1 1 12 17 70.59 12 0 0 0 0 0 0 0
9 Santosh Redyy 2 1 0 5 5 5.00 100.00 5 0 0 0 0 0 0 0
10 Pradeep Kumar 3 2 1 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 1 0 0
11 Prateek Panigrahi 1 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Amit Chadha 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Mohanasundaram Ramakrishnan 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Tejendra Srivastava 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0