Series: 2010 US Business Resources Inc C Division

# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ajit Chandrasekhar 12 0 0 2 1 15
2 Sudarshan Selvakumar 7 0 0 1 3 11
3 Rajnish Rao 9 0 0 1 0 10
4 Abid Mohammad 7 0 0 0 1 8
5 Sarim Khan 6 0 0 0 2 8
6 Raza Shah 5 0 0 3 0 8
7 Abdul Jalil 7 0 0 0 0 7
8 Satish Singh 7 0 0 0 0 7
9 Harminder Singh 7 0 0 0 0 7
10 Imran Ashraf 6 0 0 1 0 7
11 Taimoor Tahir 6 0 0 1 0 7
12 Imran Ali 6 0 0 0 0 6
13 Binayak Biswal 5 0 0 1 0 6
14 Sunil John 3 0 0 1 2 6
15 Krishna Medidi 5 0 0 0 0 5
16 Mushtaq Khatri 5 0 0 0 0 5
17 Habib u Khan 5 0 0 0 0 5
18 Dinesh Kumar 4 0 0 0 0 4
19 Saad Shariff 4 0 0 0 0 4
20 Ahmed Raza 4 0 0 0 0 4
21 Madhu Kolla 4 0 0 0 0 4
22 Muhammed Shahid 4 0 0 0 0 4
23 Parminder s Sokhi 3 0 0 1 0 4
24 Anas u Soofi 3 0 0 1 0 4
25 Nadeem u Iqbal 3 0 0 1 0 4
26 Sameer Gavade 3 0 0 0 0 3
27 Venket Kandanala 3 0 0 0 0 3
28 Dawood Shahdad 3 0 0 0 0 3
29 Jawad Hashmi 3 0 0 0 0 3
30 Sanjay Raj 3 0 0 0 0 3
31 Irfan Taj 3 0 0 0 0 3
32 Pratik Khandelwal 3 0 0 0 0 3
33 Vishal k Patel 3 0 0 0 0 3
34 Srinath Marirajan 3 0 0 0 0 3
35 Danish Aseem 2 0 0 1 0 3
36 Rupesh Karn 2 0 0 0 1 3
37 Rakesh Karn 1 0 0 1 1 3
38 Tanmay Juneja 2 0 0 0 0 2
39 Gautam Das 2 0 0 0 0 2
40 Salman Tahir 2 0 0 0 0 2
41 Karl Williams 2 0 0 0 0 2
42 Mohammed Arshed 2 0 0 0 0 2
43 Shoaib Raja 2 0 0 0 0 2
44 Syed Shahanawaz 2 0 0 0 0 2
45 Dhananjaya Perera 2 0 0 0 0 2
46 Venkat Boyapaati 2 0 0 0 0 2
47 Rahim Shamsuddin 2 0 0 0 0 2
48 Mohammad Yousuf 2 0 0 0 0 2
49 Shakir Muhammed 2 0 0 0 0 2
50 Mohammed Jafer Haneef 2 0 0 0 0 2
51 Nadeem Khan 2 0 0 0 0 2
52 Faisal Ul Rahman 2 0 0 0 0 2
53 Jameel Khan 2 0 0 0 0 2
54 Emaad Soofi 2 0 0 0 0 2
55 Mujeeb Khalil 2 0 0 0 0 2
56 Khalid Molai 2 0 0 0 0 2
57 Ali Tunvir 1 0 0 1 0 2
58 Bilal Zahid 1 0 0 1 0 2
59 Prerit Patel 1 0 0 0 1 2
60 Atul Chandresekhar 1 0 0 1 0 2
61 Imran Karim 0 0 0 0 2 2
62 Irfan Saeed 1 0 0 0 0 1
63 Khadir Geerah 1 0 0 0 0 1
64 Vinay Mattaparthy 1 0 0 0 0 1
65 Siddharth Dhanasekaran 1 0 0 0 0 1
66 Mrais Shafiq 1 0 0 0 0 1
67 Nilay Jayswal 1 0 0 0 0 1
68 Dhiresh Bhatia 1 0 0 0 0 1
69 Farrukh Syed 1 0 0 0 0 1
70 Sabir Ali 1 0 0 0 0 1
71 Jaynesh Doshi 1 0 0 0 0 1
72 Sarfaraz Baig 1 0 0 0 0 1
73 Faraz Saeed 1 0 0 0 0 1
74 Bhaskar Thatraju 1 0 0 0 0 1
75 Hm Atiq 1 0 0 0 0 1
76 Ahmed s Talha 1 0 0 0 0 1
77 Saqib a Mobeen 1 0 0 0 0 1
78 Umar Fazal 1 0 0 0 0 1
79 Aurangzab Mustafa 1 0 0 0 0 1
80 Shakeel Md 1 0 0 0 0 1
81 Sibtain Malik 1 0 0 0 0 1
82 Saad Khan 1 0 0 0 0 1
83 Sunil Daniel 1 0 0 0 0 1
84 Tony Bhuiya 1 0 0 0 0 1
85 Praveen Malraj 1 0 0 0 0 1
86 Shahzaib Quraishi 1 0 0 0 0 1
87 Zubair Khalid 1 0 0 0 0 1
88 Chrishan Galbadage 1 0 0 0 0 1
89 Sameer Mir 1 0 0 0 0 1
90 Tanvir Asad Ullah 1 0 0 0 0 1
91 Donald Budhu 1 0 0 0 0 1
92 Anoop Pradhan 1 0 0 0 0 1
93 Shafitul Chowdhury 1 0 0 0 0 1
94 Gautam Desai 1 0 0 0 0 1
95 Brian Glad 1 0 0 0 0 1
96 Farhan Adil 0 0 0 1 0 1
97 Zahid Mehmood 0 0 0 1 0 1
98 Asif Iqbal 0 0 0 1 0 1
99 Talha Ansari 0 0 0 1 0 1
100 Riaz Ahmed 0 0 0 1 0 1
101 Ranadheer Yadhagiri 0 0 0 1 0 1
102 Raja Zain 0 0 0 1 0 1
103 Kamran a Khan 0 0 0 1 0 1