Series: 2010 US Business Resources Inc C Division

# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ajit Chandrasekhar 12 0 2 1 15
2 Sudarshan Selvakumar 7 0 1 3 11
3 Rajnish Rao 9 0 1 0 10
4 Abid Mohammad 7 0 0 1 8
5 Sarim Khan 6 0 0 2 8
6 Raza Shah 5 0 3 0 8
7 Abdul Jalil 7 0 0 0 7
8 Harminder Singh 7 0 0 0 7
9 Satish Singh 7 0 0 0 7
10 Imran Ashraf 6 0 1 0 7
11 Taimoor Tahir 6 0 1 0 7
12 Imran Ali 6 0 0 0 6
13 Binayak Biswal 5 0 1 0 6
14 Sunil John 3 0 1 2 6
15 Habib u Khan 5 0 0 0 5
16 Mushtaq Khatri 5 0 0 0 5
17 Krishna Medidi 5 0 0 0 5
18 Saad Shariff 4 0 0 0 4
19 Dinesh Kumar 4 0 0 0 4
20 Muhammed Shahid 4 0 0 0 4
21 Madhu Kolla 4 0 0 0 4
22 Ahmed Raza 4 0 0 0 4
23 Parminder s Sokhi 3 0 1 0 4
24 Nadeem u Iqbal 3 0 1 0 4
25 Anas u Soofi 3 0 1 0 4
26 Sameer Gavade 3 0 0 0 3
27 Vishal k Patel 3 0 0 0 3
28 Venket Kandanala 3 0 0 0 3
29 Pratik Khandelwal 3 0 0 0 3
30 Dawood Shahdad 3 0 0 0 3
31 Srinath Marirajan 3 0 0 0 3
32 Jawad Hashmi 3 0 0 0 3
33 Sanjay Raj 3 0 0 0 3
34 Irfan Taj 3 0 0 0 3
35 Rupesh Karn 2 0 0 1 3
36 Danish Aseem 2 0 1 0 3
37 Rakesh Karn 1 0 1 1 3
38 Salman Tahir 2 0 0 0 2
39 Mohammed Jafer Haneef 2 0 0 0 2
40 Gautam Das 2 0 0 0 2
41 Venkat Boyapaati 2 0 0 0 2
42 Rahim Shamsuddin 2 0 0 0 2
43 Faisal Ul Rahman 2 0 0 0 2
44 Emaad Soofi 2 0 0 0 2
45 Tanmay Juneja 2 0 0 0 2
46 Syed Shahanawaz 2 0 0 0 2
47 Dhananjaya Perera 2 0 0 0 2
48 Nadeem Khan 2 0 0 0 2
49 Mujeeb Khalil 2 0 0 0 2
50 Mohammed Arshed 2 0 0 0 2
51 Shoaib Raja 2 0 0 0 2
52 Mohammad Yousuf 2 0 0 0 2
53 Shakir Muhammed 2 0 0 0 2
54 Khalid Molai 2 0 0 0 2
55 Karl Williams 2 0 0 0 2
56 Jameel Khan 2 0 0 0 2
57 Prerit Patel 1 0 0 1 2
58 Bilal Zahid 1 0 1 0 2
59 Atul Chandresekhar 1 0 1 0 2
60 Ali Tunvir 1 0 1 0 2
61 Imran Karim 0 0 0 2 2
62 Irfan Saeed 1 0 0 0 1
63 Sabir Ali 1 0 0 0 1
64 Hm Atiq 1 0 0 0 1
65 Sibtain Malik 1 0 0 0 1
66 Saad Khan 1 0 0 0 1
67 Zubair Khalid 1 0 0 0 1
68 Gautam Desai 1 0 0 0 1
69 Vinay Mattaparthy 1 0 0 0 1
70 Farrukh Syed 1 0 0 0 1
71 Faraz Saeed 1 0 0 0 1
72 Umar Fazal 1 0 0 0 1
73 Tony Bhuiya 1 0 0 0 1
74 Praveen Malraj 1 0 0 0 1
75 Tanvir Asad Ullah 1 0 0 0 1
76 Donald Budhu 1 0 0 0 1
77 Nilay Jayswal 1 0 0 0 1
78 Dhiresh Bhatia 1 0 0 0 1
79 Sunil Daniel 1 0 0 0 1
80 Chrishan Galbadage 1 0 0 0 1
81 Brian Glad 1 0 0 0 1
82 Siddharth Dhanasekaran 1 0 0 0 1
83 Mrais Shafiq 1 0 0 0 1
84 Bhaskar Thatraju 1 0 0 0 1
85 Aurangzab Mustafa 1 0 0 0 1
86 Shakeel Md 1 0 0 0 1
87 Shahzaib Quraishi 1 0 0 0 1
88 Anoop Pradhan 1 0 0 0 1
89 Shafitul Chowdhury 1 0 0 0 1
90 Khadir Geerah 1 0 0 0 1
91 Jaynesh Doshi 1 0 0 0 1
92 Sarfaraz Baig 1 0 0 0 1
93 Ahmed s Talha 1 0 0 0 1
94 Saqib a Mobeen 1 0 0 0 1
95 Sameer Mir 1 0 0 0 1
96 Farhan Adil 0 0 1 0 1
97 Asif Iqbal 0 0 1 0 1
98 Zahid Mehmood 0 0 1 0 1
99 Talha Ansari 0 0 1 0 1
100 Riaz Ahmed 0 0 1 0 1
101 Ranadheer Yadhagiri 0 0 1 0 1
102 Raja Zain 0 0 1 0 1
103 Kamran a Khan 0 0 1 0 1