Series: 2014 Optional T20

# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Bhargav Bhatt 3 0 0 1 4
2 Rahul Kukreti 0 0 1 3 4
3 Shreyas Krishna 3 0 0 0 3
4 Rajesh k Yemula 3 0 0 0 3
5 Khawaja Zia Dar 1 0 0 2 3
6 Vivek Inampudi 2 0 0 0 2
7 Shail Bhatt 2 0 0 0 2
8 Duncan Vandort 2 0 0 0 2
9 Ajay Tummala 2 0 0 0 2
10 Surya Deep Gunnam 1 0 1 0 2
11 Hemanth Dandiprolu 1 0 1 0 2
12 Ramakanth Reddy 1 0 0 1 2
13 Kiran Suresh 0 0 0 2 2
14 Vivek Kumar 1 0 0 0 1
15 Abhijith Harapanahalli 1 0 0 0 1
16 Vitrag Bavishi 1 0 0 0 1
17 Suresh Subramaniyan 1 0 0 0 1
18 Sumanth Mukkala 1 0 0 0 1
19 Suhas Naik 1 0 0 0 1
20 Shivaramakrishna Joginipally 1 0 0 0 1
21 Sharath Raam Thiru Soundararaj 1 0 0 0 1
22 Ravi Kiran Kanumuri 1 0 0 0 1
23 Rama Achan 1 0 0 0 1
24 Rahul Maurya 1 0 0 0 1
25 Pratap Bhimireddy 1 0 0 0 1
26 Krunal Sheth 1 0 0 0 1
27 Kaushik Mirani 1 0 0 0 1
28 Karthik Rajasekaran 1 0 0 0 1
29 Gururaj Iliger 1 0 0 0 1
30 Dhandapani Devarasan 1 0 0 0 1
31 Daniel Arunkumar 1 0 0 0 1
32 Ayaz Sheikh 1 0 0 0 1
33 Apoorva h Patel 1 0 0 0 1
34 Anil k Kareti 1 0 0 0 1
35 Ajay Jagtap 1 0 0 0 1
36 Abhilash Nallaguntla 1 0 0 0 1
37 Srikanth Gutlapalli 0 0 1 0 1
38 Rahul Ravindran 0 0 1 0 1
39 Deepak Chugh 0 0 1 0 1
40 Arun Samayam 0 0 1 0 1
41 Ankit Khera 0 0 1 0 1
42 Tapan Patel 0 0 0 1 1
43 Anil k Kareti 0 0 0 1 1