Series: Winter Cup 2017

# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Srikanth Gutlapalli C PCC 1 320 40 0 50 1 410
2 Sai Praveen Posani C PCC 1 281 0 0 50 1 331
3 Ranjith Pongileti C PCC 1 231 0 0 0 0 231
4 Surya Deep Gunnam C PCC 2 181 0 20 0 0 201
5 Achyuth Reddy C PCC 2 0 130 0 0 0 130
6 Dhanunjaya Noothi C PCC 2 74 0 20 0 0 94
7 Rajiv Kandakatla C PCC 1 76 0 0 0 0 76
8 Koushik Jayakumar C PCC 1 40 0 30 0 0 70
9 Sreedeep Coppysetty C PCC 2 0 50 10 0 0 60
10 Chaitatanya Dasika C PCC 1 57 0 0 0 0 57
11 Pratheek Katangur C PCC 1 0 40 0 0 0 40
12 Eshwar Gullapalli C PCC 0 0 0 30 0 0 30
13 Sai Krishna Gangavalli C PCC 1 0 20 0 0 0 20
14 Bhuvan Recherla C PCC 0 0 0 10 0 0 10
15 Aasrith Prasanna C PCC 1 9 0 0 0 0 9
16 Ravichand Kanukollu C PCC 2 0 0 0 0 0 0
17 Prasanna Aasrith C PCC 2 0 0 0 0 0 0
18 Rajeev Kumar C PCC 1 4 -10 0 0 0 -6
19 Uday Tej p C PCC 1 0 -20 0 0 0 -20