# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Sai Praveen Posani C
 Pcc
4 455 40 30 50 1 575
2 Surya Deep Gunnam C
 Pcc
4 429 0 40 50 1 519
3 Srikanth Gutlapalli C
 Pcc
2 358 40 0 50 1 448
4 Koushik Jayakumar C
 Pcc
4 340 0 40 0 0 380
5 Eshwar Gullapalli C
 Pcc
2 219 0 30 0 0 249
6 Ranjith Pongileti C
 Pcc
1 231 0 0 0 0 231
7 Dhanunjaya Noothi C
 Pcc
4 122 0 20 0 0 142
8 Achyuth Reddy C
 Pcc
3 0 130 10 0 0 140
9 Uday Tej P C
 Pcc
3 86 40 10 0 0 136
10 Teja Pathour C
 Pcc
2 5 130 0 0 0 135
11 Rajiv Kandakatla C
 Pcc
3 149 -20 0 0 0 129
12 Chaitanya Dasika C
 Pcc
3 113 0 10 0 0 123
13 Arun Samayam C
 Pcc
1 0 80 20 0 0 100
14 Sai Krishna Gangavalli C
 Pcc
3 0 50 20 0 0 70
15 Sreedeep Coppysetty C
 Pcc
3 0 50 10 0 0 60
16 Ashwin Kannan C
 Pcc
2 37 0 0 0 0 37
17 Chaitanya Sagam C
 Pcc
1 3 20 0 0 0 23
18 Pratheek Katangur C
 Pcc
3 0 20 0 0 0 20
19 Harish Bv C
 Pcc
1 0 0 10 0 0 10
20 Bhuvan Recherla C
 Pcc
2 0 0 10 0 0 10
21 Aasrith Prasanna C
 Pcc
3 9 0 0 0 0 9
22 Jeevan Gogineni C
 Pcc
1 0 0 0 0 0 0
23 Mohsin Khan Feroz C
 Pcc
1 0 0 0 0 0 0
24 Bharadwaj Kasinadhuni C
 Pcc
1 -10 10 0 0 0 0
25 Prasanna Aasrith C
 Pcc
2 0 0 0 0 0 0
26 Ajay Tummala C
 Pcc
1 0 0 0 0 0 0
27 Ravichand Kanukollu C
 Pcc
2 0 0 0 0 0 0
28 Rajeev Kumar C
 Pcc
1 4 -10 0 0 0 -6