Series: 2009 Summer League

 
# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Colonial Lonestar CC (10) Anoop Pradhan Verified Vinay Mattaparthy
2 Dccc 1st Xi (21) Amer S Sheikh Verified William Salmon Verified
3 Dccc 2nd Xi (22) Amer S Sheikh Verified Vipul Jha
4 Dccc 3rd Xi (26) Amer S Sheikh Verified Vipul Jha
5 Gpcc 1st Xi (11) Dev Jivnani Waqar Hussain
6 Gpcc 2nd Xi (11) Amish Mashke Vishal Depala
7 Irving CC (11) Abdul Jalil Sarfaraz Baig
8 Ismailia 1st Xi (16) Ajish Murali Verified Vishal Paisal
9 Ismailia 2nd Xi (14) Ahmed Hussain Vishal Paisal
10 Lanka Colts (11) Bantu Singh Thushal Das Gupta
11 Longhorns 1st Xi (11) Arun Johny Verified Tiju Varghese Verified
12 Longhorns 2nd Xi (5) Amer S Sheikh Verified William Salmon Verified
13 Metrohind CC (14) Amit Rupani Yogi Patel
14 Metroplex CC (13) Bhiku Desai Uday Patel Verified
15 Nortex CC (11) Abhinay Tomar Sobaan Ahmad
16 Outrageous 1st Xi (11) Amandeep Singh Yousuf Hussain
17 Outrageous 2nd Xi (18) Ali Abbas Verified Yousuf Hussain
18 Outrageous 3rd Xi (11) Anik Islam Talha Ansari Verified
19 Pcc Cubs (20) Aasrith Prasanna Vivek Inampudi Verified
20 Pcc Googlies (16) Deepak Bokka Verified Vivek Vijayraghavan
21 Pcc Reds (14) Anand Gopalan Sudhir R Guda
22 Plano Tigers CC (15) Ashish Kansal Vikram Khanna Verified
23 United CC (11) Abdullah Khan Verified Sravan Tripirneni Verified