Oregon Cricket League
Multnomah - Roster

Beaverton Falcons
   vs   
Multnomah
Schedule :   Saturday 7 Sep 2019 1:30 PM
Match Type: L Ground: IHES
Umpire(s) : Rahul Takemale   &   Batting Side

1
Aditya Thakur
     15
Pramod Chowdary  
    
2
Arun Gandhi
     16
Priyank Durugkar  
    
3
Ashish Khanna
     17
Rahul Yalkur  
    
4
Basheer Ahmed Muddebihal
     18
Rajendra Kumar Vunnam  
    
5
Govardhan Gudidevuni
     19
Ritesh Kumar  
    
6
Harjinder Sardar
     20
Roberto Anitori  
    
7
Harshit Patel
     21
Shoban Kandala  
    
8
Kunal Garg
     22
Sriram Muralidharan  
    
9
Lohit Inguva
     23
Tulasiram Makkena  
    
10
Nakul Chadha
     24
Vaibhav Purani  
    
11
Nithun Andiraju
     25
Venkat Murari  
    
12
Paresh Daharwal
     26
Vignesh Chandrashekhar  
    
13
Piyush Kakkar
     27
Zafar Khan  
    
14
Pradeep Reddy
     28
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com