Oregon Cricket League
Multnomah - Roster

Beaverton Falcons
   vs   
Multnomah
Schedule :   Saturday 7 Sep 2019 1:30 PM
Match Type: L Ground: IHES
Umpire(s) : Rahul Takemale   &   Batting Side

1
Aditya Thakur  
     14
Pradeep Reddy  
    
2
Arun Gandhi  
     15
Pramod Chowdary  
    
3
Ashish Khanna  
     16
Priyank Durugkar  
    
4
Basheer Ahmed Muddebihal  
     17
Rahul Yalkur  
    
5
Govardhan Gudidevuni  
     18
Ritesh Kumar  
    
6
Harjinder Sardar  
     19
Roberto Anitori  
    
7
Harshit Patel  
     20
Shoban Kandala  
    
8
Kunal Garg  
     21
Sriram Muralidharan  
    
9
Lohit Inguva  
     22
Tulasiram Makkena  
    
10
Nakul Chadha  
     23
Vaibhav Purani  
    
11
Nithun Andiraju  
     24
venkatesh murari  
    
12
Paresh Daharwal  
     25
Vignesh Chandrashekhar  
    
13
Piyush Kakkar  
     26
Zafar Khan  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com