# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Prashant Reddy Nova Chargers 10 10 40.2 184 21 8.76 4.56 11.5 0 2 0 4 1
2 Jani Basha Syed Stallions 8 8 30.0 111 16 6.94 3.70 11.2 0 1 0 11 0
3 Bhanu Prakash Bodduna Beamers 7 7 28.0 122 15 8.13 4.36 11.2 0 1 0 6 0
4 Ronak Makadiya Fighters 6 6 20.0 103 15 6.87 5.15 8.0 0 1 0 2 0
5 Ubaid Ali Shahenshahs 10 10 36.1 146 13 11.23 4.04 16.7 0 1 0 5 0
6 Vinay Kasarla Nova Chargers 8 7 25.3 123 13 9.46 4.82 11.8 0 0 0 3 1
7 Rakesh Raghu Nova Chargers 10 10 35.0 136 12 11.33 3.89 17.5 0 1 0 6 0
8 Somnath Koyalkar Mavericks 6 6 21.0 82 12 6.83 3.90 10.5 0 0 1 2 1
9 Parikshit Desai Warriors 7 6 19.5 84 11 7.64 4.24 10.8 0 0 0 3 1
10 Raviteja Reddy All Is Well 8 8 25.4 115 11 10.45 4.48 14.0 0 0 0 7 1
11 Ammar Hasan Super Sonics 4 4 13.3 64 10 6.40 4.74 8.1 0 0 1 3 0
12 Ameeq Khan Super Sonics 6 6 20.0 57 9 6.33 2.85 13.3 0 0 1 3 0
13 Srinivas Simhadri All Is Well 5 5 18.5 78 9 8.67 4.14 12.6 0 0 0 5 0
14 Adil Bhatti Super Sonics 8 8 26.0 119 9 13.22 4.58 17.3 0 0 0 7 1
15 Rocy-Tohidul Islam Super Sonics 9 4 14.0 66 9 7.33 4.71 9.3 0 2 0 4 0
16 Vamsikrishna Nannapaneni Beamers 7 7 20.3 103 9 11.44 5.02 13.7 0 0 0 8 0
17 Sultan Khan Shahenshahs 11 10 32.1 166 9 18.44 5.16 21.4 0 0 0 6 1
18 Fawad Rehman Shahenshahs 9 8 26.3 147 9 16.33 5.55 17.7 0 0 0 2 1
19 Raheel Farooq Super Sonics 8 8 26.4 91 8 11.38 3.41 20.0 0 0 0 2 1
20 Naveen Bellam Nova Chargers 4 4 13.0 55 8 6.88 4.23 9.8 0 0 0 4 0
21 Venu Kumar Reddy Sama Warriors 6 6 22.2 101 8 12.62 4.52 16.8 0 0 0 1 0
22 Madhu Bylapudi Nova Chargers 5 5 17.0 91 8 11.38 5.35 12.8 0 0 0 3 0
23 Nasir Adrali Shahenshahs 7 6 19.0 69 7 9.86 3.63 16.3 0 0 0 5 0
24 Sourabh Chougale Fighters 8 8 30.4 128 7 18.29 4.17 26.3 0 0 0 7 0
25 Devendra Sharma Fighters 5 5 11.5 50 7 7.14 4.23 10.1 0 0 0 4 0
26 Dharma Gade Beamers 6 6 21.0 93 7 13.29 4.43 18.0 0 1 0 2 0
27 Bharath Rajasekaran Stallions 5 5 18.0 86 7 12.29 4.78 15.4 0 0 0 9 0
28 Yasir Saleem Shahenshahs 6 5 16.0 91 7 13.00 5.69 13.7 0 1 0 1 0
29 Sarath Padakandla Mavericks 9 8 21.0 130 7 18.57 6.19 18.0 0 0 0 1 1
30 Nikhil Patil Stallions 3 2 8.0 23 6 3.83 2.88 8.0 0 0 1 0 0
31 Rishikanth Reddy Bokka All Is Well 7 7 20.0 81 6 13.50 4.05 20.0 0 0 0 10 0
32 Dharmesh Trivedi Beamers 3 3 11.0 45 6 7.50 4.09 11.0 0 0 0 3 0
33 Salman Ahmed Shahenshahs 10 6 13.5 59 6 9.83 4.27 13.8 0 0 0 0 0
34 Bhavani Jasti Fcc Panthers 4 4 11.0 51 6 8.50 4.64 11.0 0 0 0 3 0
35 Amaresh Kodali All Is Well 8 8 24.5 119 6 19.83 4.79 24.8 0 0 0 6 0
36 Sohail Younas Warriors 7 6 15.0 85 6 14.17 5.67 15.0 0 0 0 2 1
37 Santhosh Gade Fighters 4 4 13.0 76 6 12.67 5.85 13.0 0 0 0 2 0
38 Tanveer Shaik Mavericks 2 2 7.0 13 5 2.60 1.86 8.4 0 0 0 2 0
39 Usman Shahid Super Sonics 6 6 22.0 58 5 11.60 2.64 26.4 0 0 0 3 0
40 Rahul Prakash Mavericks 5 5 16.0 54 5 10.80 3.38 19.2 0 0 0 5 0
41 Mahesh Arisa Mavericks 6 6 21.0 79 5 15.80 3.76 25.2 0 0 0 3 0
42 Prem Boppudi Warriors 4 4 15.0 58 5 11.60 3.87 18.0 0 0 0 0 0
43 SHIVAJI SRIVATSAVAI Panthers 2 2 8.0 34 5 6.80 4.25 9.6 0 1 0 2 0
44 Madhava Penmetsa All Is Well 3 3 9.0 40 5 8.00 4.44 10.8 0 0 0 2 0
45 Kanna Karri Panthers 4 4 13.0 63 5 12.60 4.85 15.6 0 0 0 2 1
46 Esparsh Gaur Fighters 4 4 13.0 64 5 12.80 4.92 15.6 0 0 0 1 0
47 Prashanth Kanakamedala Stallions 4 4 15.0 74 5 14.80 4.93 18.0 0 0 0 5 0
48 Faraz Asiff Shahenshahs 7 2 4.0 11 4 2.75 2.75 6.0 0 0 0 0 0
49 Balaji Varma Pusapati All Is Well 4 4 13.0 54 4 13.50 4.15 19.5 0 0 0 1 0
50 Kanwar Singh Shahenshahs 4 4 14.5 65 4 16.25 4.38 22.2 0 0 0 1 0
51 Kiran Naidu Fighters 4 3 9.3 42 4 10.50 4.42 14.2 0 0 0 1 0
52 Aditya Bade All Is Well 2 2 3.2 15 4 3.75 4.50 5.0 0 1 0 5 0
53 Omar Saeed Super Sonics 5 4 8.5 40 4 10.00 4.53 13.2 0 0 0 1 0
54 Waleed Karimullah Super Sonics 4 3 8.4 42 4 10.50 4.85 13.0 0 0 0 1 0
55 Essaw Rehmet Nova Chargers 7 7 21.1 104 4 26.00 4.91 31.8 0 0 0 1 0
56 Pranay Reddy Vanga Stallions 7 7 23.2 121 4 30.25 5.19 35.0 0 0 0 0 0
57 Raghunath Reddy Krishnama Nova Chargers 4 3 11.0 67 4 16.75 6.09 16.5 0 0 0 2 0
58 Vamsi Dokka Mavericks 7 5 14.0 97 4 24.25 6.93 21.0 0 0 0 2 0
59 Ranjit Singh Panthers 2 2 5.2 14 3 4.67 2.62 10.7 0 0 0 1 0
60 Sachin Balagopal Mavericks 4 4 16.0 52 3 17.33 3.25 32.0 0 0 0 1 0
61 Mohsin P Super Sonics 2 1 3.0 10 3 3.33 3.33 6.0 0 0 0 0 0
62 Nilesh Lal Shahenshahs 2 2 6.0 21 3 7.00 3.50 12.0 0 0 0 0 0
63 Aravind Srinivasan Stallions 4 4 12.0 44 3 14.67 3.67 24.0 0 0 0 0 0
64 Sridharreddy Annam All Is Well 4 4 13.0 50 3 16.67 3.85 26.0 0 0 0 8 1
65 Koushik Chappidi Fighters 4 4 16.0 67 3 22.33 4.19 32.0 0 0 0 4 0
66 Jatin Talwar Super Sonics 4 3 6.0 26 3 8.67 4.33 12.0 0 0 0 0 0
67 Vinay Thakur All Is Well 4 4 10.0 46 3 15.33 4.60 20.0 0 0 0 1 0
68 Vijay Vanka Mavericks 2 1 4.0 19 3 6.33 4.75 8.0 0 0 0 1 0
69 Vipul Chawla Stallions 5 1 4.0 19 3 6.33 4.75 8.0 0 0 0 2 0
70 Patel Viral Stallions 2 2 8.0 39 3 13.00 4.88 16.0 0 0 0 3 0
71 Ashok Komaragiri Stallions 2 2 7.4 39 3 13.00 5.09 15.3 0 0 0 1 1
72 Sainath Varma Beamers 7 3 5.5 31 3 10.33 5.31 11.7 0 0 0 4 0
73 Krishnakanth Nallem Beamers 2 2 6.0 32 3 10.67 5.33 12.0 0 0 0 1 0
74 Pavan Ravipati Panthers 6 5 11.0 63 3 21.00 5.73 22.0 0 0 0 1 0
75 Arun Govindarajulu Stallions 5 5 15.5 91 3 30.33 5.75 31.7 0 0 0 3 0
76 Syed Faizan Mazher Shahenshahs 4 4 9.0 53 3 17.67 5.89 18.0 0 0 0 7 0
77 Gaurang Mehta Warriors 8 6 15.0 93 3 31.00 6.20 30.0 0 0 0 0 2
78 Venkatesh Tanjore Panthers 3 3 7.0 44 3 14.67 6.29 14.0 0 0 0 1 0
79 Ramakanth Reddy Lambu Panthers 4 3 6.0 38 3 12.67 6.33 12.0 0 0 0 1 0
80 Sandeep Lingam Mavericks 9 5 10.4 69 3 23.00 6.47 21.3 0 0 0 10 0
81 Phalgun Sarikonda Mavericks 3 3 12.0 80 3 26.67 6.67 24.0 0 0 0 3 0
82 Kalyan Gottumukala Stallions 2 2 6.0 45 3 15.00 7.50 12.0 0 0 0 2 0
83 Babu Ramaraj Mavericks 3 3 9.0 68 3 22.67 7.56 18.0 0 0 0 1 0
84 Koti Makkena Warriors 5 4 10.0 78 3 26.00 7.80 20.0 0 0 0 11 0
85 Mahmud Harun Beamers 1 1 3.0 24 3 8.00 8.00 6.0 0 0 0 0 0
86 Santosh Byre Fighters 2 1 4.0 10 2 5.00 2.50 12.0 0 0 0 0 0
87 Hemanth Rayaprolu Panthers 4 4 10.0 32 2 16.00 3.20 30.0 0 0 0 6 0
88 Pramod Ramdas Pradhan Warriors 2 2 7.0 23 2 11.50 3.29 21.0 0 0 0 1 0
89 Naveen Bavisetti Fighters 1 1 2.0 7 2 3.50 3.50 6.0 0 0 0 0 1
90 Yaman Shah Warriors 3 3 7.0 26 2 13.00 3.71 21.0 0 0 0 2 0
91 Avinash Dash Beamers 1 1 4.0 15 2 7.50 3.75 12.0 0 0 0 1 0
92 Jessy Singh Super Sonics 2 2 8.0 32 2 16.00 4.00 24.0 0 0 0 1 0
93 Franklin Clement Nova Chargers 4 2 3.0 12 2 6.00 4.00 9.0 0 0 0 3 0
94 Hema Raghavendra Super Sonics 2 2 3.0 13 2 6.50 4.33 9.0 0 0 0 1 0
95 Srikanth Kucherlapati Mavericks 3 3 9.3 44 2 22.00 4.63 28.5 0 0 0 3 0
96 Abhinav Muvva Mavericks 2 2 7.0 33 2 16.50 4.71 21.0 0 0 0 4 0
97 Mithun Chittajallu Super Sonics 3 3 9.0 43 2 21.50 4.78 27.0 0 0 0 1 0
98 Venkat Reddy Mandadi Beamers 8 2 5.0 24 2 12.00 4.80 15.0 0 0 0 2 0
99 Satvir Rawal Beamers 3 3 11.1 56 2 28.00 5.01 33.5 0 0 0 3 0
100 Richard Shirodkar Stallions 4 4 9.3 49 2 24.50 5.16 28.5 0 0 0 2 0
101 Madhu Mamillapalli Stallions 1 1 4.0 21 2 10.50 5.25 12.0 0 0 0 1 0
102 Ani Chudasama Beamers 1 1 3.0 16 2 8.00 5.33 9.0 0 0 0 8 0
103 Nihar Suppala Fighters 3 3 11.0 60 2 30.00 5.45 33.0 0 0 0 4 0
104 Sunny Verma Panthers 1 1 3.0 17 2 8.50 5.67 9.0 0 0 0 1 0
105 Narasimha Rao Vaddlamudi Panthers 3 3 6.0 35 2 17.50 5.83 18.0 0 0 0 3 0
106 Elango Asokhan Beamers 2 2 6.3 38 2 19.00 5.85 19.5 0 0 0 0 0
107 Wasim Ahmad Shahenshahs 1 1 3.0 19 2 9.50 6.33 9.0 0 0 0 3 0
108 Jeeva Duraiswamy Beamers 2 2 4.0 26 2 13.00 6.50 12.0 0 0 0 2 0
109 Srikanth Vanga Warriors 2 2 6.0 39 2 19.50 6.50 18.0 0 0 0 3 0
110 Naveen Chunduri All Is Well 6 2 4.2 31 2 15.50 7.15 13.0 0 0 0 5 1
111 Ahsan Raja Super Sonics 3 2 5.0 38 2 19.00 7.60 15.0 0 0 0 0 0
112 Anil Ketineni All Is Well 4 3 7.0 55 2 27.50 7.86 21.0 0 0 0 3 0
113 Hasan Waqas Super Sonics 1 1 3.0 3 1 3.00 1.00 18.0 0 0 0 0 0
114 Sai Reddy Nova Chargers 4 4 8.2 30 1 30.00 3.60 50.0 0 0 0 0 0
115 Rohith Mantena Fighters 5 2 5.0 18 1 18.00 3.60 30.0 0 0 0 1 0
116 Jagadeeshwar Burgula Mavericks 3 2 4.0 15 1 15.00 3.75 24.0 0 0 0 1 0
117 Shantanu Rudra Stallions 3 3 10.0 43 1 43.00 4.30 60.0 0 0 0 0 1
118 Sandeep Kara Nova Chargers 6 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 0 0 1
119 Gurpreet Arshi Beamers 2 2 4.0 18 1 18.00 4.50 24.0 0 0 0 0 0
120 Ashok Srinivasula Nova Chargers 2 2 5.0 23 1 23.00 4.60 30.0 0 0 0 1 0
121 Murali Ankaraju All Is Well 1 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 0 0 0
122 Prasanna Babu Jonnalagadda Nova Chargers 2 2 6.5 36 1 36.00 5.27 41.0 0 0 0 2 0
123 Hamza Shakeel Super Sonics 3 2 5.0 27 1 27.00 5.40 30.0 0 0 0 1 0
124 Sudhakar Kalidindi Beamers 3 1 2.0 11 1 11.00 5.50 12.0 0 0 0 0 0
125 Samanth Nagulapally Warriors 4 2 3.0 17 1 17.00 5.67 18.0 0 0 0 1 0
126 Venkatesh Manam Warriors 2 2 5.0 31 1 31.00 6.20 30.0 0 0 0 1 0
127 Deepak Palanivelu Stallions 5 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 0 0 1
128 Sumanth Velma All Is Well 3 3 7.0 48 1 48.00 6.86 42.0 0 0 0 1 0
129 Achin Patel Shahenshahs 1 1 2.0 14 1 14.00 7.00 12.0 0 0 0 1 0
130 Dhiraj Sharma Fighters 4 2 3.0 22 1 22.00 7.33 18.0 0 0 0 1 0
131 Shalaish Koul Mavericks 1 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 0 4 1
132 Vinay Gadde Panthers 2 2 6.0 54 1 54.00 9.00 36.0 0 0 0 3 0
133 Ajay Janagama Panthers 2 2 3.5 35 1 35.00 9.13 23.0 0 0 0 1 0
134 Vamsi Surampalli Panthers 3 3 4.4 49 1 49.00 10.50 28.0 0 0 0 1 0
135 Prashanth Marupaka Panthers 1 1 0.5 12 1 12.00 14.40 5.0 0 0 0 0 0
136 Harsha Janapareddy Panthers 4 1 1.0 15 1 15.00 15.00 6.0 0 0 0 0 0
137 Prasanth Bondalapati Fighters 2 1 2.0 5 0 0 2.50 0.0 0 0 0 0 0
138 Kunal Gandre Beamers 3 1 1.0 3 0 0 3.00 0.0 0 0 0 1 0
139 Kumar Pusapati Warriors 7 3 6.0 24 0 0 4.00 0.0 0 0 0 2 1
140 Harsh Patel Warriors 3 3 7.0 28 0 0 4.00 0.0 0 0 0 0 0
141 Lokesha Thimmegowda Beamers 1 1 4.0 16 0 0 4.00 0.0 0 0 0 0 0
142 Nizam Mohmand Shahenshahs 2 2 3.0 13 0 0 4.33 0.0 0 0 0 1 0
143 Gowtham Boppana Panthers 2 2 4.4 23 0 0 4.93 0.0 0 0 0 2 0
144 Rohan Nasina Nova Chargers 2 1 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 1 0
145 Krishna Munagala Beamers 1 1 2.0 12 0 0 6.00 0.0 0 0 0 4 0
146 Anvesh Buddineni All Is Well 1 1 2.0 12 0 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
147 Urvish Shah Fighters 2 1 1.0 6 0 0 6.00 0.0 0 0 0 1 1
148 Shreyas Raut Fighters 1 1 2.0 12 0 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
149 Chandu Yedururi Nova Chargers 7 1 2.0 13 0 0 6.50 0.0 0 0 0 0 0
150 Manan Soni Shahenshahs 6 2 1.1 8 0 0 6.86 0.0 0 0 0 1 0
151 Ujwal Patel Super Sonics 9 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 3 0
152 Joel Lobo Warriors 2 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 0 0
153 Abhilash Kaithavelil Panthers 3 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 0
154 Nag Peta Panthers 1 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 0
155 Phaniraj Kumar Ghanta Panthers 4 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 0 0
156 Nadeem Khan Shahenshahs 11 3 4.4 37 0 0 7.93 0.0 0 0 0 0 0
157 Raghu Vamshi Vemula Beamers 2 1 1.0 8 0 0 8.00 0.0 0 0 0 1 0
158 Ankit Rakesh Avula Panthers 4 4 8.0 69 0 0 8.62 0.0 0 0 0 6 0
159 Sumanth Moparty All Is Well 4 2 3.0 26 0 0 8.67 0.0 0 0 0 0 1
160 Sanjai Prabu Mavericks 2 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 1 0
161 Harshul Kumar Nova Chargers 10 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 0 0
162 Tarun Katragadda Super Sonics 3 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 1 0
163 Kaushik Jetling Beamers 2 1 2.0 21 0 0 10.50 0.0 0 0 0 1 0
164 Rohan Kothwal Nova Chargers 1 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 0 0
165 Sudhil Reddy Rinesh All Is Well 3 1 1.0 18 0 0 18.00 0.0 0 0 0 1 0