# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Nilesh Lal Shahenshahs 1 1 5.0 23 3 7.67 4.60 10.0 0 0 0 2 0
2 Salim Malik Shahenshahs 1 1 4.0 24 1 24.00 6.00 24.0 0 0 0 0 0
3 Zaigham Ansari Shahenshahs 1 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 0 1 0
4 Nadeem Khan Shahenshahs 1 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 0 0 0
5 Sachin Kapoor Dc Kings 1 1 2.0 18 1 18.00 9.00 12.0 0 0 0 2 0
6 Khurram Chaudhary Dc Kings 1 1 3.0 17 0 0 5.67 0.0 0 0 0 2 0
7 Afroze Qasim Shahenshahs 1 1 3.0 20 0 0 6.67 0.0 0 0 0 4 0
8 Balachandar Sakthidharan Dc Kings 1 1 4.0 27 0 0 6.75 0.0 0 0 0 3 0
9 Asif Talpur Dc Kings 1 1 2.0 14 0 0 7.00 0.0 0 0 0 0 0
10 Wipula Wimalasiri Dc Kings 1 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 0
11 Murali Rajendran Dc Kings 1 1 3.0 23 0 0 7.67 0.0 0 0 0 4 0
12 Gurpreet Arshi Dc Kings 1 1 3.0 24 0 0 8.00 0.0 0 0 0 2 0
13 Kaushik Mahendravadi Dc Kings 1 1 1.0 8 0 0 8.00 0.0 0 0 0 1 0
14 Navin Gunalan Dc Kings 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 0 0