# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Narendra Babu Merla Ph 2 2 8.0 5 8 0.62 0.62 6.0 0 0 1 0 0
2 Lava Kottha Ph 5 5 13.0 53 6 8.83 4.08 13.0 0 1 0 0 1
3 Saran S Ph 5 5 13.0 52 5 10.40 4.00 15.6 0 0 0 3 0
4 Shankar G Ph 5 4 9.0 35 4 8.75 3.89 13.5 0 0 0 0 0
5 Kanchan Singh Ph 6 5 9.5 49 3 16.33 4.98 19.7 0 0 0 1 0
6 Sarath M Ph 3 1 3.0 0 2 0.00 0.00 9.0 0 0 0 0 0
7 Naveen K Ph 1 1 3.0 9 1 9.00 3.00 18.0 0 0 0 1 1
8 Prasad Basana Ph 5 4 9.3 36 1 36.00 3.79 57.0 0 0 0 0 0
9 Shankar Galla Ph 3 1 3.0 16 0 0 5.33 0.0 0 0 0 3 0
10 Navneet Hegde Ph 1 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 1 0
11 Madhukar K Ph 2 1 1.4 23 0 0 13.80 0.0 0 0 0 0 0
12 Ilayaraja Raja Ph 2 1 1.0 15 0 0 15.00 0.0 0 0 0 0 0