# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sivasankar Chirumamilla 6 9 5 1 0 21
2 Vinod Varma Gottumukkala 5 0 0 0 0 5
3 Arunav Das 3 0 0 1 0 4
4 Siva Ghanta 4 0 0 0 0 4
5 Sowmyakanti Das 2 1 1 0 0 4
6 Tanvir Choudhury 3 0 1 0 0 4
7 Animesh Kumar 3 0 0 0 0 3
8 Sai Srinivas Putrevu 2 0 0 0 0 2
9 Tanvir Choudhury 1 0 0 0 1 2
10 Chiggy Patel 1 0 0 0 0 1
11 Kiran Gudipati 1 0 0 0 0 1
12 Manoj K 0 0 1 0 0 1
13 Ovy Selim 1 0 0 0 0 1
14 Rohit M 1 0 0 0 0 1
15 Sethu Solairajan 1 0 0 0 0 1
16 Shiba Parida 0 0 1 0 0 1
17 Sreekanth Sangoju 1 0 0 0 0 1
18 Surav B 1 0 0 0 0 1
19 Vishal Tyagi 1 0 0 0 0 1
20 Azhar Hussain 0 0 0 0 0 0
21 Chaitanya V 0 0 0 0 0 0
22 Dattatri Patil 0 0 0 0 0 0
23 Gopi Nagineni 0 0 0 0 0 0
24 Mohammad Tarek 0 0 0 0 0 0
25 Paras Kachroo 0 0 0 0 0 0
26 Prashant Yadav 0 0 0 0 0 0
27 Pravin Janarthanan 0 0 0 0 0 0
28 Ramnarayanan Vishwanathan 0 0 0 0 0 0
29 Saeed Ahmed 0 0 0 0 0 0
30 Yusuf Sheikh 0 0 0 0 0 0