# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Kuldeep Bisht 9 3 0 0 0 12
2 Mayank Batra 7 0 0 0 0 7
3 Milind Dhamnekar 0 6 0 0 0 6
4 Dinesh Singh 2 0 2 0 0 4
5 Shobhit Saxena 3 0 0 0 0 3
6 Sheetal Gupta 2 1 0 0 0 3
7 Pankaj Mahajan 2 0 0 0 0 2
8 Chandan Jha 2 0 0 0 0 2
9 Karthik Karkala 1 0 0 0 0 1
10 Kanishk Tyagi 1 0 0 0 0 1
11 Sandeep Sharma 1 0 0 0 0 1
12 Rahul Gupta 0 0 1 0 0 1
13 Manthan Shah 0 0 0 0 0 0
14 Ghanshyam Bansal 0 0 0 0 0 0
15 Ankit Chaudhary 0 0 0 0 0 0
16 Subodh S 0 0 0 0 0 0
17 Dharmendra Gaur 0 0 0 0 0 0