# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Kuldeep Bisht 9 3 0 0 0 12
2 Mickey Batra 7 0 0 0 0 7
3 Milind Dhamnekar 0 6 0 0 0 6
4 Dinesh Singh 2 0 2 0 0 4
5 Sheetal Gupta 2 1 0 0 0 3
6 Shobhit Saxena 3 0 0 0 0 3
7 Chandan Jha 2 0 0 0 0 2
8 Pankaj Mahajan 2 0 0 0 0 2
9 Kanishk Tyagi 1 0 0 0 0 1
10 Karthik Karkala 1 0 0 0 0 1
11 Rahul Gupta 0 0 1 0 0 1
12 Sandeep Sharma 1 0 0 0 0 1
13 Ankit Chaudhary 0 0 0 0 0 0
14 Dharmendra Gaur 0 0 0 0 0 0
15 Ghanshyam Bansal 0 0 0 0 0 0
16 Manthan Shah 0 0 0 0 0 0
17 Subodh S 0 0 0 0 0 0