# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Vivek Balusamy 7 0 0 0 0 7
2 Anoop Kumar S 0 1 0 2 0 3
3 Avik Ghosh 3 0 0 0 0 3
4 Balaji Tr 3 0 0 0 0 3
5 Jude Vijay David 2 0 1 0 0 3
6 Mohit Chowdhury 2 0 0 1 0 3
7 Senthil Sundramoorthy 2 0 0 1 0 3
8 Abishek Krishna Charan 1 0 0 1 0 2
9 Agnieswaran Shanmugam 0 1 1 0 0 2
10 Balaji Radhakrishnan 2 0 0 0 0 2
11 Sandeep Chalicheemal 1 0 1 0 0 2
12 Karthik Sundaram 0 0 0 1 0 1
13 Santhosh Kandasamy 0 0 0 1 0 1
14 Tr . 0 0 0 1 0 1
15 Vimaldev Devaraja 1 0 0 0 0 1
16 Bala Ramalingam 0 0 0 0 0 0
17 Gaurav Singh 0 0 0 0 0 0
18 Madhan Subbiah 0 0 0 0 0 0
19 Ravi Prakash 0 0 0 0 0 0
20 Saravana Prakash Shanmuganandam 0 0 0 0 0 0