# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Nagawardhan Tumuluru Sharks 6 242 310 50 100 2 702
2 Venkatesh Kaki Sharks 8 279 220 40 0 0 539
3 Siva Bharath Reddy Devalla Sharks 8 -1 410 20 0 0 429
4 Karthik Rao G Sharks 7 312 0 20 50 1 382
5 Milind Jain Sharks 8 239 70 30 0 0 339
6 Seshu Babu Garikapati Sharks 8 -14 220 70 0 0 276
7 Raju Murali Sharks 8 99 0 170 0 0 269
8 Abishek Kumar Sharks 7 79 110 20 50 1 259
9 Naveen Babu Sharks 4 2 120 0 0 0 122
10 Joypremkumar Dadapogu Sharks 3 56 30 20 0 0 106
11 Karteek Timmasarti Sharks 3 62 0 30 0 0 92
12 Anil Kumar Kommuru Sharks 2 52 0 0 0 0 52
13 Bharath M Sharks 2 4 30 0 0 0 34
14 Sne Reddy Sharks 3 -3 0 10 0 0 7
15 Marin Mohanadas Sharks 5 6 0 0 0 0 6
16 Varadharajan T Sharks 3 -7 10 0 0 0 3
17 Raviteja Marineni Sharks 1 2 0 0 0 0 2
18 Krishnama Naidu Andela Sharks 4 -1 0 0 0 0 -1