Match Results
 
Semi Final

1

Jun 2019

Wvucc V Royals CC

T20 PCA 2019: Royals CC won by 7 Wkt(s)

Ball By Ball
League

19

May 2019

Wvucc V Pittkings

T20 PCA 2019: Wvucc won by 38 Run(s)

Ball By Ball
League

18

May 2019

Wvucc V Kent CC

T20 PCA 2019: Wvucc won by 73 Run(s)

Ball By Ball
League

12

May 2019

The Classics V Wvucc

T20 PCA 2019: Abandoned.

League

4

May 2019

Wvucc V Rowdys

T20 PCA 2019: Wvucc won by 71 Run(s)

Ball By Ball
League

20

Apr 2019

Wvucc V Yinzers CC

T20 PCA 2019: Wvucc won by 50 Run(s)

Ball By Ball
League

14

Apr 2019

Wvucc V Chargers

T20 PCA 2019: Abandoned.

Ball By Ball
League

6

Apr 2019

Wvucc V Desidons

T20 PCA 2019: Desidons won by 2 Wkt(s)

Ball By Ball