Pittsburgh Cricket Association
Blitzers Cricket Club - Roster

WVUCC
   vs   
Blitzers Cricket Club
Schedule :   Sunday 29 Apr 2018 8.30 AM
Match Type: League Ground: Linbrook Park
Umpire(s) : TBD

1
Abhishek Thakur
     11
Rahul Mandava  
    
2
Akash Goswami
     12
Rohit Khare  
    
3
Anil Kumar Yasa
     13
Rupesh Khadka  
    
4
Balaji Govindarajan
     14
Sanjay Pandey  
    
5
Bhavesh Patel
     15
Sharv Mahajan  
    
6
Jatin Khanna
     16
Shawn Weaver  
    
7
Nihar Sheth
     17
Siddharth Sunchu  
    
8
Nirpa Tamang
     18
Swaroop Rangaishenvi  
    
9
Prathap Prabhakaran
     19
Venkat CM  
    
10
Praveen Praveen
     20
Venkatesh Garlapati  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com