The Lumberjacks (PCA 2012 )

Captain : Abhishek Manjrekar

Vice Captain : Vishnu Boddeti

Player Count : 28
Players
Team Officials


C

Abhishek Manjrekar Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Abhishek Prakash Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Ajit Wadatkar Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Arvind Muralimohan Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Christopher Kline Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Hariprasad Parthasar.. Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Kalhan Kalhan Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Kaushik Kaushik Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Krishna Reddy Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Madhav Sankunny Verified

 Bowler 
View Profile

Rakesh Reddy Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Rama Rao Damerla Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Ray Haluska Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Rinol Pereira Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Rohit Sharma Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Rounak Narvekar Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Sagar Shah Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Sai Nikeathan Reddy Verified

 All Rounder 
View Profile

Sameer Damle Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Saubhik Saubhik Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Saurabh Shintre Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Srikanth Singamsetty Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Suresh Raman Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Udayakiran Kj Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Varun Kumar Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Varun Shanmugam Not Verified

 All Rounder 
View Profile

Vikas Rs Not Verified

 All Rounder 
View Profile

VC

Vishnu Boddeti Not Verified

 All Rounder 
View Profile
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...