# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Bharadwaj Rallapalli Old Monks 3 312 70 40 0 0 422
2 Bhagavath G Power Shots 2 130 210 0 0 0 340
3 Shankar Vijayakumar Golden Ducks 3 225 60 0 0 0 285
4 Karthik Krishnamoorthy Golden Ducks 3 63 190 10 0 0 263
5 Rahul Chauhan Old Monks 3 183 10 50 0 0 243
6 Praveen Kumar P Golden Ducks 3 43 120 50 0 0 213
7 Packiaraj Murugesan Old Monks 3 -7 160 20 0 0 173
8 Prabu Karuppiah Golden Ducks 3 65 40 60 0 0 165
9 Gopal Tripathi Old Monks 3 56 90 0 0 0 146
10 Balaji Jayakumar Kalaiarasi Old Monks 3 119 0 20 0 0 139
11 Kamalakar Challa Old Monks 3 33 90 10 0 0 133
12 Paranthaman Somasundaram Power Shots 2 50 0 80 0 0 130
13 Raghavendra Kumar Chamarty Golden Ducks 3 4 120 0 0 0 124
14 Uday Reddy Power Shots 2 22 90 0 0 0 112
15 Srikanth Rongali Old Monks 3 0 90 0 0 0 90
16 Suman Kaliki Golden Ducks 3 24 20 40 0 0 84
17 Vijay Anand Kannadasan Golden Ducks 3 1 80 0 0 0 81
18 Althaf Shaik Old Monks 3 19 0 50 0 0 69
19 Anand Karuppana Pandian Golden Ducks 3 56 0 10 0 0 66
20 Prasanna Sekar Power Shots 2 25 40 0 0 0 65
21 Magesh Moorthy Golden Ducks 3 33 0 30 0 0 63
22 Shiva Kotala Power Shots 2 -20 60 20 0 0 60
23 Ramachandran Janakiraman Power Shots 2 6 40 10 0 0 56
24 Bharath Kumar Old Monks 3 23 -10 40 0 0 53
25 Aditya Choudhary Old Monks 3 40 0 0 0 0 40
26 Gopikrishnan Raju Power Shots 2 6 0 30 0 0 36
27 Rajeesh K Golden Ducks 3 0 0 20 0 0 20
28 Arun Malla Power Shots 2 15 0 0 0 0 15
29 Soumen Midya Power Shots 2 5 0 10 0 0 15
30 Sundar Rajan Nagarathinam Power Shots 2 4 0 10 0 0 14
31 Gaurav Sharma Golden Ducks 3 13 0 0 0 0 13
32 Mani Pr Power Shots 2 -10 0 20 0 0 10
33 Somasundaram Sivalingam Old Monks 3 -10 0 10 0 0 0
34 Arun Dev Nair Golden Ducks 1 0 0 0 0 0 0