# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Trishul Manoj
 SCYCA
3 3 2 129 125 129.00 103.20 100 1 0 0 0 0 1 23
2 Joel Mathew
 SDCCYA
3 2 0 76 91 38.00 83.52 73 0 0 1 0 0 0 10
3 Aditya Anand
 SDCCYA
3 3 0 61 120 20.33 50.83 45 0 0 0 1 0 0 6
4 Andrew Daluwatte
 SCYCA
3 2 1 44 43 44.00 102.33 24 0 0 0 0 0 0 6
5 Rayaan Bhagani
 SCYCA
3 3 1 44 96 22.00 45.83 23 0 0 0 0 0 0 6
6 Devam Shrivastava
 SDCCYA
2 2 0 23 37 11.50 62.16 17 0 0 0 0 0 0 1
7 Gaurav Chintamneedi
 SDCCYA
3 3 1 21 45 10.50 46.67 16 0 0 0 0 1 0 0
8 Pranav Ganesan
 SDCCYA
3 2 1 19 49 19.00 38.78 14 0 0 0 0 0 0 2
9 Adarsh Venkateswaran
 SDCCYA
2 1 0 6 22 6.00 27.27 6 0 0 0 0 0 0 0
10 Cameron Turner
 SCYCA
1 1 0 5 10 5.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 1
11 Abhinav Amineni
 SCYCA
2 1 0 5 25 5.00 20.00 5 0 0 0 0 0 0 1
12 Tharuk Siriwardena
 SCYCA
3 1 1 5 32 15.62 5 0 0 0 0 0 0 0
13 Noel Mathew
 SDCCYA
3 2 0 4 12 2.00 33.33 4 0 0 0 0 1 0 0
14 Aadil Umar
 SDCCYA
1 1 0 4 15 4.00 26.67 4 0 0 0 0 0 0 0
15 Ayush Patel
 SDCCYA
3 2 0 3 17 1.50 17.65 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Kanishk Hari
 SCYCA
3 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Rohan Bharadwaj
 SDCCYA
2 2 0 2 16 1.00 12.50 2 0 0 0 0 1 0 0
18 Rohan Venkateswaran
 SDCCYA
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Pranav Reddy Pagydyala
 SCYCA
3 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Sevitha Dassanayake
 SCYCA
3 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Siddharth Menon
 SDCCYA
2 1 0 1 8 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Rohan Kumar
 SDCCYA
3 2 1 1 11 1.00 9.09 1 0 0 0 0 1 0 0
23 Hardik Mathur
 SCYCA
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Nemitha Dassanayake
 SCYCA
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nikhil Mahesh
 SCYCA
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vardaan Sinha
 SDCCYA
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Jayanth Bharadwaj
 SDCCYA
1 1 1 0 3 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Harika Amineni
 SCYCA
3 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Noah Khan
 SCYCA
2 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0