# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Andrew Daluwatte
 Scyca
3 3 15.1 39 7 5.57 2.57 13.0 1 0 15 1
2 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca
3 3 15.0 45 6 7.50 3.00 15.0 0 0 4 1
3 Devam Shrivastava
 Sdccya
2 2 10.0 26 3 8.67 2.60 20.0 0 0 2 0
4 Pranav Ganesan
 Sdccya
3 3 7.2 31 3 10.33 4.23 14.7 0 0 5 1
5 Rayaan Bhagani
 Scyca
3 3 13.0 37 2 18.50 2.85 39.0 0 0 13 1
6 Harika Amineni
 Scyca
3 3 11.0 54 2 27.00 4.91 33.0 0 0 7 0
7 Gaurav Chintamneedi
 Sdccya
3 3 13.0 34 1 34.00 2.62 78.0 0 0 7 3
8 Noah Khan
 Scyca
2 2 5.0 15 1 15.00 3.00 30.0 0 0 5 2
9 Kanishk Hari
 Scyca
3 3 7.0 24 1 24.00 3.43 42.0 0 0 5 3
10 Trishul Manoj
 Scyca
3 3 7.0 26 1 26.00 3.71 42.0 0 0 3 1
11 Rohan Venkateswaran
 Sdccya
1 1 4.0 17 1 17.00 4.25 24.0 0 0 1 2
12 Adarsh Venkateswaran
 Sdccya
2 1 1.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0 0
13 Aditya Anand
 Sdccya
3 3 11.0 45 0 4.09 0.0 0 0 3 0
14 Rohan Bharadwaj
 Sdccya
2 2 2.0 11 0 5.50 0.0 0 0 1 3
15 Nemitha Dassanayake
 Scyca
1 1 5.0 28 0 5.60 0.0 0 0 0 0
16 Vardaan Sinha
 Sdccya
2 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 2 0
17 Ayush Patel
 Sdccya
3 2 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 1 0
18 Tharuk Siriwardena
 Scyca
3 3 3.0 20 0 6.67 0.0 0 0 3 2
19 Noel Mathew
 Sdccya
3 3 3.0 24 0 8.00 0.0 0 0 0 0
20 Aadil Umar
 Sdccya
1 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
21 Rohan Kumar
 Sdccya
3 2 6.0 55 0 9.17 0.0 0 0 3 0
22 Joel Mathew
 Sdccya
3 1 0.1 2 0 12.00 0.0 0 0 1 0