# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Hemant Kumar Bhatt 4 1 2 0 0 7
2 Alok Dubey 4 0 0 0 0 4
3 Parag Badadare 4 0 0 0 0 4
4 Ayush Aggarwal 1 3 0 0 0 4
5 Santosh Das 2 0 0 0 0 2
6 Vishal Gupta 0 2 0 0 0 2
7 Satyajit Das 2 0 0 0 0 2
8 Prudhvi Damaraju 1 0 0 0 0 1
9 Jayanta Dey 1 0 0 0 0 1
10 Ritesh Anjarlekar 1 0 0 0 0 1
11 Puran Malhotra 1 0 0 0 0 1
12 Niraj Paranjape 1 0 0 0 0 1
13 Gautham Manda 1 0 0 0 0 1
14 Vishal Dev 0 0 0 0 0 0
15 Dushyant Gupta 0 0 0 0 0 0