# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Hemant Kumar Bhatt 8 1 2 1 0 12
2 Ayush Aggarwal 1 9 0 0 0 10
3 Alok Dubey 6 2 0 0 1 9
4 Parag Badadare 4 0 0 0 0 4
5 Jayanta Dey 3 0 0 1 0 4
6 Vishal Gupta 0 2 0 0 0 2
7 Niraj Paranjape 2 0 0 0 0 2
8 Santosh Das 2 0 0 0 0 2
9 Satyajit Das 2 0 0 0 0 2
10 Puran Malhotra 1 0 0 0 0 1
11 Gautham Manda 1 0 0 0 0 1
12 Ritesh Anjarlekar 1 0 0 0 0 1
13 Dushyant Gupta 1 0 0 0 0 1
14 Prudhvi Damaraju 1 0 0 0 0 1
15 Vishal Dev 0 0 0 0 0 0