# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Khen Palden 1 0 1 2 0 4
2 Ehtesham (sam) Haque 2 0 0 0 0 2
3 Jawwad Saleem 1 0 1 0 0 2
4 Saqlain Shah 2 0 0 0 0 2
5 Akash Varshney 1 0 0 0 0 1
6 Aslam Khan 1 0 0 0 0 1
7 Hassan Shah 1 0 0 0 0 1
8 Javaid Asghar 0 0 1 0 0 1
9 Naveed Deen 1 0 0 0 0 1
10 Venkatesh Veeraraghavan 1 0 0 0 0 1
11 Ashfaq Mohammad 0 0 0 0 0 0
12 Javed Metah 0 0 0 0 0 0
13 Laiq Mohd 0 0 0 0 0 0
14 Muslim Habib 0 0 0 0 0 0
15 Surinderjit Singh 0 0 0 0 0 0
16 Tehmosp Khan 0 0 0 0 0 0
17 Vikas Shrivastava 0 0 0 0 0 0
18 Vipul Shah 0 0 0 0 0 0
19 Zia Khan 0 0 0 0 0 0