# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Khen Palden 1 0 1 0 0 2
2 Meet Singh 1 0 1 0 0 2
3 Shami Bhatti 2 0 0 0 0 2
4 Ali Akhter 1 0 0 0 0 1
5 Anwar Rashid 0 0 1 0 0 1
6 Arnav Manchepalli 1 0 0 0 0 1
7 Aslam Khan 1 0 0 0 0 1
8 Ehtesham (sam) Haque 1 0 0 0 0 1
9 Javaid Asghar 0 0 1 0 0 1
10 Jawwad Saleem 0 0 1 0 0 1
11 Muhammad Asim 0 0 1 0 0 1
12 Naveed Deen 1 0 0 0 0 1
13 Shahzad Khurram 1 0 0 0 0 1
14 Sreekanth Kannepalli 1 0 0 0 0 1
15 Usman Mahmood 1 0 0 0 0 1
16 Aakash Bang 0 0 0 0 0 0
17 Abhijeet Singh 0 0 0 0 0 0
18 Advaith Bulusu 0 0 0 0 0 0
19 Amritpal Sigh 0 0 0 0 0 0
20 Ankit Dhawan 0 0 0 0 0 0
21 Arav Manchanda 0 0 0 0 0 0
22 Ashfaq Mohammad 0 0 0 0 0 0
23 Deepak Ramkumar 0 0 0 0 0 0
24 Dhruv Vadapalli 0 0 0 0 0 0
25 Fahad Khalil 0 0 0 0 0 0
26 Ferdous Sardar 0 0 0 0 0 0
27 Hassan Shah 0 0 0 0 0 0
28 Hassan Mahmood 0 0 0 0 0 0
29 Irshad Amjad 0 0 0 0 0 0
30 Ismaiel Mansoor 0 0 0 0 0 0
31 Javed Metah 0 0 0 0 0 0
32 Jimmy Vincent 0 0 0 0 0 0
33 Karim Maknojia 0 0 0 0 0 0
34 Laiq Mohd 0 0 0 0 0 0
35 Mansoor Bhatti 0 0 0 0 0 0
36 Muhammad Mohsin 0 0 0 0 0 0
37 Musharaf Ali 0 0 0 0 0 0
38 Pavan Hukkeri 0 0 0 0 0 0
39 Rishab Mohan 0 0 0 0 0 0
40 Saeed Nazeeruddin 0 0 0 0 0 0
41 Sahil Kancherla 0 0 0 0 0 0
42 Saqlain Shah 0 0 0 0 0 0
43 Sathya Venkatesan 0 0 0 0 0 0
44 Tehmosp Khan 0 0 0 0 0 0
45 Venkatesh Veeraraghavan 0 0 0 0 0 0
46 Vidit Parekh 0 0 0 0 0 0
47 Vipul Shah 0 0 0 0 0 0
48 Vivek Chilakala 0 0 0 0 0 0
49 Zia Khan 0 0 0 0 0 0