# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Jigar Patel 11 11 3 241 243 30.12 99.18 47 0 0 0 5 0 8 2
2 Dharmesh Patel 9 9 2 178 181 25.43 98.34 50 0 0 1 2 2 3 2
3 Subhashish Nayak 9 9 3 173 180 28.83 96.11 39 0 0 0 3 0 4 3
4 Dinesh Anthoney 11 11 3 171 232 21.38 73.71 37 0 0 0 1 0 4 4
5 Rajdeep Rudawat 10 10 4 169 200 28.17 84.50 60 0 0 1 0 0 3 0
6 Nikhil Bhat 9 9 4 169 206 33.80 82.04 26 0 0 0 3 0 3 0
7 Navin Davis 9 9 1 159 169 19.88 94.08 39 0 0 0 3 0 1 1
8 Deepak Hiremath 13 13 3 158 209 15.80 75.60 32 0 0 0 1 0 2 0
9 Niro Siva 11 11 3 155 200 19.38 77.50 36 0 0 0 2 0 4 1
10 Yashwant Sundaram 9 9 2 146 128 20.86 114.06 31 0 0 0 1 0 5 6
11 Krish Paramjothy 11 10 5 135 147 27.00 91.84 27 0 0 0 1 0 2 2
12 Naren Velaga 11 10 3 134 154 19.14 87.01 36 0 0 0 2 0 3 1
13 Jaffin Isacc 9 9 4 128 168 25.60 76.19 27 0 0 0 2 0 2 4
14 Ayaz Khan 10 10 2 128 169 16.00 75.74 27 0 0 0 1 0 1 3
15 Zakir Ullah 9 8 4 126 150 31.50 84.00 29 0 0 0 1 0 4 1
16 Amar Kulkarni 9 9 3 123 182 20.50 67.58 32 0 0 0 1 0 2 0
17 Deepu Rajan 7 7 3 117 154 29.25 75.97 32 0 0 0 2 0 4 1
18 Nadar Shah 9 9 2 115 142 16.43 80.99 36 0 0 0 2 1 4 1
19 Nabeel Syed 10 10 1 109 153 12.11 71.24 23 0 0 0 0 0 2 3
20 Nandan Nagabhushana 11 10 0 104 138 10.40 75.36 31 0 0 0 1 1 1 3
21 Rahimullah Shakoor 11 9 4 103 145 20.60 71.03 23 0 0 0 0 1 0 2
22 Sreerag Mohan 8 8 1 101 127 14.43 79.53 28 0 0 0 2 0 1 3
23 Karthik J 9 9 1 96 139 12.00 69.06 30 0 0 0 2 0 2 1
24 Nitish Mahesh 10 10 3 95 145 13.57 65.52 27 0 0 0 2 1 0 0
25 Tejas Sirsat 8 8 0 94 147 11.75 63.95 23 0 0 0 0 0 0 0
26 Siva S 7 6 2 92 107 23.00 85.98 42 0 0 0 1 0 0 2
27 Abishek Krishna Charan 8 7 1 92 139 15.33 66.19 31 0 0 0 1 0 4 0
28 Shiba Shankar Parida 8 8 2 91 87 15.17 104.60 27 0 0 0 2 0 3 2
29 Mohsin Ali 9 7 5 91 121 45.50 75.21 40 0 0 0 1 0 0 3
30 Srijit Mohapatra 7 6 1 90 105 18.00 85.71 34 0 0 0 1 0 2 1
31 Ishaan Bansal 11 10 4 88 164 14.67 53.66 19 0 0 0 0 1 0 0
32 Siddharth Rao 8 8 3 85 117 17.00 72.65 23 0 0 0 0 1 0 0
33 Fawad Khan 10 10 2 85 130 10.62 65.38 23 0 0 0 0 1 0 3
34 Ganesh Babu 8 8 3 82 111 16.40 73.87 35 0 0 0 1 0 2 2
35 Majeed Khan 11 10 4 81 115 13.50 70.43 17 0 0 0 0 0 0 0
36 Nawaz Khan 8 6 3 81 126 27.00 64.29 21 0 0 0 0 1 0 1
37 Prudhvi S 11 9 1 80 117 10.00 68.38 19 0 0 0 0 0 2 1
38 Abhishek Zade 6 6 1 79 88 15.80 89.77 35 0 0 0 2 0 0 4
39 Debasis Tali 8 8 2 79 111 13.17 71.17 35 0 0 0 1 0 1 2
40 Bharani K 5 5 1 78 82 19.50 95.12 44 0 0 0 1 0 1 2
41 Rahman Hussain 9 8 1 78 119 11.14 65.55 18 0 0 0 0 0 0 4
42 Ajay Dev 9 8 0 76 115 9.50 66.09 22 0 0 0 0 1 2 1
43 Soumya B 8 7 1 72 109 12.00 66.06 25 0 0 0 1 1 1 1
44 Kashif Ali 8 7 0 71 65 10.14 109.23 28 0 0 0 2 0 1 5
45 Bayazid Siddiqui 6 6 1 71 108 14.20 65.74 23 0 0 0 0 0 0 1
46 Vikas Sharma 3 3 1 70 91 35.00 76.92 27 0 0 0 2 0 0 1
47 Krishna Kotha 6 6 0 70 121 11.67 57.85 23 0 0 0 0 0 0 0
48 Harpreet Siddhu 9 7 3 69 83 17.25 83.13 29 0 0 0 1 1 0 2
49 Amit Rathod 8 8 2 69 114 11.50 60.53 20 0 0 0 0 0 1 2
50 Basit Ali 7 7 1 68 87 11.33 78.16 23 0 0 0 0 0 0 2
51 Attaullah khan 7 7 1 68 87 11.33 78.16 17 0 0 0 0 0 2 0
52 Imraan Munshi 7 7 3 68 103 17.00 66.02 22 0 0 0 0 1 0 2
53 Srinivas Chinnapareddy 11 9 2 68 109 9.71 62.39 25 0 0 0 1 1 0 1
54 Arun Kumar 6 6 1 67 92 13.40 72.83 27 0 0 0 1 1 1 1
55 Naveen Sridhar 7 6 1 65 77 13.00 84.42 31 0 0 0 1 0 0 2
56 Mohammed N 6 6 1 63 80 12.60 78.75 32 0 0 0 1 0 0 1
57 Ajay Arora 8 8 2 63 93 10.50 67.74 24 0 0 0 0 1 1 0
58 Vipin Mehta 2 2 1 62 72 62.00 86.11 35 0 0 0 2 0 2 1
59 Navin Bandaru 8 8 0 61 80 7.62 76.25 22 0 0 0 0 1 1 2
60 Akshit Gupta 5 5 0 61 82 12.20 74.39 25 0 0 0 1 0 3 2
61 Jaffar C 6 6 1 61 86 12.20 70.93 20 0 0 0 0 0 0 0
62 Anand Bhatt 7 6 2 60 95 15.00 63.16 30 0 0 0 1 1 0 2
63 Advait Deshpande 7 7 2 60 100 12.00 60.00 23 0 0 0 0 1 0 1
64 Dipal Patel 11 9 2 59 55 8.43 107.27 16 0 0 0 0 1 2 3
65 Shawn Cleetus 6 6 2 59 72 14.75 81.94 22 0 0 0 0 0 0 1
66 Hamza Wajeeh 4 4 0 59 77 14.75 76.62 23 0 0 0 0 0 1 1
67 Karthik Thirumalai 9 6 1 59 90 11.80 65.56 21 0 0 0 0 0 0 0
68 Tr . 5 5 2 59 111 19.67 53.15 19 0 0 0 0 0 1 0
69 Blesson Daniel 8 8 2 59 130 9.83 45.38 11 0 0 0 0 1 1 0
70 Babar Waheed 6 6 3 58 61 19.33 95.08 26 0 0 0 1 0 2 2
71 Ajo Maret 7 7 2 58 73 11.60 79.45 30 0 0 0 1 0 2 1
72 Maharishi Patel 5 5 0 58 82 11.60 70.73 27 0 0 0 1 1 2 0
73 Shijin Varghese 7 6 3 57 91 19.00 62.64 16 0 0 0 0 1 0 0
74 Shaan Ali 3 3 1 54 53 27.00 101.89 35 0 0 0 1 1 2 1
75 Kaushik K 8 8 3 54 95 10.80 56.84 19 0 0 0 0 1 1 0
76 Binoj Daniel 6 6 1 53 83 10.60 63.86 23 0 0 0 0 1 0 1
77 Nimal Paul 7 7 0 52 68 7.43 76.47 14 0 0 0 0 1 2 0
78 Ritesh Bhawsar 9 7 4 50 67 16.67 74.63 28 0 0 0 1 2 1 0
79 Sarwar Shah 9 9 2 50 84 7.14 59.52 14 0 0 0 0 1 1 0
80 Binu Cherian 5 5 2 49 75 16.33 65.33 26 0 0 0 1 1 0 0
81 Jees Varghese 7 6 3 48 65 16.00 73.85 12 0 0 0 0 0 0 0
82 Sachindranath Toutom 8 7 0 48 68 6.86 70.59 12 0 0 0 0 0 1 0
83 Deenadayal Loganathan 6 6 4 48 75 24.00 64.00 18 0 0 0 0 0 0 1
84 Vaibhav Katkade 11 7 2 47 47 9.40 100.00 19 0 0 0 0 0 2 2
85 Rajesh Yantrapati 8 8 4 46 64 11.50 71.88 14 0 0 0 0 0 1 0
86 Kiran Oousepachen 9 9 3 45 75 7.50 60.00 17 0 0 0 0 1 1 0
87 Mohan Vanacharla 8 8 0 45 84 5.62 53.57 16 0 0 0 0 0 1 0
88 Atul S 8 7 1 45 88 7.50 51.14 12 0 0 0 0 0 0 1
89 Chaitanya Jagdale 6 5 2 44 58 14.67 75.86 11 0 0 0 0 0 1 1
90 Ramasubramanian Srinivasan 9 8 2 44 68 7.33 64.71 17 0 0 0 0 2 1 1
91 Rajath Elias Soans 8 5 2 43 50 14.33 86.00 22 0 0 0 0 1 1 1
92 Arsalan Khan 8 7 2 43 54 8.60 79.63 25 0 0 0 1 2 2 1
93 Adalat Khan 8 5 1 43 64 10.75 67.19 22 0 0 0 0 2 0 0
94 Nirav Patel 5 5 0 42 56 8.40 75.00 21 0 0 0 0 0 0 1
95 Hiren Patel 6 5 3 42 67 21.00 62.69 19 0 0 0 0 2 0 0
96 Kanishk Vaddiraju 6 6 1 41 68 8.20 60.29 26 0 0 0 1 2 0 1
97 Biju Francis 8 7 3 41 86 10.25 47.67 12 0 0 0 0 0 0 1
98 Dhilipan Somasundaram 5 5 3 40 34 20.00 117.65 21 0 0 0 0 0 1 2
99 Anjan Etha 8 8 4 40 46 10.00 86.96 17 0 0 0 0 2 1 1
100 Eijazahmed Mulla 13 6 3 40 62 13.33 64.52 17 0 0 0 0 1 0 0
101 Irfan Khan 8 8 0 40 91 5.00 43.96 20 0 0 0 0 3 0 0
102 Royce Molethu 7 6 2 39 45 9.75 86.67 26 0 0 0 1 1 2 0
103 Sobin Mathew 8 7 1 39 53 6.50 73.58 20 0 0 0 0 3 0 1
104 Fayaz Khan 4 4 1 39 68 13.00 57.35 18 0 0 0 0 0 0 2
105 Zakir Ullah 8 8 0 38 63 4.75 60.32 14 0 0 0 0 2 0 1
106 Venkata Aluri 8 4 1 37 56 12.33 66.07 24 0 0 0 0 0 1 0
107 Herlin Raju 5 5 0 37 58 7.40 63.79 15 0 0 0 0 2 1 0
108 Rammohan Reddy 8 8 1 37 63 5.29 58.73 16 0 0 0 0 3 0 0
109 Mohit Chaudhary 8 8 1 37 64 5.29 57.81 13 0 0 0 0 1 0 1
110 Giridhar Singamsetti 8 8 1 37 82 5.29 45.12 18 0 0 0 0 1 1 1
111 Akshit Shetty 6 5 0 36 49 7.20 73.47 13 0 0 0 0 1 0 1
112 Mahesh Jayachandran 6 4 1 36 52 12.00 69.23 27 0 0 0 1 1 0 0
113 Mumtaz Khan 11 7 1 36 57 6.00 63.16 11 0 0 0 0 1 1 0
114 Sugin Samuel 8 8 2 36 60 6.00 60.00 19 0 0 0 0 0 0 0
115 Ramana Yalamanchili 8 8 2 36 60 6.00 60.00 8 0 0 0 0 1 0 0
116 Harshvardhan Agarwal 8 6 0 36 76 6.00 47.37 14 0 0 0 0 1 0 0
117 Bunty Patel 6 6 0 35 72 5.83 48.61 21 0 0 0 0 0 0 2
118 Rakesh Reddy 6 6 0 35 81 5.83 43.21 11 0 0 0 0 1 0 0
119 Justin Ealias 9 6 4 34 62 17.00 54.84 17 0 0 0 0 1 0 0
120 Satya Ponnaganti 8 6 3 34 70 11.33 48.57 17 0 0 0 0 2 1 0
121 Solomon Mathew 8 8 1 34 71 4.86 47.89 14 0 0 0 0 1 0 0
122 Balaji Radhakrishnan 7 5 2 33 55 11.00 60.00 16 0 0 0 0 0 1 0
123 Deep Mishra 6 6 2 33 56 8.25 58.93 24 0 0 0 0 1 1 0
124 Sai Charan 8 6 2 33 59 8.25 55.93 17 0 0 0 0 0 0 0
125 Hemant Kumar 7 6 0 33 75 5.50 44.00 12 0 0 0 0 0 0 0
126 Goldy Singh 2 2 1 32 31 32.00 103.23 26 0 0 0 1 0 0 1
127 Gaurav Pandoh 8 5 2 32 34 10.67 94.12 9 0 0 0 0 0 0 1
128 Nagarjuna N 8 7 0 32 68 4.57 47.06 22 0 0 0 0 1 1 1
129 Sri Selva 11 8 0 32 70 4.00 45.71 13 0 0 0 0 2 0 1
130 Attaullah Khan 10 6 2 31 37 7.75 83.78 10 0 0 0 0 1 0 1
131 Girish Nair 2 2 2 31 37 0.00 83.78 22 0 0 0 0 0 1 0
132 Ananth Venna 11 9 5 31 51 7.75 60.78 16 0 0 0 0 1 0 1
133 Linganna L 8 8 2 31 96 5.17 32.29 13 0 0 0 0 0 0 0
134 Satish K 8 8 2 30 38 5.00 78.95 9 0 0 0 0 2 2 0
135 Gaurav Singh 4 4 2 30 46 15.00 65.22 17 0 0 0 0 0 0 1
136 Siva Ghanta 4 4 0 30 48 7.50 62.50 19 0 0 0 0 0 0 1
137 Brijesh Patel 9 9 2 30 64 4.29 46.88 13 0 0 0 0 2 1 0
138 Ehsen Wajeeh 7 6 2 30 64 7.50 46.88 10 0 0 0 0 1 0 0
139 Mushtaq Khan 8 7 3 29 33 7.25 87.88 8 0 0 0 0 0 0 1
140 Arshad Ali 9 5 2 29 47 9.67 61.70 12 0 0 0 0 1 1 0
141 Saumil Patel 7 6 2 29 51 7.25 56.86 12 0 0 0 0 0 0 1
142 Harish Koduri 3 3 1 28 38 14.00 73.68 18 0 0 0 0 0 0 1
143 Sandeep Chalicheemala 5 4 0 28 50 7.00 56.00 16 0 0 0 0 0 0 1
144 Haris Mohiuddin 7 6 2 28 51 7.00 54.90 14 0 0 0 0 1 0 0
145 Narendra Babu Merla 11 5 3 27 43 13.50 62.79 11 0 0 0 0 0 0 1
146 Kishan Patel 5 4 1 27 46 9.00 58.70 17 0 0 0 0 0 1 0
147 Vaibhav Rao 7 5 2 27 49 9.00 55.10 14 0 0 0 0 0 0 0
148 Hassaan Wajeeh 7 4 0 27 55 6.75 49.09 11 0 0 0 0 0 0 0
149 Deep Patel 2 2 0 26 33 13.00 78.79 19 0 0 0 0 0 0 1
150 Sivashankar Mannar 3 3 3 26 35 0.00 74.29 17 0 0 0 0 0 0 0
151 Nishant Patel 7 6 1 26 47 5.20 55.32 10 0 0 0 0 1 0 0
152 Shyamasundar Das 9 8 3 26 48 5.20 54.17 8 0 0 0 0 1 0 0
153 Karthik Sundaram 6 6 4 26 58 13.00 44.83 9 0 0 0 0 0 1 0
154 Tariq Hussain 9 6 3 25 37 8.33 67.57 14 0 0 0 0 0 0 0
155 Ravi Kannan 5 5 0 25 65 5.00 38.46 14 0 0 0 0 1 0 0
156 Tharun Reddy 3 3 0 24 25 8.00 96.00 17 0 0 0 0 1 0 1
157 Hari P 8 7 2 24 51 4.80 47.06 8 0 0 0 0 1 0 0
158 CHIRAG Patel 6 6 1 24 62 4.80 38.71 9 0 0 0 0 1 0 0
159 Ubaid Razi 2 1 1 23 26 0.00 88.46 23 0 0 0 0 0 0 0
160 Parth Patel 4 4 2 23 35 11.50 65.71 14 0 0 0 0 0 0 1
161 Arif Khan 1 1 1 23 37 0.00 62.16 23 0 0 0 0 0 0 0
162 Anhad Bajaj 10 7 2 23 44 4.60 52.27 6 0 0 0 0 0 0 0
163 Anip Parikh 3 3 1 22 32 11.00 68.75 12 0 0 0 0 0 0 0
164 Marin Mohanadas 8 6 1 22 32 4.40 68.75 8 0 0 0 0 1 1 0
165 Akshay George 9 5 2 22 38 7.33 57.89 9 0 0 0 0 1 0 0
166 Ashwin J 13 8 3 22 41 4.40 53.66 12 0 0 0 0 1 0 1
167 Mahalingam Kumaresan 3 3 2 22 51 22.00 43.14 10 0 0 0 0 0 0 1
168 Ramesh N 4 3 1 21 21 10.50 100.00 17 0 0 0 0 1 0 1
169 Rakesh Radhakrishnan 5 5 2 21 28 7.00 75.00 10 0 0 0 0 0 0 0
170 Nirmal Patel 7 5 3 21 30 10.50 70.00 12 0 0 0 0 0 0 0
171 Srikanth K 4 4 4 21 34 0.00 61.76 17 0 0 0 0 0 0 0
172 Hardik Desai 4 3 1 21 35 10.50 60.00 12 0 0 0 0 1 1 0
173 Satya Kanakam 5 4 3 21 39 21.00 53.85 10 0 0 0 0 0 0 0
174 Ravi Papagiri 4 4 0 21 42 5.25 50.00 12 0 0 0 0 0 1 0
175 Ajay Yadav 9 5 2 21 47 7.00 44.68 11 0 0 0 0 1 0 0
176 Jasminder Singh 1 1 1 20 22 0.00 90.91 20 0 0 0 0 0 0 0
177 Mrinal Sarkar 7 7 2 20 33 4.00 60.61 7 0 0 0 0 1 0 0
178 Amit Desai 4 3 2 20 38 20.00 52.63 13 0 0 0 0 0 0 0
179 Saravana Prakash Shanmuganandam 4 3 1 20 40 10.00 50.00 13 0 0 0 0 1 0 0
180 Mitesh Verma 5 5 1 20 48 5.00 41.67 9 0 0 0 0 1 0 0
181 Binu Chandrabose 6 4 1 19 27 6.33 70.37 10 0 0 0 0 2 0 0
182 Anil Joseph 7 6 2 19 31 4.75 61.29 8 0 0 0 0 1 0 0
183 Prudhvi Kelam 7 5 2 19 34 6.33 55.88 7 0 0 0 0 1 1 0
184 Joel Daniel 6 5 0 19 34 3.80 55.88 9 0 0 0 0 0 0 0
185 Yasir Shaikh 2 2 0 19 35 9.50 54.29 18 0 0 0 0 0 0 1
186 Dheeraj Juvvadi 6 6 0 19 46 3.17 41.30 8 0 0 0 0 1 0 0
187 Ajinkya Dhage 1 1 1 18 14 0.00 128.57 18 0 0 0 0 0 0 1
188 Marco Granston 3 3 1 18 33 9.00 54.55 11 0 0 0 0 0 0 0
189 Jaijee Mathew 5 5 1 18 36 4.50 50.00 9 0 0 0 0 1 0 0
190 Habib Wali 9 7 0 18 43 2.57 41.86 5 0 0 0 0 1 0 0
191 Santhosh Kandasamy 9 3 1 18 50 9.00 36.00 9 0 0 0 0 0 0 0
192 Kaji Siva 10 4 2 17 18 8.50 94.44 9 0 0 0 0 0 0 1
193 Wajahad Lawq 4 2 1 17 21 17.00 80.95 16 0 0 0 0 0 0 2
194 Anoop Kumar S 7 6 1 17 27 3.40 62.96 6 0 0 0 0 0 0 0
195 Ritesh Patel 3 2 1 17 36 17.00 47.22 10 0 0 0 0 0 0 1
196 Wasif Qazi 4 3 2 17 41 17.00 41.46 11 0 0 0 0 0 0 0
197 Agasthya Kasibotla 3 3 1 17 53 8.50 32.08 12 0 0 0 0 0 0 0
198 Asif Dar 9 4 3 16 31 16.00 51.61 12 0 0 0 0 1 0 0
199 Shankar B 9 5 1 16 41 4.00 39.02 6 0 0 0 0 1 0 0
200 Shayam Babu 2 2 0 15 11 7.50 136.36 8 0 0 0 0 0 1 1
201 Shyam Pandya 2 2 0 15 13 7.50 115.38 11 0 0 0 0 0 1 1
202 Muzammil Syed 2 2 1 15 19 15.00 78.95 13 0 0 0 0 0 0 1
203 Mukund Hd 8 6 4 15 24 7.50 62.50 6 0 0 0 0 1 0 0
204 Binod Babu 6 5 3 15 29 7.50 51.72 7 0 0 0 0 0 0 0
205 Agnieswaran Shanmugham 7 4 2 15 31 7.50 48.39 10 0 0 0 0 1 0 1
206 Ajinkya Pattekar 7 3 0 15 32 5.00 46.88 13 0 0 0 0 1 0 0
207 Sagar Raut 3 3 0 15 33 5.00 45.45 12 0 0 0 0 1 1 0
208 Shrilokha Sarma 5 4 0 15 34 3.75 44.12 8 0 0 0 0 0 0 0
209 Harish Jayesh 6 5 0 15 34 3.00 44.12 7 0 0 0 0 1 0 0
210 Hrishi Potdar 2 1 0 14 18 14.00 77.78 14 0 0 0 0 0 0 0
211 Gaurav G 7 5 1 14 21 3.50 66.67 9 0 0 0 0 2 0 1
212 Allan P 4 2 1 14 23 14.00 60.87 14 0 0 0 0 0 0 0
213 Sharath Babu 5 4 1 14 23 4.67 60.87 6 0 0 0 0 1 0 0
214 Satya Varma 4 3 0 14 23 4.67 60.87 9 0 0 0 0 0 1 0
215 Hemanth Krishna 2 2 0 14 24 7.00 58.33 14 0 0 0 0 1 0 0
216 Mayank Patel 7 6 2 14 29 3.50 48.28 6 0 0 0 0 1 0 0
217 Aziz Wali 4 3 0 14 30 4.67 46.67 8 0 0 0 0 1 0 0
218 Sachin Bengali 4 4 0 14 32 3.50 43.75 13 0 0 0 0 2 0 0
219 Hasan Shakeel 4 3 2 14 34 14.00 41.18 12 0 0 0 0 0 1 0
220 Levin Issac 4 4 2 14 36 7.00 38.89 7 0 0 0 0 0 0 0
221 Prem Patel 6 5 0 14 37 2.80 37.84 7 0 0 0 0 2 0 0
222 Sameer Hashmi 2 1 0 13 18 13.00 72.22 13 0 0 0 0 0 0 0
223 Sambit Mahapatra 9 6 1 13 20 2.60 65.00 5 0 0 0 0 2 1 0
224 Rafiq Furtniturewala 8 5 2 13 22 4.33 59.09 7 0 0 0 0 1 0 0
225 Alex Mathew 5 5 1 13 24 3.25 54.17 5 0 0 0 0 1 0 0
226 Nasir Shakoor 11 5 2 13 28 4.33 46.43 5 0 0 0 0 1 0 0
227 Jisit Patel 6 5 0 13 32 2.60 40.62 4 0 0 0 0 1 1 0
228 Ankit Patel 4 4 2 13 33 6.50 39.39 5 0 0 0 0 1 0 0
229 Monty Kainth 6 5 0 13 33 2.60 39.39 7 0 0 0 0 1 0 0
230 Pradeep Gurumurthy 9 4 1 13 34 4.33 38.24 9 0 0 0 0 0 1 0
231 Jatin Kyada 1 1 0 12 6 12.00 200.00 12 0 0 0 0 0 0 1
232 Fazalullah Shakoor 5 2 0 12 22 6.00 54.55 9 0 0 0 0 0 0 0
233 Dharmen Patel 6 5 3 12 25 6.00 48.00 4 0 0 0 0 0 0 0
234 Nauman Javed 8 5 1 12 25 3.00 48.00 8 0 0 0 0 2 0 0
235 Vishal Patel 2 2 0 12 26 6.00 46.15 9 0 0 0 0 0 0 0
236 Sneh Patel 8 4 0 12 27 3.00 44.44 7 0 0 0 0 1 0 0
237 Saravanan Natarajan 3 3 1 12 33 6.00 36.36 5 0 0 0 0 0 0 0
238 Kashif Ali 4 4 3 12 33 12.00 36.36 9 0 0 0 0 0 0 0
239 Imran Rashid 3 2 0 11 16 5.50 68.75 8 0 0 0 0 0 0 1
240 Anu Koshy 2 2 1 11 19 11.00 57.89 11 0 0 0 0 0 0 0
241 Aiswaryan Elangovan 2 2 0 11 19 5.50 57.89 6 0 0 0 0 0 0 0
242 Gautham Ragul 7 4 1 11 35 3.67 31.43 4 0 0 0 0 0 0 0
243 Sudhir Naik 2 1 1 10 9 0.00 111.11 10 0 0 0 0 0 1 0
244 Rajenthan Atputharajah 8 3 1 10 13 5.00 76.92 6 0 0 0 0 0 0 0
245 Sibi Thomas 5 5 3 10 13 5.00 76.92 7 0 0 0 0 0 0 0
246 Jason Varghese 5 2 0 10 17 5.00 58.82 8 0 0 0 0 0 0 0
247 Inam Ullah 9 2 0 10 20 5.00 50.00 10 0 0 0 0 1 0 0
248 Dushyant Eelam 11 4 3 10 20 10.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
249 Muhammad Zahid 7 4 0 10 20 2.50 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
250 Sumanth Pesham 8 4 2 10 22 5.00 45.45 6 0 0 0 0 1 0 0
251 Habib Md 6 4 1 10 24 3.33 41.67 4 0 0 0 0 1 0 0
252 Obuli Sundar 9 6 3 10 25 3.33 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
253 Joshy Paul 5 4 2 10 27 5.00 37.04 4 0 0 0 0 0 1 0
254 Bovas Reji 4 4 0 10 30 2.50 33.33 6 0 0 0 0 1 0 0
255 Ganapathy Muthukrishnan 3 3 1 10 31 5.00 32.26 8 0 0 0 0 1 0 0
256 Viral Shah 1 1 1 9 11 0.00 81.82 9 0 0 0 0 0 0 0
257 Ravi Prakash 2 2 0 9 15 4.50 60.00 8 0 0 0 0 0 0 1
258 Srikanth United 1 1 0 9 15 9.00 60.00 9 0 0 0 0 0 0 0
259 Vivek Balusamy 4 2 0 9 18 4.50 50.00 9 0 0 0 0 1 0 0
260 Harish Gupta 2 2 1 9 18 9.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
261 Ajay Suresh Babu 3 2 1 9 20 9.00 45.00 5 0 0 0 0 0 0 0
262 Atul Kalanuria 8 7 1 9 29 1.50 31.03 3 0 0 0 0 2 0 0
263 Zakir Shariff 8 5 2 9 32 3.00 28.12 4 0 0 0 0 0 0 0
264 Krishna Kosuru 8 5 3 9 42 4.50 21.43 5 0 0 0 0 1 0 0
265 Hersh Solanki 2 2 0 8 8 4.00 100.00 7 0 0 0 0 0 0 0
266 Sachin Prabhudesai 1 1 1 8 13 0.00 61.54 8 0 0 0 0 0 0 0
267 Nibu P 5 3 1 8 17 4.00 47.06 4 0 0 0 0 0 0 0
268 Divyesh Patel 4 3 1 8 19 4.00 42.11 8 0 0 0 0 1 0 0
269 Soumya Das 2 2 0 8 21 4.00 38.10 4 0 0 0 0 0 0 0
270 Prasad Kuppuswamy 4 2 1 8 23 8.00 34.78 5 0 0 0 0 0 0 0
271 Ihsan Khan 9 7 1 8 26 1.33 30.77 3 0 0 0 0 1 0 0
272 Varun Mariappan 3 3 1 7 5 3.50 140.00 7 0 0 0 0 1 0 1
273 Bharath kumar reddy Gangaram 5 4 3 7 10 7.00 70.00 5 0 0 0 0 0 0 0
274 Madhu S 4 2 1 7 10 7.00 70.00 4 0 0 0 0 0 0 0
275 Sandeep Aroujo 2 2 0 7 10 3.50 70.00 5 0 0 0 0 0 0 0
276 Ram Murli 3 3 3 7 10 0.00 70.00 3 0 0 0 0 0 0 0
277 Bovas Mathew 7 3 1 7 11 3.50 63.64 4 0 0 0 0 0 0 0
278 Nimit Patel 6 4 1 7 14 2.33 50.00 4 0 0 0 0 1 0 0
279 Anoop Abraham 4 3 1 7 15 3.50 46.67 7 0 0 0 0 1 0 0
280 Renju Kuruvilla 4 3 2 7 19 7.00 36.84 7 0 0 0 0 1 0 1
281 Basil Baby 2 2 1 7 20 7.00 35.00 7 0 0 0 0 0 0 0
282 Zahid Ali 2 2 1 6 11 6.00 54.55 6 0 0 0 0 1 0 0
283 Waqas Ahmed 11 6 1 6 12 1.20 50.00 4 0 0 0 0 3 0 0
284 Mohammed Habib 2 2 0 6 12 3.00 50.00 6 0 0 0 0 1 0 0
285 Navin Chandar 2 2 0 6 17 3.00 35.29 5 0 0 0 0 0 0 0
286 Irfan Khan 7 5 1 6 18 1.50 33.33 3 0 0 0 0 1 0 0
287 Denny Chacko 3 3 1 6 23 3.00 26.09 5 0 0 0 0 0 0 0
288 Harish Nair 7 6 2 6 32 1.50 18.75 3 0 0 0 0 2 0 0
289 Soundar Raja 8 3 2 5 6 5.00 83.33 3 0 0 0 0 1 0 0
290 Manikandan Nagarajan 2 2 1 5 6 5.00 83.33 5 0 0 0 0 1 0 0
291 Raju Ramakrishna 1 1 1 5 6 0.00 83.33 5 0 0 0 0 0 0 0
292 Sushanth Puthanveedu 6 3 2 5 7 5.00 71.43 3 0 0 0 0 0 0 0
293 Mrugank Salunke 1 1 1 5 7 0.00 71.43 5 0 0 0 0 0 0 0
294 Gautham H 3 2 1 5 8 5.00 62.50 5 0 0 0 0 1 1 0
295 Jiji Thomas 3 1 1 5 8 0.00 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
296 Nikhil S 4 3 0 5 10 1.67 50.00 3 0 0 0 0 1 0 0
297 Nikhil Pargaonkar 7 5 3 5 11 2.50 45.45 4 0 0 0 0 2 0 0
298 Poonacha Mandeda 3 3 1 5 12 2.50 41.67 5 0 0 0 0 1 0 0
299 Sajid Ali 9 3 1 5 15 2.50 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
300 Gibson Gomes 1 1 1 5 16 0.00 31.25 5 0 0 0 0 0 0 0
301 Ram Kallur 4 4 2 5 22 2.50 22.73 3 0 0 0 0 1 0 0
302 Vimaldev Devaraja 3 3 1 5 26 2.50 19.23 3 0 0 0 0 1 0 0
303 Khurram Khan 4 4 0 5 27 1.25 18.52 3 0 0 0 0 2 0 0
304 Sukur A 4 2 1 4 7 4.00 57.14 2 0 0 0 0 0 0 0
305 Shivam Singh 1 1 1 4 7 0.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
306 Vijay Kumar Nagaboyina 8 2 0 4 8 2.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
307 Ajay Suresh Babu 6 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
308 Avik Ghosh1 2 2 2 4 8 0.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
309 Shijin Venugopalan 1 1 0 4 11 4.00 36.36 4 0 0 0 0 0 0 0
310 Bassu Seetaram 4 3 1 4 12 2.00 33.33 4 0 0 0 0 2 0 0
311 Rakesh Yarragudi 1 1 0 4 12 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
312 Hemanshu Pathak 2 2 1 4 12 4.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
313 Divakaran Karunakaran 2 2 0 4 14 2.00 28.57 3 0 0 0 0 0 0 0
314 Pavan V 3 3 2 4 15 4.00 26.67 4 0 0 0 0 1 0 0
315 Sanjay Thapa 10 4 1 4 16 1.33 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
316 Chirag Patel 4 2 1 4 20 4.00 20.00 3 0 0 0 0 0 0 0
317 Waqas Challengers 2 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
318 Srini Dudgundi 2 2 1 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 1 0 0
319 Rajab Ali 1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
320 Kabil Selva 6 2 2 3 6 0.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
321 Milit Parikh 2 1 1 3 6 0.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
322 Rajesh Mahe 2 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
323 Asad Khan 6 4 2 3 7 1.50 42.86 1 0 0 0 0 1 0 0
324 Ram Valmiki 1 1 1 3 8 0.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
325 Immanuel Kingston 9 4 3 3 8 3.00 37.50 2 0 0 0 0 1 0 0
326 Imran Ali 6 3 1 3 9 1.50 33.33 2 0 0 0 0 1 0 0
327 Mouli Eagles 4 2 1 3 9 3.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
328 Rattan Deep 4 1 0 3 10 3.00 30.00 3 0 0 0 0 0 0 0
329 Manglam Tewari 2 2 0 3 11 1.50 27.27 2 0 0 0 0 0 0 0
330 Abu Bakar Aziz 2 2 0 3 11 1.50 27.27 3 0 0 0 0 1 0 0
331 Manichandram Eagles 4 2 0 3 14 1.50 21.43 3 0 0 0 0 1 0 0
332 Jeegan Pandya 3 2 0 3 15 1.50 20.00 3 0 0 0 0 1 0 0
333 Ashok Gobi 9 3 0 3 18 1.00 16.67 2 0 0 0 0 1 0 0
334 Nishikanth M 1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
335 Yash Patel 2 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
336 Deebu Cherian 2 1 1 2 4 0.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
337 Kuldip Bhosale 2 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
338 Sanchit Mohta 2 1 1 2 5 0.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
339 Kaushik Bangera 7 2 1 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 1 0 0
340 Eno Oommen 2 2 1 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 1 0 0
341 Sohail Khan 3 2 0 2 6 1.00 33.33 2 0 0 0 0 1 0 0
342 Vasu Jiligan 4 2 0 2 7 1.00 28.57 2 0 0 0 0 1 0 0
343 Deepak Buttui 2 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
344 Abhilash Vellathu 2 2 1 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
345 Praveen Edula 6 2 2 2 7 0.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
346 Wajeeh Butt 6 3 2 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 1 0 0
347 Sam United 3 2 0 2 10 1.00 20.00 2 0 0 0 0 1 0 0
348 Ebey Wilson 3 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
349 Chaitanya Patel 4 1 1 1 1 0.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
350 Sasi Vvs 2 1 1 1 1 0.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
351 Hamid Bajwa 1 1 1 1 1 0.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
352 Vinay Bansal 2 1 1 1 1 0.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
353 Hayat Khan 2 2 0 1 3 0.50 33.33 1 0 0 0 0 1 0 0
354 Zia Rehman 2 1 1 1 3 0.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
355 Micky Kainth 1 1 1 1 3 0.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
356 Arshad Ali 1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
357 Ovi Salim 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
358 Yeshwanth Reddy 2 1 1 1 4 0.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
359 Uzval Gopinath 3 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
360 Rushang Patel 2 2 0 1 5 0.50 20.00 1 0 0 0 0 1 0 0
361 Hamza Khan 2 2 0 1 5 0.50 20.00 1 0 0 0 0 1 0 0
362 Imad Khan 5 2 2 1 5 0.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
363 Ihsan Ali 1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
364 Yogesh Dahale 7 1 1 1 6 0.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
365 Nish Gopinath 2 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
366 Dhanesh Neelamana 1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
367 Jayadeep Pabbisetty 2 1 0 1 9 1.00 11.11 1 0 0 0 0 0 0 0
368 Lateef Khan 3 2 0 1 9 0.50 11.11 1 0 0 0 0 1 0 0
369 Imran Mumtaz 1 1 0 1 9 1.00 11.11 1 0 0 0 0 0 0 0
370 Chetan Patel 4 4 0 1 12 0.25 8.33 1 0 0 0 0 3 0 0
371 Paul K 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Kalyan Gorla 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Umashankar Ramasamy 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Juston Abraham 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Darshan Thakur 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Sharankumar Shanmugasundaram 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Sajid Khan 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
378 Arun George 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Manab Mohanty 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Biju John 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Mukesh Bablani 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Jiju Kuruvilla 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Raga Ranjith Reddy Challa 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Senthilkumar S 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Logan Eelam 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Paul K 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Yatin Tuteja 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Pribin Kumaran 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Sunil Patel 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Haider Shah 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Maulik Patel 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Emaad Soofi 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Anurag Singh 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Javed Nazim 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Sudhir Naik 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Senthil Mohan 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Manoj Palaniyandi 2 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Ajinkya Dhage 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
399 Siva Yarasi 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
400 Niral Shah 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
401 Joel Varghese 2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
402 Sivasai Yellamraju 2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
403 Raghvendra Mg 2 2 1 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
404 Archit Cherian 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
405 Anoop Sandeep 2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
406 Tipu Syed 2 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
407 Priyank Patel 3 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
408 Rajesh Gopalan 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
409 Kaushal Patel 4 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
410 Prabhagar Shankar 2 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
411 Kartik J 2 2 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
412 Azher Hussain 2 2 0 0 7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
413 Sushil Nehra 1 1 0 0 7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
414 Yosuf Shah 2 1 0 0 11 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0