# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Karthik Kurvi 8 8 3 98 143 19.60 68.53 24 0 0 0 0 1 1 3
2 Ankith Narayanan 6 6 0 87 127 14.50 68.50 23 0 0 0 0 0 3 0
3 Preetam Kaveti 6 6 2 48 75 12.00 64.00 28 0 0 0 1 0 1 2
4 Pankaj Sharma 4 3 2 30 57 30.00 52.63 19 0 0 0 0 0 1 0
5 Gajendra Joshi 3 2 1 21 43 21.00 48.84 15 0 0 0 0 0 1 0
6 Chirag Khabaria 6 4 3 17 31 17.00 54.84 7 0 0 0 0 0 0 0
7 Bhushan Nilawar 5 3 0 15 35 5.00 42.86 10 0 0 0 0 0 0 0
8 Shiva Shakthi 2 1 0 14 21 14.00 66.67 14 0 0 0 0 0 0 0
9 Narendar Reddy Kudumula 4 1 1 9 16 -- 56.25 9 0 0 0 0 0 0 0
10 Sairam Kopuri 2 2 2 5 13 -- 38.46 3 0 0 0 0 0 0 0
11 Mouli Shankar Bonthu 2 1 1 4 13 -- 30.77 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Shanmukh Parnapalli 2 1 1 1 2 -- 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Vijay Chiluveru 2 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Krishna Kosuri 2 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ajay Benedict 2 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ramasubramanian Srinivasan 6 2 0 0 7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0