# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Krupakar G 4 4 8.0 40 10 4.00 5.00 4.8 0 1 0 3 2
2 Krish Mellempudi 6 6 10.5 86 9 9.56 7.94 7.2 0 0 0 3 0
3 Sreekanth N 5 5 6.0 41 8 5.12 6.83 4.5 0 0 0 0 0
4 Punit Dubey 4 4 8.0 51 6 8.50 6.38 8.0 0 0 0 5 0
5 Ajay S 4 4 4.2 28 6 4.67 6.46 4.3 0 1 0 1 0
6 Sagar Melam 5 5 10.0 76 6 12.67 7.60 10.0 0 0 0 3 0
7 Uma T 2 2 4.0 21 5 4.20 5.25 4.8 0 0 0 4 0
8 Mahesh T 6 6 12.0 79 5 15.80 6.58 14.4 0 0 0 3 0
9 Farhan Bhaba 3 3 5.0 34 5 6.80 6.80 6.0 0 0 0 0 0
10 Venkataraman Rahunathan 2 2 3.1 26 5 5.20 8.21 3.8 0 0 0 1 0
11 Shiva Charan 6 6 10.5 109 5 21.80 10.06 13.0 0 0 0 8 1
12 Karthik Thamaraiselvan 5 5 6.0 62 5 12.40 10.33 7.2 0 0 0 6 0
13 Ankit Choubey 3 3 6.0 65 5 13.00 10.83 7.2 0 0 0 4 0
14 Kunal Thakur 3 3 4.0 24 4 6.00 6.00 6.0 0 0 0 0 0
15 Sivasankaran Chandrasekaran 5 5 9.0 67 4 16.75 7.44 13.5 0 0 0 5 0
16 Sampreet Kuchipudi 4 3 4.0 31 4 7.75 7.75 6.0 0 0 0 1 0
17 Vaneet Dahiya 4 4 6.0 49 4 12.25 8.17 9.0 0 0 0 1 1
18 Vijay Reddy 6 6 8.0 68 4 17.00 8.50 12.0 0 0 0 7 0
19 Nag Avirineni 3 3 5.0 48 4 12.00 9.60 7.5 0 0 0 3 0
20 Nikhil Palem 5 5 6.0 80 4 20.00 13.33 9.0 0 0 0 10 1
21 Yaseen Mohammed 3 3 3.0 19 3 6.33 6.33 6.0 0 0 0 1 0
22 Naveen Namala 4 4 6.0 40 3 13.33 6.67 12.0 0 0 0 3 0
23 Suresh Devangan 2 2 4.0 27 3 9.00 6.75 8.0 0 0 0 4 0
24 Nishanth Kalikiri 3 3 6.0 43 3 14.33 7.17 12.0 0 0 0 6 0
25 Peraiah Chowdary Kamma 3 3 5.0 42 3 14.00 8.40 10.0 0 0 0 4 0
26 Nakul Changia 3 3 6.0 52 3 17.33 8.67 12.0 0 0 0 1 0
27 Praveen Dandamudi 2 2 4.0 37 3 12.33 9.25 8.0 0 0 0 2 0
28 Sai Karthik Mattam 5 5 6.0 62 3 20.67 10.33 12.0 0 0 0 7 0
29 Dheeraj J 6 4 3.4 44 3 14.67 12.00 7.3 0 0 0 0 2
30 Franklin Anthony 4 3 3.0 37 3 12.33 12.33 6.0 0 0 0 2 1
31 Amit Solanki 4 3 4.0 57 3 19.00 14.25 8.0 0 0 0 5 1
32 Hemanth K 6 1 1.0 2 2 1.00 2.00 3.0 0 0 0 0 0
33 Hari Obulasetty 1 1 1.0 3 2 1.50 3.00 3.0 0 0 0 0 0
34 Shailesh Tiwari 3 3 4.0 18 2 9.00 4.50 12.0 0 0 0 0 0
35 Karu Donuru 4 4 4.3 26 2 13.00 5.78 13.5 0 0 0 1 0
36 Tejas Patel 1 1 0.3 3 2 1.50 6.00 1.5 0 0 0 1 0
37 Rohit K 1 1 0.4 4 2 2.00 6.00 2.0 0 0 0 0 0
38 Dinesh Arokiyaraj Lawrence 1 1 2.0 13 2 6.50 6.50 6.0 0 0 0 0 0
39 Pranay Bambulkar 2 2 3.0 20 2 10.00 6.67 9.0 0 0 0 3 0
40 Rammy Challagula 3 3 5.0 34 2 17.00 6.80 15.0 0 0 0 1 0
41 Saurav Maharana 1 1 1.0 7 2 3.50 7.00 3.0 0 0 0 0 0
42 Madhan Raju 4 2 2.0 15 2 7.50 7.50 6.0 0 0 0 0 0
43 Dileep Koduri 1 1 2.0 15 2 7.50 7.50 6.0 0 0 0 2 0
44 Bhupesh Balaji 1 1 1.0 8 2 4.00 8.00 3.0 0 0 0 0 0
45 Sandeep Reddy Lattupally 2 2 3.0 25 2 12.50 8.33 9.0 0 0 0 1 0
46 Harish Kumar 5 5 8.0 67 2 33.50 8.38 24.0 0 0 0 4 1
47 Ramesh Balasubramaniam 4 4 5.0 43 2 21.50 8.60 15.0 0 0 0 2 0
48 Phani Ravi Kolanuvada 2 2 2.0 18 2 9.00 9.00 6.0 0 0 0 0 0
49 Muni Chanakya Reddy 3 3 5.0 47 2 23.50 9.40 15.0 0 0 0 8 0
50 Selvakumar Subramanian 3 3 5.0 52 2 26.00 10.40 15.0 0 0 0 8 0
51 Nandish Gowda 2 2 2.0 22 2 11.00 11.00 6.0 0 0 0 0 0
52 Anil Reddy Kundhuru 2 2 1.5 22 2 11.00 12.00 5.5 0 0 0 2 0
53 Prashanth Bathula 5 4 4.0 53 2 26.50 13.25 12.0 0 0 0 4 0
54 Jibu Chandran 3 3 3.0 41 2 20.50 13.67 9.0 0 0 0 4 0
55 Praveen Ramesh 2 2 2.0 30 2 15.00 15.00 6.0 0 0 0 1 1
56 Chandu Batchu 4 1 1.0 2 1 2.00 2.00 6.0 0 0 0 0 0
57 Ravi D 2 2 2.0 10 1 10.00 5.00 12.0 0 0 0 1 0
58 Geet Sandhu 6 4 3.3 18 1 18.00 5.14 21.0 0 0 0 2 0
59 Manojkumar Reddy Suram 1 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 0 0 1
60 Dinesh Kumar 3 3 2.5 19 1 19.00 6.71 17.0 0 0 0 1 0
61 Narsi Kotha 4 3 3.0 21 1 21.00 7.00 18.0 0 0 0 1 0
62 Sidharth Manihar 3 2 2.0 14 1 14.00 7.00 12.0 0 0 0 0 0
63 Shahid Ali 3 2 3.0 21 1 21.00 7.00 18.0 0 0 0 2 0
64 Chandra Vemuri 2 2 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 2 0
65 Subhash Subbiah 1 1 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 0 0
66 Kishore Reddy 2 2 3.0 23 1 23.00 7.67 18.0 0 0 0 0 0
67 Uday Singh 3 3 3.5 30 1 30.00 7.83 23.0 0 0 0 2 0
68 Vikas Rangi 3 3 3.0 24 1 24.00 8.00 18.0 0 0 0 1 0
69 Pratap Gangavarapu 2 2 3.0 24 1 24.00 8.00 18.0 0 0 0 0 0
70 Somil Tandon 3 3 4.0 32 1 32.00 8.00 24.0 0 0 0 0 0
71 Mahesh K 1 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.0 0 0 0 0 0
72 Abhilash Reddy 3 3 4.0 33 1 33.00 8.25 24.0 0 0 0 0 1
73 Sathish Kuppuraj 3 3 4.0 35 1 35.00 8.75 24.0 0 0 0 1 0
74 Vijayan G 3 1 1.0 9 1 9.00 9.00 6.0 0 0 0 1 0
75 Jeevesh Viswanatha Shenoi 4 4 4.1 38 1 38.00 9.12 25.0 0 0 0 0 0
76 Madhan K 4 4 8.0 73 1 73.00 9.12 48.0 0 0 0 3 0
77 Sabarish Sudhakaran 3 3 3.0 28 1 28.00 9.33 18.0 0 0 0 1 0
78 Pahal Pahal 3 3 6.0 56 1 56.00 9.33 36.0 0 0 0 6 0
79 Chintan Prajapati 3 2 2.0 19 1 19.00 9.50 12.0 0 0 0 3 0
80 Siva Reddy Karumuru 3 3 4.0 40 1 40.00 10.00 24.0 0 0 0 2 0
81 Elaya Bharathi S 2 2 2.0 21 1 21.00 10.50 12.0 0 0 0 0 0
82 Amit Kapoor 3 3 3.0 32 1 32.00 10.67 18.0 0 0 0 1 0
83 Sudhakar Veerabathiran 2 2 2.0 22 1 22.00 11.00 12.0 0 0 0 3 0
84 Prayas Rode 5 5 5.0 55 1 55.00 11.00 30.0 0 0 0 3 0
85 Ranjan Ranjan 2 2 1.3 17 1 17.00 11.33 9.0 0 0 0 1 0
86 Amandeep Singh 3 3 3.0 34 1 34.00 11.33 18.0 0 0 0 1 0
87 Mukesh D 2 2 2.0 23 1 23.00 11.50 12.0 0 0 0 1 0
88 Balaji Ramnath 4 4 4.0 51 1 51.00 12.75 24.0 0 0 0 1 0
89 Patel Moinuddin 4 2 2.0 26 1 26.00 13.00 12.0 0 0 0 5 2
90 Senthil Kumar Pandian 2 2 2.0 27 1 27.00 13.50 12.0 0 0 0 1 0
91 Vikas G 3 2 2.0 27 1 27.00 13.50 12.0 0 0 0 1 0
92 Madhava Bhattar 4 2 2.0 28 1 28.00 14.00 12.0 0 0 0 2 0
93 Arul (junior 16) Raj 3 1 1.0 15 1 15.00 15.00 6.0 0 0 0 1 0
94 Amit Bansal 3 2 2.0 31 1 31.00 15.50 12.0 0 0 0 0 0
95 Jeyush Thaker 2 2 2.0 34 1 34.00 17.00 12.0 0 0 0 4 0
96 Narapa Reddy B 3 3 3.0 52 1 52.00 17.33 18.0 0 0 0 2 0
97 Teju Reddy Kundoor 3 3 3.0 65 1 65.00 21.67 18.0 0 0 0 19 1
98 Saichand Raghupatrini 3 1 1.0 26 1 26.00 26.00 6.0 0 0 0 1 1
99 Satish Kumar 6 1 1.0 1 0 0 1.00 0.0 0 0 0 0 0
100 Manjeet Yadav 3 1 1.0 3 0 0 3.00 0.0 0 0 0 1 0
101 Bharath Balasubramanian 2 2 2.0 9 0 0 4.50 0.0 0 0 0 0 0
102 Gaurav Makhija 3 1 1.0 5 0 0 5.00 0.0 0 0 0 1 0
103 Murali Krish Ankaraju 1 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 0 0
104 Pavan Kumar G V 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 1 0
105 Amal Soosai 3 2 2.0 18 0 0 9.00 0.0 0 0 0 1 0
106 Sandesh J 6 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 1 0
107 Udayabhaskar Reddy 1 1 2.0 18 0 0 9.00 0.0 0 0 0 1 0
108 Rao Voore 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 0 0
109 Pradeep Reddy Nalla 2 2 3.2 31 0 0 9.30 0.0 0 0 0 3 0
110 Avinash V 2 2 2.0 19 0 0 9.50 0.0 0 0 0 5 0
111 Girish Nambiar 2 2 2.0 20 0 0 10.00 0.0 0 0 0 0 0
112 Ranjeet Singh 2 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 0 0
113 Maheeza Bhamidipati 3 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 1 0
114 Rohit Panwala 4 3 3.0 33 0 0 11.00 0.0 0 0 0 4 1
115 Varun Sawant 1 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 1 1
116 Karthik Borra 6 6 5.1 61 0 0 11.81 0.0 0 0 0 4 0
117 Sathish Kompelly 3 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 4 0
118 Satheesh Rajendran 4 3 3.0 36 0 0 12.00 0.0 0 0 0 3 0
119 Praveen P 2 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 0 0
120 Mahesh Mahesh 3 2 2.0 24 0 0 12.00 0.0 0 0 0 2 0
121 Ujwal Uj 3 1 0.3 6 0 0 12.00 0.0 0 0 0 2 0
122 Sunny Kesireddy 2 2 3.0 39 0 0 13.00 0.0 0 0 0 1 0
123 Dilip BHATI DHAUVA 2 1 1.0 13 0 0 13.00 0.0 0 0 0 1 0
124 Sukesh Reddy Govindgari 3 1 0.5 11 0 0 13.20 0.0 0 0 0 2 0
125 Prem Kumar 2 2 2.0 27 0 0 13.50 0.0 0 0 0 2 0
126 Tarun Nalluri 3 3 3.0 42 0 0 14.00 0.0 0 0 0 1 2
127 Vivek Sharma 1 1 1.0 14 0 0 14.00 0.0 0 0 0 1 0
128 Giri Prakash 3 3 3.0 44 0 0 14.67 0.0 0 0 0 6 1
129 Amit Shukla 2 1 1.0 15 0 0 15.00 0.0 0 0 0 2 0
130 Harish V M 5 1 1.0 15 0 0 15.00 0.0 0 0 0 2 0
131 Srikanth Sathupati 3 3 4.0 61 0 0 15.25 0.0 0 0 0 2 2
132 Pavan B 1 1 2.0 36 0 0 18.00 0.0 0 0 0 3 0
133 Anand Fernadez 4 1 1.0 19 0 0 19.00 0.0 0 0 0 1 0
134 Anvesh Stallions 1 1 1.0 19 0 0 19.00 0.0 0 0 0 1 0
135 Murali Krishna 3 1 1.0 20 0 0 20.00 0.0 0 0 0 3 1
136 Gokul Kanagarajan 3 1 1.0 21 0 0 21.00 0.0 0 0 0 2 0
137 Bharani Kumar 3 1 1.0 23 0 0 23.00 0.0 0 0 0 0 1
138 Sharan Kapoor 2 2 2.0 47 0 0 23.50 0.0 0 0 0 4 1
139 Prashanth Readdy 3 1 1.0 24 0 0 24.00 0.0 0 0 0 2 1