# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Raj Patel Cc Ga State 4 3 12.0 83 7 11.86 6.92 10.3 0 0 1 15 0
2 Krut Patel Cc Ga State 4 4 12.0 85 4 21.25 7.08 18.0 0 0 0 5 1
3 JV Vakil Atlanta Super Kings 1 1 3.0 10 3 3.33 3.33 6.0 0 0 0 0 0
4 Zubair Ahmed Atlanta Warriors 1 1 4.0 17 3 5.67 4.25 8.0 0 0 0 6 0
5 Augustine Brandon Atlanta Super Kings 1 1 3.0 19 3 6.33 6.33 6.0 0 0 0 2 0
6 Nasik Khan Atlanta Warriors 1 1 4.0 10 2 5.00 2.50 12.0 0 0 0 3 0
7 Bhanu Ancha Atlanta Panthers 1 1 4.0 19 2 9.50 4.75 12.0 0 0 0 0 0
8 JV Vakil Atlanta Panthers 1 1 3.0 15 2 7.50 5.00 9.0 0 0 0 3 0
9 Rahul Verma Cc Ga State 1 1 3.0 16 2 8.00 5.33 9.0 0 0 0 5 1
10 Parth(HULK) Patel Cc Ga State 1 1 3.0 20 2 10.00 6.67 9.0 0 0 0 0 0
11 Bhavin Patel Cc Ga State 2 2 5.0 37 2 18.50 7.40 15.0 0 0 0 7 0
12 Pavan Prajapati Atlanta Panthers 1 1 2.2 20 2 10.00 8.57 7.0 0 0 0 2 0
13 Ali Rasidi Atlanta Panthers 1 1 3.0 28 2 14.00 9.33 9.0 0 0 0 0 0
14 Sathviks Shetty Shakti CC 1 1 3.0 32 2 16.00 10.67 9.0 0 0 0 1 0
15 Santhosh Kumar Shakti CC 1 1 2.0 8 1 8.00 4.00 12.0 0 0 0 2 0
16 Sujoy Bhandari Atlanta Panthers 1 1 1.0 4 1 4.00 4.00 6.0 0 0 0 0 0
17 Sreenath Kolachur Shakti CC 1 1 4.0 17 1 17.00 4.25 24.0 0 0 0 2 0
18 Salman Baig Atlanta Warriors 1 1 3.0 14 1 14.00 4.67 18.0 0 0 0 1 0
19 Hasnain Suranii Atlanta Panthers 1 1 2.0 10 1 10.00 5.00 12.0 0 0 0 0 0
20 Heer Patel Cc Ga State 3 3 9.0 49 1 49.00 5.44 54.0 0 0 0 6 0
21 Veer Parmar Atlanta Super Kings 1 1 3.0 18 1 18.00 6.00 18.0 0 0 0 2 0
22 Niraj Patel Cc Ga State 4 3 7.0 50 1 50.00 7.14 42.0 0 0 0 4 2
23 Hassan Khan Atlanta Warriors 1 1 4.0 29 1 29.00 7.25 24.0 0 0 0 5 2
24 Joseph Rossan Atlanta Super Kings 1 1 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 2 0
25 Siddharth Parmar Atlanta Super Kings 1 1 2.0 16 1 16.00 8.00 12.0 0 0 0 0 0
26 Darshan Shah Cc Ga State 4 3 6.0 48 1 48.00 8.00 36.0 0 0 0 2 0
27 Prabhav Pradeep Shakti CC 1 1 3.0 24 1 24.00 8.00 18.0 0 0 0 2 0
28 Akhil Posa Shakti CC 1 1 3.0 25 1 25.00 8.33 18.0 0 0 0 0 0
29 Bhupen Patel Cc Ga State 4 3 6.0 52 1 52.00 8.67 36.0 0 0 0 7 0
30 Dhruv Parikh Cc Ga State 1 1 2.0 18 1 18.00 9.00 12.0 0 0 0 6 2
31 Zaid Siddiqui Cc Ga State 2 2 3.0 28 1 28.00 9.33 18.0 0 0 0 3 1
32 Pavan Prajapati Atlanta Super Kings 1 1 1.0 11 1 11.00 11.00 6.0 0 0 0 2 0
33 Pradeep Nanjundaiah Shakti CC 1 1 3.0 10 0 0 3.33 0.0 0 0 0 3 0
34 Adnan Rao Atlanta Warriors 1 1 5.0 21 0 0 4.20 0.0 0 0 0 0 0
35 Muthu Kumar Shakti CC 1 1 3.0 14 0 0 4.67 0.0 0 0 0 0 0
36 Omar Keen Cc Ga State 1 1 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 3 0
37 Nasik Khan Cc Ga State 3 3 6.0 44 0 0 7.33 0.0 0 0 0 5 0
38 Shiv Rana Cc Ga State 2 2 5.4 42 0 0 7.41 0.0 0 0 0 2 0
39 Ranjit Ponguleti Atlanta Panthers 1 1 2.0 16 0 0 8.00 0.0 0 0 0 2 0
40 Ruchit Patel Cc Ga State 3 3 6.0 53 0 0 8.83 0.0 0 0 0 4 0
41 Devanand Ramdeen Atlanta Super Kings 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 1 0
42 Jagadeesh Vinnakota Atlanta Panthers 1 1 3.0 28 0 0 9.33 0.0 0 0 0 1 0
43 Rishi Jala Atlanta Panthers 1 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 2 0
44 Krishna Gavirneni Atlanta Panthers 1 1 2.0 24 0 0 12.00 0.0 0 0 0 1 0
45 Sagar Das Shakti CC 1 1 4.0 49 0 0 12.25 0.0 0 0 0 7 0
46 Mukesh Patel Atlanta Super Kings 1 1 1.0 17 0 0 17.00 0.0 0 0 0 1 0
47 Yash Shah Cc Ga State 2 1 0.2 12 0 0 36.00 0.0 0 0 0 0 1