# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Prasad Gandham 8 7 0 0 0 15
2 Nikum Patel 4 0 0 1 1 6
3 Ganesh Hegde 3 0 0 1 1 5
4 Dinesh Lakkineni 3 0 1 0 0 4
5 Kranti Kumar 3 0 0 1 0 4
6 Srinivas Chirangi 3 0 0 1 0 4
7 Anil Menezes 2 0 0 1 0 3
8 Deepak Gotur 2 0 0 0 0 2
9 Ravi Kumar Akkiraju 1 0 0 1 0 2
10 Vaibhav Jain 2 0 0 0 0 2
11 Vishal Bhola 1 0 1 0 0 2
12 Akash Solanki 1 0 0 0 0 1
13 Durga Vundavalli 1 0 0 0 0 1
14 Glenn Dcosta 1 0 0 0 0 1
15 Pankaj Patil 1 0 0 0 0 1
16 Aditya Gandhi 0 0 0 0 0 0
17 Arpit Sharma 0 0 0 0 0 0
18 Maneesh Kumar 0 0 0 0 0 0
19 Soumya Mishra 0 0 0 0 0 0
20 Vikas Konanki 0 0 0 0 0 0