# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ambethkar Nagarajan 4 0 1 1 0 6
2 Sanket Singhvi 3 2 0 1 0 6
3 Sekhar Sirivuri 3 1 0 0 0 4
4 Sunil Banothu 3 0 1 0 0 4
5 Tagore Bandlamudi 4 0 0 0 0 4
6 Santhi Kollipara 3 0 0 0 0 3
7 Pradeep Reddy Mandha 2 0 0 0 0 2
8 Shiv Dayal Manne 1 0 1 0 0 2
9 Kannan Shanmugam 1 0 0 0 0 1
10 Allen Prince 0 0 0 0 0 0
11 Anil Kungwani 0 0 0 0 0 0
12 Atul Shah 0 0 0 0 0 0
13 Dhruv Joshi 0 0 0 0 0 0
14 Gaurav Sharma 0 0 0 0 0 0
15 Mohammad Riyaz 0 0 0 0 0 0
16 Nagarjun Singharavelu 0 0 0 0 0 0
17 Rakesh Kalvakuntla 0 0 0 0 0 0
18 Ravishankar Sripada 0 0 0 0 0 0