Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Shazad Ahmad Lilla
(Utah Lions)
15 15 4 537 30 16 6 0 77 106.97 48.82
2
Rana Fahad
(Salt Lake Royals)
13 13 2 346 26 18 0 1 126 117.69 31.45
3
Vipul Joshi
(Vincent Hawks)
13 13 2 307 23 12 0 0 42 103.72 27.91
4
Nithin Sanam
(Gladiators)
11 11 2 286 24 3 2 0 70 97.61 31.78
5
Vipin Nair
(Salt Lake Knights)
14 14 4 277 12 3 1 0 52 76.94 27.70
6
Anuj Kumar
(Vincent Hawks)
11 11 0 269 17 16 1 0 76 129.95 24.45
7
Dilum De Silva
(Falcons)
11 11 0 269 26 4 2 0 59 109.35 24.45
8
Bilal Khan
(Ogden Jaguars)
10 10 2 253 10 21 1 0 77 160.13 31.62
9
Akshay Moharir
(Vincent Hawks)
13 13 4 248 20 7 1 0 63 120.98 27.56
10
Narendra Reddy
(Salt Lake Knights)
12 12 0 248 22 8 1 0 52 111.21 20.67
11
Ali Shahzad
(Utah Lions)
11 11 1 239 13 11 2 0 73 129.89 23.90
12
Hamza Jamshed
(Falcons)
11 11 1 236 13 6 3 0 67 80.82 23.60
13
Omar Alam
(Utah Lions)
16 16 1 195 13 3 0 0 35 73.86 13.00
14
Sohal Patel
(Salt Lake Royals)
11 9 2 186 11 11 1 0 52 101.64 26.57
15
Izaz Fida Yousafzai
(Ogden Jaguars)
9 9 0 185 11 0 0 0 31 75.82 20.56
16 8 8 0 165 11 8 0 0 39 111.49 20.62
17
Anubhav Diwan
(Vincent Hawks)
10 10 0 165 13 2 0 0 40 81.68 16.50
18
Jones John
(Vincent Hawks)
12 12 5 162 11 3 0 0 30 100.62 23.14
19
Rohit Pathak
(Utah Lions)
14 13 2 158 8 6 0 0 31 74.18 14.36
20 11 10 1 154 13 0 0 0 39 101.99 17.11
21 10 10 1 151 4 3 0 0 49 86.29 16.78
22
Varun Dutia
(Salt Lake Royals)
12 12 2 148 8 6 0 0 34 84.09 14.80
23
Harris Zia
(Utah Lions)
16 15 1 139 6 11 0 0 30 123.01 9.93
24
Sarath Dandala
(Vincent Hawks)
11 11 2 137 10 5 0 0 37 122.32 15.22
25
Dinesh Babu Nallathambi
(Salt Lake Knights)
12 11 0 133 12 2 1 0 54 88.08 12.09
26 13 13 1 132 12 0 0 0 27 68.04 11.00
27
Maulesh Patel
(Gladiators)
11 11 0 131 17 2 0 0 41 79.39 11.91
28
Asad Zia
(Utah Lions)
14 14 2 130 6 6 0 0 38 97.74 10.83
29 12 12 0 129 13 3 0 0 39 82.69 10.75
30
Maitrey Patel
(Gladiators)
8 8 2 129 5 6 1 0 61 82.17 21.50
31
Umesh Ahir
(Falcons)
9 9 4 126 5 1 0 0 36 77.30 25.20
32
Jagdev Brar
(Salt Lake Royals)
9 8 0 120 5 6 0 0 29 129.03 15.00
33
Zubair Zaffarullah
(Salt Lake Knights)
9 8 2 119 5 0 0 0 39 90.84 19.83
34
Arun Salimath
(Salt Lake Knights)
13 11 4 109 6 1 0 0 22 115.96 15.57
35
Sharon Joy
(Falcons)
8 8 3 108 6 1 0 0 28 96.43 21.60
36
Juned Shaik
(Salt Lake Knights)
12 11 0 105 6 0 0 0 26 84.68 9.55
37 9 9 0 102 4 2 0 0 47 62.20 11.33
38
Salis Shaheen
(Ogden Jaguars)
11 11 2 101 7 3 0 0 27 63.12 11.22
39 7 6 0 100 7 2 0 0 38 81.97 16.67
40
Varun Cumbamangalam
(Vincent Hawks)
14 11 3 97 6 0 0 0 42 54.80 12.12
41
Harpreet Singh
(Ogden Jaguars)
12 12 1 95 5 2 0 0 27 63.76 8.64
42
Ravi Chilakamarthi
(Gladiators)
7 7 0 90 9 3 0 0 36 121.62 12.86
43
Ricky Pawar
(Bind It)
12 12 1 90 5 0 0 0 31 57.69 8.18
44
Atif Khan
(Ogden Jaguars)
11 10 0 87 5 4 0 0 30 102.35 8.70
45
Kiran Nair
(Vincent Hawks)
7 7 2 84 3 4 0 0 42 75.00 16.80
46
Rakesh Buddavaram
(Gladiators)
8 8 3 78 5 5 0 0 17 130.00 15.60
47
Rajesh Malla
(Vincent Hawks)
7 6 3 76 5 3 0 0 22 111.76 25.33
48
Adil Sattar
(Salt Lake Royals)
8 7 1 68 5 2 0 0 27 65.38 11.33
49
Kewal Bhumbla
(Salt Lake Knights)
9 6 0 68 1 3 0 0 32 64.15 11.33
50
Arjun Krishna
(Bind It)
7 7 3 67 2 0 0 0 23 45.89 16.75
51
Manmeet Singh
(Salt Lake Royals)
12 7 0 66 1 0 0 0 18 46.81 9.43
52
Lineshkanth M
(Falcons)
7 6 2 62 3 4 0 0 43 129.17 15.50
53 9 6 3 61 0 1 0 0 34 95.31 20.33
54
Raza Hassan
(Utah Lions)
10 9 2 61 1 3 0 0 22 63.54 8.71
55
Omar Rehman
(Ogden Jaguars)
5 5 0 60 1 4 0 0 23 113.21 12.00
56
Navneet Prasad
(Utah Lions)
4 4 0 60 4 3 0 0 23 98.36 15.00
57
Saqib Shoukat
(Ogden Jaguars)
6 6 2 59 3 3 0 0 30 105.36 14.75
58
Sardar Adnan
(Ogden Jaguars)
7 7 0 59 2 4 0 0 29 83.10 8.43
59
Vivek Jadon
(Gladiators)
3 3 0 58 6 2 0 0 36 113.73 19.33
60
Devendra Mishra
(Gladiators)
10 8 3 56 1 3 0 0 17 124.44 11.20
61
Tanmeet Singh
(Salt Lake Royals)
12 7 2 56 2 0 0 0 19 84.85 11.20
62
Sardar Sajid Yousaf
(Ogden Jaguars)
12 12 2 56 5 0 0 0 12 73.68 5.60
63
Naresh Punnam
(Gladiators)
7 6 0 53 2 0 0 0 29 68.83 8.83
64
Harmeet Singh
(Salt Lake Royals)
13 8 5 50 2 1 0 0 17 96.15 16.67
65
Vinoth Gopalsamy
(Salt Lake Knights)
12 10 1 49 2 2 0 0 14 75.38 5.44
66
Abhishek Bhatia
(Vincent Hawks)
6 5 1 48 3 2 0 0 34 111.63 12.00
67
Dheeraj Dixit
(Vincent Hawks)
1 1 0 48 3 2 0 0 48 106.67 48.00
68
Umair Munawar
(Utah Lions)
15 9 3 47 1 0 0 0 10 120.51 7.83
69
Nitin Abraham
(Utah Lions)
4 4 2 45 1 0 0 0 15 60.81 22.50
70
Diwakar Nandiraju
(Vincent Hawks)
6 4 1 43 6 0 0 0 19 76.79 14.33
71
Rahul Shukla
(Salt Lake Knights)
9 7 3 40 0 0 0 0 14 44.94 10.00
72
Manjit Singh
(Ogden Jaguars)
2 2 1 39 1 0 0 0 20 56.52 39.00
73
Saadat Ahmed
(Salt Lake Royals)
6 4 2 37 0 1 0 0 14 88.10 18.50
74
Amer Kabir
(Ogden Jaguars)
11 8 4 37 1 0 0 0 11 84.09 9.25
75 8 6 2 36 0 1 0 0 17 69.23 9.00
76
Omer Malik
(Utah Lions)
9 8 2 36 3 0 0 0 11 61.02 6.00
77
Usman Shahzad
(Utah Lions)
16 7 2 35 1 1 0 0 14 125.00 7.00
78
Sathish Raghu
(Bind It)
6 6 0 34 1 0 0 0 11 49.28 5.67
79
Ramkumar Balasubramani
(Salt Lake Knights)
7 4 0 33 4 0 0 0 12 67.35 8.25
80 9 6 5 33 0 0 0 0 15 62.26 33.00
81
Jagtar Pawar
(Bind It)
11 11 1 33 2 1 0 0 10 55.93 3.30
82
Zahid Ilyas
(Utah Lions)
2 2 1 32 1 0 0 0 22 62.75 32.00
83
Tariq Khan
(Salt Lake Royals)
4 4 0 31 2 2 0 0 13 70.45 7.75
84
Rajesh Mukkirla
(Gladiators)
11 6 5 30 2 1 0 0 20 100.00 30.00
85
Naresh Asuri
(Salt Lake Knights)
6 3 0 30 0 1 0 0 17 62.50 10.00
86
Wadood Ahmad
(Salt Lake Royals)
5 4 1 30 2 0 0 0 13 56.60 10.00
87 13 12 5 30 0 0 0 0 14 45.45 4.29
88 7 4 1 29 1 0 0 0 19 63.04 9.67
89 1 1 0 28 2 3 0 0 28 233.33 28.00
90
Swadhin Saurabh
(Gladiators)
3 3 0 27 2 0 0 0 26 100.00 9.00
91
Kanav Puri
(Gladiators)
5 5 1 27 1 1 0 0 11 87.10 6.75
92
Yasir Khan
(Ogden Jaguars)
2 2 0 27 2 0 0 0 22 79.41 13.50
93
Varun Koneru
(Falcons)
4 4 0 27 0 0 0 0 13 58.70 6.75
94
Suman Vasireddy
(Salt Lake Knights)
4 4 0 26 1 1 0 0 16 92.86 6.50
95
Abdul Basir
(Bind It)
5 5 0 25 1 2 0 0 18 92.59 5.00
96
Sundaramoorthi Bose
(Salt Lake Knights)
4 2 1 25 0 0 0 0 17 83.33 25.00
97
Abhilash T
(Vincent Hawks)
3 2 1 24 0 0 0 0 19 60.00 24.00
98
Harman Singh
(Vincent Hawks)
14 4 0 24 1 0 0 0 17 57.14 6.00
99
Daniel Bangari
(Gladiators)
2 2 1 23 0 1 0 0 14 115.00 23.00
100
Gary Singh
(Falcons)
10 3 1 22 1 1 0 0 15 137.50 11.00
101
Amish Vyas
(Salt Lake Royals)
5 4 0 21 1 0 0 0 11 56.76 5.25
102
Ramanjit Singh
(Ogden Jaguars)
5 5 1 20 1 0 0 0 12 44.44 5.00
103
Ishaq Afridi
(Bind It)
2 2 0 19 2 1 0 0 18 146.15 9.50
104
Arun Mathad
(Salt Lake Knights)
10 4 2 19 0 0 0 0 11 48.72 9.50
105
Nadir Kabir
(Ogden Jaguars)
8 8 3 19 0 0 0 0 7 44.19 3.80
106
Jarnail Singh
(Bind It)
10 7 1 19 1 0 0 0 8 36.54 3.17
107
Sajid Yaqub
(Ogden Jaguars)
5 5 0 18 2 0 0 0 8 36.00 3.60
108
Raman Singh
(Bind It)
2 2 0 15 1 0 0 0 15 88.24 7.50
109
Naresh Koduru
(Salt Lake Royals)
3 3 0 15 0 0 0 0 15 60.00 5.00
110
Yaswanth Reddy Induru
(Salt Lake Royals)
4 4 0 14 1 1 0 0 6 100.00 3.50
111
Riyas Mohamed Sherif
(Salt Lake Knights)
9 5 3 14 2 0 0 0 6 70.00 7.00
112
Alagumurugan Dhanaraj
(Vincent Hawks)
10 4 2 14 1 0 0 0 9 66.67 7.00
113
Shankar Raj
(Gladiators)
2 2 0 14 1 0 0 0 9 66.67 7.00
114
Jibran Kabir
(Ogden Jaguars)
6 4 0 14 1 0 0 0 6 41.18 3.50
115 3 3 0 14 1 0 0 0 11 35.90 4.67
116
Joy Christian
(Gladiators)
7 3 1 13 0 0 0 0 9 46.43 6.50
117
Rajvir Babbar
(Ogden Jaguars)
2 2 0 12 1 0 0 0 12 48.00 6.00
118 7 7 3 12 1 0 0 0 7 35.29 3.00
119
Noman Shahzad
(Utah Lions)
10 3 1 11 1 0 0 0 10 122.22 5.50
120
Waqas Arif
(Ogden Jaguars)
2 2 0 10 0 0 0 0 8 41.67 5.00
121
Anees Altaf
(Ogden Jaguars)
3 2 0 9 1 0 0 0 9 69.23 4.50
122
Tej Singh
(Vincent Hawks)
10 4 2 9 0 0 0 0 4 64.29 4.50
123
Danish Afridi
(Salt Lake Royals)
2 1 0 8 1 0 0 0 8 53.33 8.00
124
Waleed Javed
(Ogden Jaguars)
1 1 0 7 1 0 0 0 7 100.00 7.00
125
Maninderpal Singh
(Ogden Jaguars)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 166.67 5.00
126
Amanpreet Singh
(Vincent Hawks)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 71.43 5.00
127
Dylan Nonis
(Falcons)
2 1 0 5 0 0 0 0 5 71.43 5.00
128 4 3 3 5 0 0 0 0 3 55.56 0.00
129
Waqas Afridi
(Bind It)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 50.00 5.00
130
Krishna N
(Gladiators)
5 1 0 5 0 0 0 0 5 45.45 5.00
131
Madhusudhan Sollapura
(Vincent Hawks)
8 2 0 5 0 0 0 0 3 35.71 2.50
132
Danyal Shoukat
(Ogden Jaguars)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 50.00 4.00
133
Rashid Khursheed
(Ogden Jaguars)
6 2 1 3 0 0 0 0 3 75.00 3.00
134
Jignesh Patel
(Salt Lake Royals)
3 2 1 3 0 0 0 0 2 60.00 3.00
135 1 1 0 3 0 0 0 0 3 50.00 3.00
136 1 1 0 3 0 0 0 0 3 33.33 3.00
137
Amarjeet Singh
(Falcons)
2 2 0 2 0 0 0 0 2 50.00 1.00
138
Arun Thumma
(Salt Lake Knights)
2 2 1 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
139
Sambit Chakarborthy
(Ogden Jaguars)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 33.33 2.00
140
Naveen Samson
(Bind It)
2 2 0 2 0 0 0 0 2 20.00 1.00
141 3 2 0 2 0 0 0 0 1 20.00 1.00
142
Lovedeep Sandhu
(Salt Lake Royals)
1 1 1 2 0 0 0 0 2 14.29 0.00
143
Darshan Patel
(Salt Lake Royals)
6 4 1 2 0 0 0 0 1 8.00 0.67
144
Vaibhav Pandey
(Vincent Hawks)
7 1 1 1 0 0 0 0 1 100.00 0.00
145
Mohit Binaykiya
(Vincent Hawks)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
146
Jigar Mavani
(Salt Lake Knights)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
147
Aurie Akbar
(Utah Lions)
7 3 1 1 0 0 0 0 1 12.50 0.50
148
Yogesh Mahajan
(Gladiators)
4 2 1 1 0 0 0 0 1 11.11 1.00
149
Dheeraj Korada
(Falcons)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
150
Mayank Badjatya
(Gladiators)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
151
Avik Mukherjee
(Falcons)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
152
Komail Syed
(Utah Lions)
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
153
Atif Ali
(Salt Lake Royals)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
154 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
156
Torikul Islam
(Bind It)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
157 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
158
Sagar Srungarakavi
(Salt Lake Knights)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
159
Vinit Todi
(Vincent Hawks)
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
161
Vivek Sattiraju
(Vincent Hawks)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
162 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
163
Ahamed Shahnaz Basurullakhan
(Salt Lake Knights)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
164
Mukund Subakanthan
(Gladiators)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
165
Gurprem Sidhu
(Salt Lake Royals)
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
166
Navdeep Singh
(Ogden Jaguars)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
167
Bhaskar Yandava
(Salt Lake Knights)
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
168
Bhumik Patel
(Gladiators)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00