# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Shazad Ahmad Lilla
 Utah Lions
5 5 3 174 210 87.00 82.86 85 0 1 2 1 0 3 11
2 Vipul Joshi
 Vincent Hawks
5 5 1 173 161 43.25 107.45 108 1 0 0 1 1 4 14
3 Harsh Patel
 Vincent Hawks
5 5 1 166 140 41.50 118.57 104 1 0 0 1 0 9 14
4 Prabhu RK
 Falcons
4 4 1 144 187 48.00 77.01 86 0 1 1 1 0 1 16
5 Nithin Sanam
 Gladiators
3 3 1 140 162 70.00 86.42 70 0 0 2 0 0 4 13
6 Maulesh Patel
 Gladiators
4 4 1 136 175 45.33 77.71 66 0 0 2 0 1 3 8
7 Ali Shahzad
 Utah Lions
5 4 1 123 138 41.00 89.13 55 0 0 2 0 0 2 6
8 Harpreet Singh
 Salt Lake Royals
4 4 0 118 70 29.50 168.57 58 0 0 1 1 0 12 6
9 Swadhin Saurabh
 Gladiators
5 4 0 109 104 27.25 104.81 42 0 0 0 3 0 6 5
10 Asad Zia
 Utah Lions
5 5 2 106 113 35.33 93.81 51 0 0 1 1 0 0 5
11 Rohit Pathak
 Utah Lions
5 5 4 94 93 94.00 101.08 44 0 0 0 2 1 3 6
12 Bilal Khan
 Ogden Jaguars
2 2 0 88 69 44.00 127.54 78 0 1 1 0 0 5 8
13 John Manoha Bangaru
 Falcons
4 4 0 80 79 20.00 101.27 43 0 0 0 1 0 2 6
14 Rana Fahad
 Salt Lake Royals
2 2 1 72 72 72.00 100.00 57 0 0 1 0 0 5 3
15 Iranga Samarasingha
 Falcons
3 3 0 66 88 22.00 75.00 43 0 0 0 1 0 1 5
16 Hamza Jamshed
 Utah Lions
5 5 1 61 109 15.25 55.96 25 0 0 0 1 0 1 3
17 Ram Gopal
 Salt Lake Royals
3 3 0 60 66 20.00 90.91 35 0 0 0 2 1 0 5
18 Zunaid Shaik
 Ogden Jaguars
2 2 0 58 60 29.00 96.67 32 0 0 0 2 0 2 6
19 Varun Cumbamangalam
 Vincent Hawks
5 4 1 58 83 19.33 69.88 39 0 0 0 1 1 1 3
20 Diwakar Nandiraju
 Vincent Hawks
4 4 0 58 96 14.50 60.42 36 0 0 0 1 0 1 4
21 Umesh Ahir
 Falcons
4 4 0 57 80 14.25 71.25 34 0 0 0 1 1 2 4
22 Yaswanth Reddy Induru
 Salt Lake Royals
4 4 0 55 54 13.75 101.85 29 0 0 0 1 0 3 5
23 Shankar Raj
 Gladiators
3 3 1 51 77 25.50 66.23 29 0 0 0 1 1 0 4
24 Harsh Singh Sodhi
 Falcons
4 4 2 48 70 24.00 68.57 26 0 0 0 1 0 1 1
25 Mansoor Ahmad
 Ogden Jaguars
2 2 0 43 40 21.50 107.50 33 0 0 0 1 0 2 1
26 Dilum De Silva
 Falcons
4 3 2 41 26 41.00 157.69 23 0 0 0 0 0 2 4
27 Harris Zia
 Utah Lions
5 5 3 39 32 19.50 121.88 27 0 0 0 1 1 3 1
28 Jignesh Patel
 Salt Lake Royals
2 2 0 39 73 19.50 53.42 39 0 0 0 1 1 0 1
29 Naresh Punnam
 Gladiators
3 3 0 36 24 12.00 150.00 17 0 0 0 0 0 1 3
30 Akshay Moharir
 Vincent Hawks
5 4 0 33 40 8.25 82.50 23 0 0 0 0 2 2 1
31 Gary Singh
 Ogden Jaguars
3 3 0 33 54 11.00 61.11 20 0 0 0 0 1 1 2
32 Abhishek Bhatia
 Vincent Hawks
5 4 1 33 62 11.00 53.23 13 0 0 0 0 0 1 3
33 Curtis Niemand
 Gladiators
4 4 0 30 52 7.50 57.69 26 0 0 0 1 1 1 3
34 Omer Malik
 Ogden Jaguars
2 2 0 29 34 14.50 85.29 29 0 0 0 1 1 0 2
35 Siddique Welder
 Utah Lions
4 4 4 26 25 0.00 104.00 14 0 0 0 0 0 0 1
36 Wadood Ahmad
 Salt Lake Royals
4 4 1 26 57 8.67 45.61 16 0 0 0 0 0 0 2
37 Manjunath Prasad
 Falcons
3 3 0 25 48 8.33 52.08 13 0 0 0 0 0 1 0
38 Maitrey Patel
 Gladiators
4 3 1 23 30 11.50 76.67 11 0 0 0 0 0 0 1
39 Raza Hassan
 Utah Lions
3 3 0 23 71 7.67 32.39 13 0 0 0 0 0 1 1
40 Tanmeet Singh
 Salt Lake Royals
4 3 2 22 36 22.00 61.11 12 0 0 0 0 0 0 1
41 Kanav Puri
 Vincent Hawks
2 2 0 18 22 9.00 81.82 10 0 0 0 0 0 0 1
42 Tymothe Shaw
 Gladiators
1 1 1 18 31 0.00 58.06 18 0 0 0 0 0 0 0
43 Saqib Shoukat
 Ogden Jaguars
1 1 0 17 16 17.00 106.25 17 0 0 0 0 0 1 1
44 Anuj Kumar
 Vincent Hawks
2 2 0 17 19 8.50 89.47 17 0 0 0 0 1 1 1
45 Saadat Ahmed
 Salt Lake Royals
4 3 1 17 24 8.50 70.83 11 0 0 0 0 0 1 1
46 Mudasar Zahoor
 Gladiators
3 3 0 17 27 5.67 62.96 14 0 0 0 0 1 1 1
47 Varun Dutia
 Salt Lake Royals
1 1 0 16 19 16.00 84.21 16 0 0 0 0 0 2 0
48 Jagtar Pawar
 Ogden Jaguars
1 1 0 15 15 15.00 100.00 15 0 0 0 0 0 1 0
49 Sandeep Reddy Pinniti
 Gladiators
3 2 0 15 16 7.50 93.75 15 0 0 0 0 1 0 0
50 Omar Alam
 Utah Lions
5 4 1 14 34 4.67 41.18 13 0 0 0 0 1 0 0
51 Sarath Dandala
 Vincent Hawks
4 4 0 14 44 3.50 31.82 6 0 0 0 0 1 0 0
52 Rajesh Mukkirla
 Gladiators
3 3 0 13 22 4.33 59.09 6 0 0 0 0 0 0 1
53 Danish Afridi
 Ogden Jaguars
2 2 0 12 17 6.00 70.59 12 0 0 0 0 1 0 2
54 Omar Rehman
 Ogden Jaguars
2 2 0 11 10 5.50 110.00 7 0 0 0 0 0 1 0
55 Rakesh Buddavaram
 Gladiators
4 2 1 11 15 11.00 73.33 11 0 0 0 0 1 0 1
56 Prasad Chandrasekaran
 Ogden Jaguars
1 1 0 11 17 11.00 64.71 11 0 0 0 0 0 0 1
57 Sardar Sajid Yousaf
 Ogden Jaguars
1 1 0 11 20 11.00 55.00 11 0 0 0 0 0 0 1
58 Parminder Singh
 Ogden Jaguars
1 1 0 11 20 11.00 55.00 11 0 0 0 0 0 0 0
59 Niladri Sinha
 Vincent Hawks
3 2 0 11 21 5.50 52.38 8 0 0 0 0 0 0 0
60 Varun Koneru
 Falcons
3 3 0 10 23 3.33 43.48 10 0 0 0 0 2 0 0
61 Manmeet Singh
 Salt Lake Royals
1 1 0 10 37 10.00 27.03 10 0 0 0 0 0 0 1
62 Salis Shaheen
 Ogden Jaguars
3 3 0 10 37 3.33 27.03 6 0 0 0 0 0 0 0
63 Amarjeet Singh
 Ogden Jaguars
3 3 2 9 27 9.00 33.33 6 0 0 0 0 0 0 0
64 Atif Ali
 Vincent Hawks
3 2 1 8 18 8.00 44.44 5 0 0 0 0 0 0 0
65 Dylan Nonis
 Falcons
2 1 0 8 20 8.00 40.00 8 0 0 0 0 0 0 0
66 Atul Shah
 Falcons
3 1 0 7 4 7.00 175.00 7 0 0 0 0 0 0 1
67 Sohal Patel
 Salt Lake Royals
2 1 0 7 10 7.00 70.00 7 0 0 0 0 0 0 1
68 Harman Singh
 Vincent Hawks
3 2 0 7 15 3.50 46.67 5 0 0 0 0 0 0 0
69 Amer Kabir
 Ogden Jaguars
1 1 1 6 6 0.00 100.00 6 0 0 0 0 0 0 1
70 Hasnain Hashmi
 Ogden Jaguars
1 1 0 6 9 6.00 66.67 6 0 0 0 0 0 0 1
71 Chandrasekhar Radhakrishnan
 Gladiators
3 2 0 6 15 3.00 40.00 6 0 0 0 0 1 0 0
72 Ravi Chilakamarthi
 Gladiators
2 2 0 6 29 3.00 20.69 4 0 0 0 0 0 0 0
73 Kamaljeet Singh
 Ogden Jaguars
2 2 0 5 7 2.50 71.43 4 0 0 0 0 0 0 1
74 Amish Vyas
 Salt Lake Royals
2 2 1 5 8 5.00 62.50 3 0 0 0 0 0 0 0
75 Himanshu Gupta
 Falcons
1 1 0 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 1
76 Chandra Shekar Reddy Durgampudi
 Falcons
4 2 0 4 7 2.00 57.14 4 0 0 0 0 1 0 0
77 Navneet Prasad
 Gladiators
3 2 0 4 10 2.00 40.00 4 0 0 0 0 1 0 0
78 Jones John
 Vincent Hawks
1 1 0 4 11 4.00 36.36 4 0 0 0 0 0 0 0
79 Gaurav Patel
 Salt Lake Royals
1 1 0 4 17 4.00 23.53 4 0 0 0 0 0 0 0
80 Komail Syed
 Ogden Jaguars
1 1 0 3 17 3.00 17.65 3 0 0 0 0 0 0 0
81 Madhusudhan Sollapura
 Vincent Hawks
4 2 2 2 10 0.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Raman Singh
 Salt Lake Royals
2 1 0 2 10 2.00 20.00 2 0 0 0 0 0 0 0
83 Seth Adam
 Salt Lake Royals
1 1 0 2 12 2.00 16.67 2 0 0 0 0 0 0 0
84 Kalyan Ladhane
 Gladiators
3 1 1 1 3 0.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Vivek Thiruvangedam
 Falcons
2 1 0 1 8 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
86 Adil Sattar
 Salt Lake Royals
2 2 1 1 9 1.00 11.11 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Kewal Bhumbla
 Salt Lake Royals
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Kiran Nair
 Vincent Hawks
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Ritesh Sathe
 Gladiators
1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Avik Mukherjee
 Falcons
2 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Noman Shahzad
 Utah Lions
4 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Umair Munawar
 Utah Lions
3 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Usman Shahzad
 Utah Lions
5 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Murali Mohan Kappala
 Falcons
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Swapnil Raut
 Gladiators
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Riyas Mohamed Sherif
 Vincent Hawks
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Gurprem Sidhu
 Salt Lake Royals
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
98 Edwin Davis
 Utah Lions
2 1 1 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Darshan Patel
 Salt Lake Royals
2 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
100 Tej Singh
 Ogden Jaguars
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0