# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Nithin Sanam
 Gladiators
9 9 2 289 287 41.29 100.70 75 0 1 1 5 0 3 24
2 Iranga Samarasingha
 Falcons
10 9 2 288 296 41.14 97.30 87 0 1 2 3 1 3 19
3 Harris Zia
 Utah Lions
12 12 4 284 175 35.50 162.29 58 0 0 2 4 2 24 13
4 Harpreet Singh
 Salt Lake Royals
6 6 1 275 188 55.00 146.28 82 0 2 3 1 0 14 21
5 Vipul Joshi
 Vincent Hawks
12 11 3 262 261 32.75 100.38 71 0 0 2 3 2 8 18
6 Yaswanth Reddy Induru
 Salt Lake Royals
10 10 0 261 214 26.10 121.96 96 0 1 3 1 2 12 20
7 Ali Shahzad
 Utah Lions
11 11 1 233 202 23.30 115.35 45 0 0 0 5 0 4 21
8 Maulesh Patel
 Gladiators
11 11 0 201 223 18.27 90.13 69 0 0 1 1 1 8 19
9 John Manoha Bangaru
 Falcons
11 11 1 192 177 19.20 108.47 47 0 0 0 3 2 7 12
10 Anubhav Diwan
 Vincent Hawks
9 9 0 180 246 20.00 73.17 55 0 0 1 1 0 2 10
11 Navneet Prasad
 Gladiators
8 8 0 176 143 22.00 123.08 53 0 0 1 1 0 8 18
12 Lineshkanth M
 Falcons
9 9 2 166 126 23.71 131.75 58 0 0 2 0 1 6 15
13 Shazad Ahmad Lilla
 Utah Lions
9 9 1 156 189 19.50 82.54 43 0 0 0 3 1 3 12
14 Arun Salimath
 Salt Lake Knights
10 10 3 152 196 21.71 77.55 30 0 0 0 3 0 1 3
15 Hamza Jamshed
 Utah Lions
5 5 0 149 159 29.80 93.71 71 0 0 1 2 0 1 9
16 Umesh Ahir
 Falcons
9 7 1 138 187 23.00 73.80 36 0 0 0 3 0 3 7
17 Dilum De Silva
 Falcons
11 11 1 124 134 12.40 92.54 38 0 0 0 1 1 3 7
18 Akshay Moharir
 Vincent Hawks
10 9 1 116 98 14.50 118.37 34 0 0 0 2 0 0 13
19 Saadat Ahmed
 Salt Lake Royals
9 8 1 113 112 16.14 100.89 46 0 0 0 1 1 2 15
20 Vivek Jadon
 Gladiators
9 9 0 111 156 12.33 71.15 27 0 0 0 2 1 0 5
21 Rana Fahad
 Salt Lake Royals
7 7 2 106 117 21.20 90.60 59 0 0 1 0 0 3 2
22 Dinesh Babu Nallathambi
 Salt Lake Knights
7 7 0 98 115 14.00 85.22 27 0 0 0 2 1 3 6
23 Raza Hassan
 Utah Lions
9 8 0 96 94 12.00 102.13 31 0 0 0 1 0 5 5
24 Vipin Nair
 Salt Lake Knights
8 8 0 95 154 11.88 61.69 29 0 0 0 1 0 2 5
25 Omar Alam
 Utah Lions
11 10 1 93 141 10.33 65.96 30 0 0 0 1 2 1 6
26 Varun Koneru
 Falcons
8 8 1 90 102 12.86 88.24 24 0 0 0 0 2 1 6
27 Asad Zia
 Utah Lions
10 8 0 88 131 11.00 67.18 32 0 0 0 1 0 0 3
28 Vinoth Gopalsamy
 Salt Lake Knights
10 10 0 80 96 8.00 83.33 26 0 0 0 1 1 1 6
29 Sarath Dandala
 Vincent Hawks
8 7 0 78 76 11.14 102.63 43 0 0 0 1 2 1 7
30 Naresh Punnam
 Gladiators
9 8 1 78 77 11.14 101.30 22 0 0 0 0 1 0 5
31 Dheeraj Dixit
 Vincent Hawks
8 6 2 78 80 19.50 97.50 21 0 0 0 0 0 0 4
32 Ravi Chilakamarthi
 Gladiators
8 8 2 78 110 13.00 70.91 42 0 0 0 1 0 0 7
33 Varun Dutia
 Salt Lake Royals
10 10 1 75 133 8.33 56.39 22 0 0 0 0 2 3 4
34 Kiran Nair
 Vincent Hawks
7 6 0 73 80 12.17 91.25 31 0 0 0 1 0 3 3
35 Rohit Pathak
 Utah Lions
11 9 2 71 114 10.14 62.28 21 0 0 0 0 1 0 4
36 Varun Cumbamangalam
 Vincent Hawks
10 8 1 68 80 9.71 85.00 30 0 0 0 1 1 0 5
37 Zubair Zaffarullah
 Salt Lake Knights
6 6 1 68 90 13.60 75.56 41 0 0 0 1 2 0 7
38 Diwakar Nandiraju
 Vincent Hawks
11 7 0 67 86 9.57 77.91 19 0 0 0 0 0 0 6
39 Atif Ali
 Salt Lake Royals
7 5 0 64 59 12.80 108.47 38 0 0 0 1 0 0 7
40 Mansoor Ahmad
 Salt Lake Knights
5 5 0 57 40 11.40 142.50 32 0 0 0 1 0 2 2
41 Manmeet Singh
 Salt Lake Royals
7 7 1 56 101 9.33 55.45 29 0 0 0 1 0 0 5
42 Rakesh Buddavaram
 Gladiators
9 6 2 52 51 13.00 101.96 14 0 0 0 0 0 0 4
43 Swadhin Saurabh
 Gladiators
8 7 1 52 65 8.67 80.00 32 0 0 0 1 1 1 3
44 Juned Shaik
 Salt Lake Knights
6 6 0 50 73 8.33 68.49 26 0 0 0 1 0 0 8
45 Abhishek Bhatia
 Vincent Hawks
9 7 3 49 61 12.25 80.33 12 0 0 0 0 2 0 1
46 Narendra Reddy
 Salt Lake Knights
7 7 0 43 61 6.14 70.49 19 0 0 0 0 1 1 2
47 Maxwell Atkinson
 Falcons
6 3 0 41 80 13.67 51.25 26 0 0 0 1 0 0 1
48 Tanmeet Singh
 Salt Lake Royals
9 5 3 36 47 18.00 76.60 22 0 0 0 0 0 1 0
49 Anuj Kumar
 Vincent Hawks
5 5 1 35 36 8.75 97.22 10 0 0 0 0 0 2 2
50 Praveen Yadav
 Utah Lions
6 5 1 35 48 8.75 72.92 18 0 0 0 0 1 0 0
51 Riyas Mohamed Sherif
 Salt Lake Knights
10 9 5 35 61 8.75 57.38 17 0 0 0 0 2 0 1
52 Kewal Bhumbla
 Salt Lake Royals
3 3 1 30 44 15.00 68.18 19 0 0 0 0 0 0 3
53 Salis Shaheen
 Falcons
2 2 1 29 25 29.00 116.00 29 0 0 0 1 1 1 2
54 Omar Rehman
 Falcons
9 5 2 29 30 9.67 96.67 12 0 0 0 0 1 0 1
55 Umair Munawar
 Utah Lions
8 5 1 26 34 6.50 76.47 10 0 0 0 0 0 1 0
56 Rajesh Malla
 Vincent Hawks
4 4 0 26 44 6.50 59.09 9 0 0 0 0 0 0 1
57 Maitrey Patel
 Gladiators
7 4 3 22 28 22.00 78.57 9 0 0 0 0 0 0 0
58 Siddique Welder
 Utah Lions
5 3 1 21 36 10.50 58.33 10 0 0 0 0 0 0 0
59 Nagaraj Tallachetti
 Gladiators
3 2 1 20 36 20.00 55.56 19 0 0 0 0 0 0 0
60 Sharon Joy
 Falcons
4 2 0 19 16 9.50 118.75 18 0 0 0 0 0 1 0
61 Wadood Ahmed
 Salt Lake Royals
2 2 0 18 14 9.00 128.57 18 0 0 0 0 1 2 0
62 Adil Sattar
 Salt Lake Royals
1 1 1 17 15 113.33 17 0 0 0 0 0 1 1
63 Curtis Niemand
 Gladiators
2 2 0 17 21 8.50 80.95 17 0 0 0 0 1 0 1
64 Arun Thumma
 Salt Lake Knights
5 5 0 17 53 3.40 32.08 5 0 0 0 0 0 0 0
65 Manjunath Prasad
 Falcons
3 2 1 15 20 15.00 75.00 13 0 0 0 0 0 0 0
66 Mudasar Zahoor
 Gladiators
5 3 1 15 28 7.50 53.57 6 0 0 0 0 0 0 1
67 Saurabh Padiya
 Salt Lake Knights
4 4 1 15 28 5.00 53.57 8 0 0 0 0 1 0 0
68 Aurie Akbar
 Utah Lions
5 3 1 14 15 7.00 93.33 11 0 0 0 0 0 1 1
69 Venkatesh Santhanakrishnan
 Salt Lake Knights
2 2 0 14 18 7.00 77.78 8 0 0 0 0 0 0 0
70 Kannan Ganesan
 Falcons
4 3 1 14 49 7.00 28.57 13 0 0 0 0 0 0 0
71 Noman Shahzad
 Utah Lions
9 4 3 12 16 12.00 75.00 7 0 0 0 0 1 0 0
72 Gary Singh
 Falcons
10 2 1 12 16 12.00 75.00 12 0 0 0 0 1 0 0
73 Omer Malik
 Utah Lions
2 2 0 12 24 6.00 50.00 11 0 0 0 0 0 0 0
74 Jones John
 Vincent Hawks
5 4 1 12 27 4.00 44.44 8 0 0 0 0 1 0 1
75 Amarjeet Singh
 Falcons
6 3 2 11 18 11.00 61.11 5 0 0 0 0 0 0 0
76 Ram Gopal
 Salt Lake Royals
5 4 1 11 30 3.67 36.67 7 0 0 0 0 0 0 0
77 Tej Singh
 Vincent Hawks
6 2 0 10 10 5.00 100.00 10 0 0 0 0 1 1 0
78 Ramkumar Balasubramani
 Salt Lake Knights
4 3 1 10 14 5.00 71.43 7 0 0 0 0 1 0 1
79 Darshan Patel
 Salt Lake Royals
8 4 1 10 29 3.33 34.48 7 0 0 0 0 1 0 1
80 Ramesh Bharathi
 Salt Lake Knights
2 2 0 9 11 4.50 81.82 9 0 0 0 0 1 0 0
81 Nitish Bhardwaj
 Falcons
6 2 1 9 18 9.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
82 Sohit Pruthi
 Vincent Hawks
4 2 2 8 4 200.00 8 0 0 0 0 0 0 0
83 Raman Singh
 Salt Lake Royals
2 2 1 8 7 8.00 114.29 6 0 0 0 0 0 1 0
84 Sohal Patel
 Salt Lake Royals
6 4 1 8 22 2.67 36.36 5 0 0 0 0 1 0 1
85 Rajender K
 Vincent Hawks
4 1 0 7 5 7.00 140.00 7 0 0 0 0 0 1 0
86 Arun Mathad
 Salt Lake Knights
8 7 3 7 24 1.75 29.17 4 0 0 0 0 2 0 0
87 Bilal Khan
 Falcons
1 1 0 6 6 6.00 100.00 6 0 0 0 0 0 1 0
88 Edwin Davis
 Utah Lions
5 2 0 6 9 3.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 0
89 Shawar Syed
 Salt Lake Knights
2 2 0 6 11 3.00 54.55 6 0 0 0 0 1 0 0
90 Dhananjay Patel
 Falcons
5 1 0 6 15 6.00 40.00 6 0 0 0 0 0 0 1
91 Harman Singh
 Vincent Hawks
9 4 1 6 17 2.00 35.29 4 0 0 0 0 1 0 1
92 Sandeep Reddy Pinniti
 Gladiators
6 2 1 5 4 5.00 125.00 5 0 0 0 0 1 0 0
93 Danish Afridi
 Salt Lake Royals
1 1 0 5 4 5.00 125.00 5 0 0 0 0 0 0 1
94 Sudhakar Namasivayam
 Salt Lake Knights
2 1 0 5 6 5.00 83.33 5 0 0 0 0 0 0 0
95 Madhusudhan Sollapura
 Vincent Hawks
5 2 0 5 7 2.50 71.43 5 0 0 0 0 1 0 0
96 Yasir Abassi
 Salt Lake Royals
2 2 0 5 8 2.50 62.50 5 0 0 0 0 1 0 1
97 Vijay Jayaraj
 Salt Lake Knights
4 4 0 5 31 1.25 16.13 3 0 0 0 0 2 0 0
98 Ahamed Shahnaz Basurullakhan
 Salt Lake Knights
1 1 0 4 4 4.00 100.00 4 0 0 0 0 0 0 1
99 Tymothe Shaw
 Gladiators
4 3 1 4 11 2.00 36.36 3 0 0 0 0 1 0 0
100 Gurprem Sidhu
 Salt Lake Royals
6 3 1 3 7 1.50 42.86 2 0 0 0 0 1 0 0
101 Shahzaib Akmal
 Salt Lake Royals
1 1 0 3 10 3.00 30.00 3 0 0 0 0 0 0 0
102 Joy Christian
 Gladiators
8 2 1 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 1 0 0
103 Usman Shahzad
 Utah Lions
9 3 0 2 5 0.67 40.00 2 0 0 0 0 2 0 0
104 Jignesh Patel
 Salt Lake Royals
6 4 0 2 15 0.50 13.33 1 0 0 0 0 2 0 0
105 Krishna Kashyap
 Vincent Hawks
3 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Naveen Samson
 Salt Lake Royals
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Zuhaib Alam
 Utah Lions
5 1 1 1 3 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Pavan Kank
 Gladiators
3 1 1 1 3 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
109 Rajesh Mukkirla
 Gladiators
8 4 1 1 5 0.33 20.00 1 0 0 0 0 3 0 0
110 Vivek Thiruvangedam
 Falcons
1 1 1 1 8 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Mike Paulo
 Gladiators
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Avik Mukherjee
 Falcons
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Nicholas Benson
 Utah Lions
2 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Komail Syed
 Utah Lions
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Atif Khan
 Salt Lake Royals
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Bhaskar Yandava
 Salt Lake Knights
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Sekhar Sirivuri
 Gladiators
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Dylan Nonis
 Falcons
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Akhil Gudavalli
 Falcons
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
120 Naresh Asuri
 Salt Lake Knights
3 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
121 Saichandar Rao Akula
 Salt Lake Knights
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
122 Gaurav Shinde
 Falcons
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0