# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Sheron Jayamaha Mudalige Don
 Falcons
8 8 26.0 150 14 10.71 5.77 11.1 1 0 12 0
2 John Manoha Bangaru
 Falcons
7 7 21.0 128 14 9.14 6.10 9.0 1 0 7 0
3 Aurie Akbar
 Utah Lions
6 6 19.0 118 12 9.83 6.21 9.5 2 0 14 1
4 Naveed Akram
 Ogden Jaguars
7 7 23.5 183 11 16.64 7.68 13.0 0 0 18 1
5 Omar Alam
 Utah Lions
8 8 23.2 144 10 14.40 6.17 14.0 1 0 28 0
6 Ali Shahzad
 Utah Lions
8 8 23.0 140 9 15.56 6.09 15.3 1 0 14 0
7 Usman Shahzad
 Utah Lions
6 6 18.4 86 8 10.75 4.61 14.0 0 0 5 2
8 Atul Shah
 Falcons
6 6 16.0 108 8 13.50 6.75 12.0 0 0 21 3
9 Rohit Pathak
 Utah Lions
9 9 27.0 149 7 21.29 5.52 23.1 0 0 14 0
10 Gaurav Desai
 Falcons
8 8 27.0 153 7 21.86 5.67 23.1 0 0 21 4
11 Mansoor Ahmad
 Ogden Jaguars
6 6 23.0 129 6 21.50 5.61 23.0 0 0 13 0
12 Rajesh Mukkirla
 Gladiators
6 6 20.0 126 6 21.00 6.30 20.0 0 0 14 0
13 Riyas Mohamed Sherif
 Vincent Hawks
7 7 21.0 152 6 25.33 7.24 21.0 0 0 24 0
14 Akshay Moharir
 Vincent Hawks
5 5 12.2 90 6 15.00 7.30 12.3 0 0 6 0
15 Chandrasekhar Radhakrishnan
 Gladiators
4 4 13.0 75 5 15.00 5.77 15.6 0 0 12 0
16 Swadhin Saurabh
 Gladiators
5 5 16.4 107 5 21.40 6.42 20.0 0 0 7 0
17 Prabhu Rk
 Falcons
7 6 16.0 105 5 21.00 6.56 19.2 0 0 6 0
18 Atif Ali
 Vincent Hawks
6 6 20.0 139 5 27.80 6.95 24.0 0 0 19 0
19 Tej Singh
 Ogden Jaguars
6 6 14.0 112 5 22.40 8.00 16.8 0 0 26 0
20 Kiren Raj Mohan Jagan Mohan
 Gladiators
6 5 16.0 143 5 28.60 8.94 19.2 1 0 9 2
21 Diwakar Nandiraju
 Vincent Hawks
6 6 23.0 140 4 35.00 6.09 34.5 0 0 10 0
22 Hamza Jamshed
 Utah Lions
7 7 16.3 102 4 25.50 6.18 24.8 0 0 23 3
23 Umair Munawar
 Utah Lions
7 4 12.0 75 4 18.75 6.25 18.0 0 0 7 0
24 Murali Mohan Kappala
 Gladiators
5 3 9.0 60 4 15.00 6.67 13.5 0 0 1 1
25 Varun Sharma
 Gladiators
5 4 11.0 78 4 19.50 7.09 16.5 0 0 8 0
26 Bhanu Prasad
 Gladiators
5 4 11.3 89 4 22.25 7.74 17.2 0 0 18 0
27 Navneet Prasad
 Gladiators
6 3 11.3 70 3 23.33 6.09 23.0 0 0 5 0
28 Dinesh Babu Nallathambi
 Vincent Hawks
5 5 11.0 68 3 22.67 6.18 22.0 0 0 14 0
29 Rana Fahad
 Ogden Jaguars
1 1 4.0 28 3 9.33 7.00 8.0 0 0 3 2
30 Danish Afridi
 Ogden Jaguars
3 3 8.0 62 3 20.67 7.75 16.0 0 0 12 0
31 Madhusudhan Sollapura
 Vincent Hawks
4 4 9.0 70 3 23.33 7.78 18.0 0 0 10 1
32 Komail Syed
 Utah Lions
4 3 2.3 10 2 5.00 4.00 7.5 0 0 1 0
33 Rakesh Buddavaram
 Gladiators
5 1 2.0 8 2 4.00 4.00 6.0 0 0 2 0
34 Sampath Malalage
 Falcons
7 5 10.0 46 2 23.00 4.60 30.0 0 0 11 0
35 Manjunath Prasad
 Falcons
4 4 11.0 62 2 31.00 5.64 33.0 0 0 8 0
36 Arumugasamy Arunachalam
 Gladiators
2 2 5.5 35 2 17.50 6.00 17.5 0 0 3 0
37 Noman Shahzad
 Utah Lions
3 2 3.1 19 2 9.50 6.00 9.5 0 0 2 0
38 Mudasar Zahoor
 Gladiators
3 3 10.0 62 2 31.00 6.20 30.0 0 0 6 0
39 Harman Singh
 Utah Lions
6 6 13.1 113 2 56.50 8.58 39.5 0 0 17 0
40 Hasnain Hashmi
 Ogden Jaguars
4 4 9.0 78 2 39.00 8.67 27.0 0 0 7 0
41 Vivek Thiruvangedam
 Falcons
6 3 6.0 54 2 27.00 9.00 18.0 0 0 10 2
42 Gary Singh
 Ogden Jaguars
3 3 10.0 105 2 52.50 10.50 30.0 0 0 14 0
43 Bilal Khan
 Ogden Jaguars
7 5 6.0 69 2 34.50 11.50 18.0 0 0 9 1
44 Siddharth Mishra
 Gladiators
3 1 1.0 7 1 7.00 7.00 6.0 0 0 1 0
45 Harsh Singh Sodhi
 Falcons
3 2 4.0 28 1 28.00 7.00 24.0 0 0 3 0
46 Abhishek Bhatia
 Vincent Hawks
6 6 23.0 171 1 171.00 7.43 138.0 0 0 10 1
47 Varun Cumbamangalam
 Vincent Hawks
6 4 8.1 66 1 66.00 8.08 49.0 0 0 6 0
48 Sarath Dandala
 Vincent Hawks
6 4 9.4 85 1 85.00 8.79 58.0 0 0 4 0
49 Maulesh Patel
 Gladiators
5 1 1.0 2 0 2.00 0.0 0 0 1 0
50 Harris Zia
 Utah Lions
9 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 2 0
51 Raza Hassan
 Utah Lions
5 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 2 0
52 Mahesh Surendran
 Falcons
2 2 4.0 26 0 6.50 0.0 0 0 3 0
53 Bilal Bajwa
 Ogden Jaguars
5 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 0 0
54 Maitrey Patel
 Gladiators
5 4 7.0 56 0 8.00 0.0 0 0 6 0
55 Varun Koneru
 Falcons
7 2 4.0 37 0 9.25 0.0 0 0 12 2
56 Omar Rehman
 Ogden Jaguars
5 5 10.0 97 0 9.70 0.0 0 0 14 0
57 Salis Shaheen
 Ogden Jaguars
7 6 12.0 118 0 9.83 0.0 0 0 4 2
58 Dayakar Naik
 Falcons
4 2 3.0 30 0 10.00 0.0 0 0 2 0
59 Zahid Ilyas
 Ogden Jaguars
5 2 1.2 30 0 22.50 0.0 0 0 6 1