Bowling stats

Most Wickets
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
1
Dilum De Silva
(Falcons)
11 11 42.0 212 15 5.05 14.13 16.8 0 0 0
2
Vivek Jadon
(Gladiators)
9 9 30.0 140 14 4.67 10.00 12.9 0 1 0
3
Akshay Moharir
(Vincent Hawks)
10 10 37.0 187 14 5.05 13.36 15.9 0 1 0
4
Rohit Pathak
(Utah Lions)
11 11 39.4 236 13 5.95 18.15 18.3 0 0 0
5
Rajesh Mukkirla
(Gladiators)
8 8 26.1 159 13 6.08 12.23 12.1 0 0 0
6
Usman Shahzad
(Utah Lions)
9 9 34.0 129 12 3.79 10.75 17.0 0 0 0
7
Tanmeet Singh
(Salt Lake Royals)
9 9 30.0 160 12 5.33 13.33 15.0 0 0 0
8
Gary Singh
(Falcons)
10 10 33.2 183 12 5.49 15.25 16.7 0 0 0
9
Saadat Ahmed
(Salt Lake Royals)
9 9 30.3 170 10 5.57 17.00 18.3 0 0 0
10
Lineshkanth M
(Falcons)
9 9 26.1 185 10 7.07 18.50 15.7 0 0 0
11
Abhishek Bhatia
(Vincent Hawks)
9 8 23.2 166 10 7.11 16.60 14.0 0 1 0
12
Anubhav Diwan
(Vincent Hawks)
9 8 26.0 164 9 6.31 18.22 17.3 0 0 0
13
Tej Singh
(Vincent Hawks)
6 6 19.1 126 9 6.57 14.00 12.8 0 0 0
14
Arun Salimath
(Salt Lake Knights)
10 9 33.0 134 8 4.06 16.75 24.8 0 0 0
15
Ravi Chilakamarthi
(Gladiators)
8 7 26.0 119 8 4.58 14.88 19.5 0 0 0
16
Umair Munawar
(Utah Lions)
8 8 30.0 175 8 5.83 21.88 22.5 0 0 0
17
Diwakar Nandiraju
(Vincent Hawks)
11 11 42.1 248 8 5.88 31.00 31.6 0 0 0
18
Zubair Zaffarullah
(Salt Lake Knights)
6 5 20.0 128 8 6.40 16.00 15.0 0 0 0
19
Omar Alam
(Utah Lions)
11 8 22.0 159 8 7.23 19.88 16.5 0 0 0
20
Rajender K
(Vincent Hawks)
4 4 15.0 62 7 4.13 8.86 12.9 0 1 0
21 6 4 14.5 78 7 5.26 11.14 12.7 0 1 0
22
Siddique Welder
(Utah Lions)
5 5 17.0 93 7 5.47 13.29 14.6 0 1 0
23
Noman Shahzad
(Utah Lions)
9 6 15.0 93 7 6.20 13.29 12.9 0 0 1
24
Dinesh Babu Nallathambi
(Salt Lake Knights)
7 7 23.2 153 7 6.56 21.86 20.0 0 0 0
25
Navneet Prasad
(Gladiators)
8 7 21.0 146 7 6.95 20.86 18.0 0 0 0
26
Vipin Nair
(Salt Lake Knights)
8 5 18.0 99 6 5.50 16.50 18.0 0 0 0
27
Mansoor Ahmad
(Salt Lake Knights)
5 5 17.0 94 6 5.53 15.67 17.0 0 0 0
28
Atif Ali
(Salt Lake Royals)
7 7 24.0 148 6 6.17 24.67 24.0 0 0 0
29 11 9 26.0 168 6 6.46 28.00 26.0 0 0 0
30
Riyas Mohamed Sherif
(Salt Lake Knights)
10 9 23.0 154 6 6.70 25.67 23.0 0 0 0
31
Mudasar Zahoor
(Gladiators)
5 5 15.0 43 5 2.87 8.60 18.0 0 0 0
32
Tymothe Shaw
(Gladiators)
4 4 16.0 63 5 3.94 12.60 19.2 0 0 0
33
Rana Fahad
(Salt Lake Royals)
7 7 24.0 125 5 5.21 25.00 28.8 0 0 0
34
Hamza Jamshed
(Utah Lions)
5 5 15.0 79 5 5.27 15.80 18.0 0 0 0
35
Aurie Akbar
(Utah Lions)
5 5 20.0 117 5 5.85 23.40 24.0 0 0 0
36
Sohal Patel
(Salt Lake Royals)
6 4 13.0 82 5 6.31 16.40 15.6 0 1 0
37
Harman Singh
(Vincent Hawks)
9 9 25.4 173 5 6.74 34.60 30.8 0 0 0
38
Joy Christian
(Gladiators)
8 7 15.0 104 5 6.93 20.80 18.0 0 0 0
39
Arun Mathad
(Salt Lake Knights)
8 7 16.0 128 5 8.00 25.60 19.2 0 0 0
40
Adil Sattar
(Salt Lake Royals)
1 1 3.0 14 4 4.67 3.50 4.5 0 1 0
41
Saurabh Padiya
(Salt Lake Knights)
4 2 5.0 27 4 5.40 6.75 7.5 0 1 0
42
Madhusudhan Sollapura
(Vincent Hawks)
5 5 11.4 73 4 6.26 18.25 17.5 0 0 0
43
Vinoth Gopalsamy
(Salt Lake Knights)
10 4 10.0 64 4 6.40 16.00 15.0 0 0 0
44
Gurprem Sidhu
(Salt Lake Royals)
6 6 17.0 111 4 6.53 27.75 25.5 0 0 0
45
Nithin Sanam
(Gladiators)
9 3 7.0 46 4 6.57 11.50 10.5 0 0 0
46
Kannan Ganesan
(Falcons)
4 3 9.0 65 4 7.22 16.25 13.5 0 1 0
47
Ali Shahzad
(Utah Lions)
11 6 12.0 93 4 7.75 23.25 18.0 0 0 0
48
Avik Mukherjee
(Falcons)
3 3 4.4 22 3 4.71 7.33 9.3 0 0 0
49
Yaswanth Reddy Induru
(Salt Lake Royals)
10 5 11.0 61 3 5.55 20.33 22.0 0 0 0
50
Maitrey Patel
(Gladiators)
7 6 17.0 104 3 6.12 34.67 34.0 0 0 0
51
Sohit Pruthi
(Vincent Hawks)
4 3 8.0 56 3 7.00 18.67 16.0 0 0 0
52
Varun Cumbamangalam
(Vincent Hawks)
10 5 11.0 84 3 7.64 28.00 22.0 0 0 0
53
Vijay Jayaraj
(Salt Lake Knights)
4 2 3.0 24 3 8.00 8.00 6.0 0 0 0
54
Darshan Patel
(Salt Lake Royals)
8 1 1.0 4 2 4.00 2.00 3.0 0 0 0
55
Zuhaib Alam
(Utah Lions)
5 5 15.0 78 2 5.20 39.00 45.0 0 0 0
56
Omar Rehman
(Falcons)
9 5 15.3 82 2 5.29 41.00 46.5 0 0 0
57
Swadhin Saurabh
(Gladiators)
8 3 8.0 45 2 5.62 22.50 24.0 0 0 0
58
Sharon Joy
(Falcons)
4 2 3.0 19 2 6.33 9.50 9.0 0 0 0
59 3 3 7.0 54 2 7.71 27.00 21.0 0 0 0
60
Wadood Ahmad
(Salt Lake Royals)
2 2 2.0 9 1 4.50 9.00 12.0 0 0 0
61
Manmeet Singh
(Salt Lake Royals)
7 2 2.0 10 1 5.00 10.00 12.0 0 0 0
62 6 3 6.0 31 1 5.17 31.00 36.0 0 0 0
63 6 3 7.2 38 1 5.18 38.00 44.0 0 0 0
64
Harpreet Singh
(Salt Lake Royals)
6 4 13.0 72 1 5.54 72.00 78.0 0 0 0
65 5 2 5.0 28 1 5.60 28.00 30.0 0 0 0
66
Sarath Dandala
(Vincent Hawks)
8 3 5.0 28 1 5.60 28.00 30.0 0 0 0
67 3 3 6.0 37 1 6.17 37.00 36.0 0 0 0
68
Sekhar Sirivuri
(Gladiators)
2 2 3.0 19 1 6.33 19.00 18.0 0 0 0
69
Krishna Kashyap
(Vincent Hawks)
3 3 6.0 40 1 6.67 40.00 36.0 0 0 0
70 2 2 5.0 34 1 6.80 34.00 30.0 0 0 0
71
Bhaskar Yandava
(Salt Lake Knights)
1 1 4.0 29 1 7.25 29.00 24.0 0 0 0
72
Danish Afridi
(Salt Lake Royals)
1 1 3.0 22 1 7.33 22.00 18.0 0 0 0
73
Rajesh Malla
(Vincent Hawks)
4 1 2.0 15 1 7.50 15.00 12.0 0 0 0
74
Edwin Davis
(Utah Lions)
5 3 5.3 44 1 8.00 44.00 33.0 0 0 0
75
Mike Paulo
(Gladiators)
3 2 3.0 27 1 9.00 27.00 18.0 0 0 0
76
Curtis Niemand
(Gladiators)
2 2 4.0 37 1 9.25 37.00 24.0 0 0 0
77
Narendra Reddy
(Salt Lake Knights)
7 1 1.0 7 0 7.00 0 0.0 0 0 0
78
Jignesh Patel
(Salt Lake Royals)
6 3 3.2 24 0 7.20 0 0.0 0 0 0
79
Kewal Bhumbla
(Salt Lake Royals)
3 2 5.0 37 0 7.40 0 0.0 0 0 0
80
Raza Hassan
(Utah Lions)
9 2 5.3 41 0 7.45 0 0.0 0 0 0
81
Pavan Kank
(Gladiators)
3 3 6.0 48 0 8.00 0 0.0 0 0 0
82
Harris Zia
(Utah Lions)
12 2 2.0 18 0 9.00 0 0.0 0 0 0
83
Yasir Abassi
(Salt Lake Royals)
2 2 3.0 33 0 11.00 0 0.0 0 0 0
84
Shazad Ahmad Lilla
(Utah Lions)
9 1 2.0 30 0 15.00 0 0.0 0 0 0
85
Ramesh Bharathi
(Salt Lake Knights)
2 1 1.0 16 0 16.00 0 0.0 0 0 0
86
Raman Singh
(Salt Lake Royals)
2 1 1.0 18 0 18.00 0 0.0 0 0 0
87
Atif Khan
(Salt Lake Royals)
1 1 1.0 18 0 18.00 0 0.0 0 0 0
88
Umesh Ahir
(Falcons)
9 1 1.0 26 0 26.00 0 0.0 0 0 0