# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Mohit Binaykiya Salt Lake Strikers 6 6 23.0 85 15 5.67 3.70 9.2 0 2 0 11 1
2 Akshay Moharir Mavericks 6 6 19.3 71 12 5.92 3.64 9.8 0 1 0 8 1
3 Yomi Karthik Salt Lake Strikers 7 7 21.0 78 12 6.50 3.71 10.5 0 0 0 10 0
4 Harsh Patel Mavericks 5 5 13.0 45 11 4.09 3.46 7.1 0 1 0 2 0
5 Jitendra Adepu Lagaan 7 7 20.0 119 11 10.82 5.95 10.9 0 0 0 5 0
6 Rajesh Malla Salt Lake Strikers 6 6 18.0 66 10 6.60 3.67 10.8 0 0 0 11 0
7 Pankaj Choudhary Salt Lake Smashers 5 5 14.0 72 10 7.20 5.14 8.4 0 0 0 14 0
8 Srissa Dharampal Lagaan 5 5 19.0 98 9 10.89 5.16 12.7 0 1 0 6 1
9 Rama Pilli Salt Lake Smashers 5 5 16.0 95 9 10.56 5.94 10.7 0 0 0 23 0
10 Vidyasagar Lakshmisha Hunters 5 5 13.0 33 8 4.12 2.54 9.8 0 0 0 9 0
11 Sathish Raghu Mind It 6 6 21.0 64 8 8.00 3.05 15.8 0 0 0 17 1
12 Tanmeet Singh Delhi Boys 3 3 10.0 40 8 5.00 4.00 7.5 0 0 0 2 0
13 Himanshu Kumar Gupta Lagaan 6 6 14.0 90 8 11.25 6.43 10.5 0 0 0 17 1
14 Vivin Rajagopalan Mind It 6 6 16.0 57 7 8.14 3.56 13.7 0 1 0 8 3
15 Dilum De Silva Falcons 7 7 24.1 114 7 16.29 4.72 20.7 0 1 0 5 1
16 Navneet Prasad Falcons 4 4 11.0 52 7 7.43 4.73 9.4 0 0 0 7 5
17 Ramesh Bharathi Mind It 3 3 9.0 48 7 6.86 5.33 7.7 0 0 0 2 0
18 Harish Gattem Salt Lake Smashers 5 5 17.0 91 7 13.00 5.35 14.6 0 0 0 9 2
19 Raghav Mathur Lagaan 7 6 18.0 99 7 14.14 5.50 15.4 0 0 0 5 0
20 Murali Mohan Kappala Bad Boys 4 4 9.0 50 7 7.14 5.56 7.7 0 0 0 3 0
21 Karthik vemuri Evolution 4 4 14.0 91 7 13.00 6.50 12.0 0 1 0 3 2
22 Ambethkar Nagarajan Bad Boys 5 4 6.3 43 7 6.14 6.62 5.6 0 0 0 1 0
23 Deepak Anand Mind It 6 3 8.0 59 7 8.43 7.38 6.9 0 0 1 1 0
24 Mayank Badjatya Salt Lake Strikers 5 5 14.0 55 6 9.17 3.93 14.0 0 0 0 4 0
25 Sirdhanapati Namaskar Mind It 6 6 13.5 65 6 10.83 4.70 13.8 0 0 0 2 1
26 Mohandas Rangaswamy Bad Boys 5 5 11.0 67 6 11.17 6.09 11.0 0 0 0 7 0
27 Arun Thumma Hunters 5 5 12.0 55 5 11.00 4.58 14.4 0 0 0 7 0
28 Atul Shah Evolution 2 2 7.0 38 5 7.60 5.43 8.4 0 0 0 2 0
29 Elancheran Sundaresan Royal Strikers 4 4 16.0 89 5 17.80 5.56 19.2 0 0 0 9 0
30 Hiren Shah Salt Lake Strikers 6 5 10.0 57 5 11.40 5.70 12.0 0 0 0 5 0
31 Arun Mathad Hunters 5 5 11.0 66 5 13.20 6.00 13.2 0 0 0 2 0
32 Atif Ali Falcons 5 5 12.0 75 5 15.00 6.25 14.4 0 0 0 8 0
33 Kshitij Ray Evolution 4 4 8.2 57 5 11.40 6.84 10.0 0 0 0 4 0
34 Abhishek Reddy Kondapalli Salt Lake Smashers 4 4 10.0 73 5 14.60 7.30 12.0 0 0 0 9 1
35 Pradeep Poubady Royal Strikers 5 4 9.0 85 5 17.00 9.44 10.8 0 0 0 8 0
36 Vikrant Sharma Bad Boys 2 1 4.0 16 4 4.00 4.00 6.0 0 1 0 2 0
37 Ali Shahzad Mavericks 4 4 6.0 26 4 6.50 4.33 9.0 0 0 0 5 0
38 Laxmi Narasimha Reddy Mavericks 3 3 8.0 36 4 9.00 4.50 12.0 0 0 0 3 0
39 Chintan Karia Mavericks 4 4 8.3 41 4 10.25 4.82 12.8 0 0 0 0 0
40 Bhava Reddy Lagaan 5 4 6.5 33 4 8.25 4.83 10.2 0 0 0 1 0
41 Wadood Ahmed Delhi Boys 2 2 7.0 37 4 9.25 5.29 10.5 0 0 0 3 0
42 Umesh Nowal Royal Strikers 4 4 10.0 60 4 15.00 6.00 15.0 0 0 0 4 0
43 Purusothaman Ganeshan Bad Boys 5 5 12.2 75 4 18.75 6.08 18.5 0 0 0 1 1
44 Abhiram Guvvala Pipe Hiters X1 4 3 7.2 8 3 2.67 1.09 14.7 0 0 0 9 0
45 Srivathsan P Pipe Hiters X1 4 2 4.0 11 3 3.67 2.75 8.0 0 0 0 7 0
46 Sreekanta Manjunath Hunters 5 2 4.0 13 3 4.33 3.25 8.0 0 0 0 7 0
47 Mirza Hassan Pipe Hiters X1 4 4 10.0 36 3 12.00 3.60 20.0 0 0 0 12 0
48 Harsh Sodhi Falcons 3 1 3.0 11 3 3.67 3.67 6.0 0 0 0 1 0
49 Huzaifa Kamal Lagaan 3 2 5.0 19 3 6.33 3.80 10.0 0 0 0 1 0
50 Raghvendra Singh Salt Lake Strikers 3 3 8.0 32 3 10.67 4.00 16.0 0 0 0 4 0
51 Krishna Kashyap Hunters 4 2 5.0 22 3 7.33 4.40 10.0 0 0 0 1 0
52 Kapil Mathur Lagaan 4 3 9.0 41 3 13.67 4.56 18.0 0 0 0 2 2
53 Manjunath Prasad Falcons 5 4 10.0 48 3 16.00 4.80 20.0 0 0 0 6 0
54 Kanav Puri Mavericks 5 5 10.0 57 3 19.00 5.70 20.0 0 0 0 9 2
55 Nagaprasad Korukonda Royal Strikers 4 4 10.0 62 3 20.67 6.20 20.0 0 0 0 4 0
56 Sekhar Sirivuri Evolution 4 3 5.2 36 3 12.00 6.75 10.7 0 0 0 1 0
57 Varun Srivastav Mind It 6 5 6.0 45 3 15.00 7.50 12.0 0 0 0 8 2
58 Aravind Rao Marthineni Salt Lake Strikers 4 4 9.3 72 3 24.00 7.58 19.0 0 0 0 5 2
59 Ravish Chawla Evolution 4 4 12.0 101 3 33.67 8.42 24.0 0 0 0 7 0
60 Prabhu Malachi Falcons 3 1 3.0 5 2 2.50 1.67 9.0 0 0 0 4 0
61 Abhishek Bhatia Mind It 2 2 5.0 10 2 5.00 2.00 15.0 0 0 0 0 0
62 Manikanth Miryala Salt Lake Smashers 1 1 3.0 8 2 4.00 2.67 9.0 0 0 0 1 1
63 Usman Shahzad Pipe Hiters X1 3 3 9.0 26 2 13.00 2.89 27.0 0 0 0 10 0
64 Vikas Konanki Bad Boys 4 1 3.0 11 2 5.50 3.67 9.0 0 0 0 1 0
65 Vinoth Gopalsamy Hunters 5 2 5.0 19 2 9.50 3.80 15.0 0 0 0 1 0
66 Arun Salimath Hunters 3 3 9.0 36 2 18.00 4.00 27.0 0 0 0 1 0
67 Nithin Sanam Salt Lake Smashers 3 2 7.0 32 2 16.00 4.57 21.0 0 0 0 5 0
68 Alagumurugan Dhanaraj Mind It 5 4 7.0 34 2 17.00 4.86 21.0 0 0 0 8 0
69 Kiran Nair Mavericks 6 1 1.0 5 2 2.50 5.00 3.0 0 0 0 0 0
70 Harsh Dosi Falcons 5 2 5.0 25 2 12.50 5.00 15.0 0 0 0 1 0
71 Jason Pierce Pipe Hiters X1 3 1 3.0 16 2 8.00 5.33 9.0 0 0 0 3 1
72 Madhusudhan Sollapura Hunters 2 2 4.0 23 2 11.50 5.75 12.0 0 0 0 5 0
73 Kranti Kumar Bad Boys 2 2 4.0 24 2 12.00 6.00 12.0 0 0 0 0 0
74 Sridhar Vukkadapu Mavericks 5 3 7.0 43 2 21.50 6.14 21.0 0 0 0 0 2
75 Torikul Islam Salt Lake Smashers 1 1 3.0 19 2 9.50 6.33 9.0 0 0 0 1 1
76 Hari Kannareddy Mavericks 2 2 4.0 26 2 13.00 6.50 12.0 0 0 0 3 0
77 Glenn Dcosta Bad Boys 4 2 4.0 35 2 17.50 8.75 12.0 0 0 0 3 3
78 Santhi Swaroop Evolution 1 1 3.0 29 2 14.50 9.67 9.0 0 0 0 5 0
79 Deepak Goyal Royal Strikers 5 3 5.0 51 2 25.50 10.20 15.0 0 0 0 1 0
80 Devarajan Palanisamy Pipe Hiters X1 3 2 6.0 0 1 0.00 0.00 36.0 0 0 0 3 3
81 Subash Janakiraman Mind It 3 1 0.2 0 1 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0
82 Vivek Thiruvangedam Falcons 2 1 0.4 1 1 1.00 1.50 4.0 0 0 0 0 0
83 Mansoor Ahmed Falcons 3 3 8.0 23 1 23.00 2.88 48.0 0 0 0 4 0
84 Jignesh Patel Delhi Boys 1 1 2.0 6 1 6.00 3.00 12.0 0 0 0 4 1
85 Gaurav Patel Delhi Boys 2 1 1.0 3 1 3.00 3.00 6.0 0 0 0 0 0
86 Maxwell Atkinson Falcons 4 2 4.0 14 1 14.00 3.50 24.0 0 0 0 5 0
87 Saadat Ahmed Delhi Boys 1 1 3.0 12 1 12.00 4.00 18.0 0 0 0 1 0
88 Kalyan Bhongiri Falcons 3 1 2.0 10 1 10.00 5.00 12.0 0 0 0 2 0
89 Prudhvi Addepally Bad Boys 3 1 1.0 5 1 5.00 5.00 6.0 0 0 0 1 0
90 Chandra Shekar Reddy Durgampudi Evolution 3 2 5.0 27 1 27.00 5.40 30.0 0 0 0 13 0
91 Harsha Palakurthi Hunters 1 1 3.0 17 1 17.00 5.67 18.0 0 0 0 1 0
92 Wretvic Awasthi Royal Strikers 2 2 6.0 35 1 35.00 5.83 36.0 0 0 0 5 0
93 Danish Afridi Delhi Boys 3 2 6.0 36 1 36.00 6.00 36.0 0 0 0 4 0
94 Karthik Yelligala Lagaan 5 3 7.0 42 1 42.00 6.00 42.0 0 0 0 7 1
95 Riyaz Shaik Royal Strikers 2 2 6.0 36 1 36.00 6.00 36.0 0 0 0 2 0
96 Kamaljeet Singh Delhi Boys 3 3 6.0 37 1 37.00 6.17 36.0 0 0 0 4 1
97 Rajesh Mukkirla Hunters 1 1 3.0 19 1 19.00 6.33 18.0 0 0 0 5 0
98 Krishna Emmaneni Mavericks 5 3 1.4 11 1 11.00 6.60 10.0 0 0 0 4 0
99 Gurprem Singh Delhi Boys 3 3 6.0 41 1 41.00 6.83 36.0 0 0 0 5 0
100 Keval Shah Falcons 5 3 6.0 42 1 42.00 7.00 36.0 0 0 0 8 0
101 Rakesh Vodayana Pipe Hiters X1 3 1 3.0 21 1 21.00 7.00 18.0 0 0 0 3 0
102 Mithun Mhatre Pipe Hiters X1 2 1 3.1 24 1 24.00 7.58 19.0 0 0 0 1 0
103 Deepak Gotur Bad Boys 2 2 5.0 38 1 38.00 7.60 30.0 0 0 0 1 0
104 Varun Cumbamangalam Mavericks 4 3 3.0 23 1 23.00 7.67 18.0 0 0 0 2 1
105 Delhibabu Bhanumoorthy Mind It 1 1 3.0 24 1 24.00 8.00 18.0 0 0 0 1 0
106 John Manoha Bangaru Falcons 7 5 11.1 99 1 99.00 8.87 67.0 0 0 0 4 0
107 Vishal Kaul Royal Strikers 1 1 3.0 30 1 30.00 10.00 18.0 0 0 0 1 0
108 Vijay Addanki Lagaan 3 1 1.0 10 1 10.00 10.00 6.0 0 0 0 1 1
109 Vikas Rao Salt Lake Strikers 7 1 1.0 11 1 11.00 11.00 6.0 0 0 0 0 0
110 Soujanya Bhattarai Evolution 1 1 2.0 23 1 23.00 11.50 12.0 0 0 0 4 0
111 Mitesh Kumbhare Pipe Hiters X1 3 1 3.0 0 0 0 0.00 0.0 0 0 0 4 0
112 Manmeet Singh Delhi Boys 3 2 4.0 13 0 0 3.25 0.0 0 0 0 0 0
113 Anand Srinivasan Salt Lake Smashers 2 1 1.0 4 0 0 4.00 0.0 0 0 0 4 0
114 Anuj Kumar Mavericks 5 1 1.0 5 0 0 5.00 0.0 0 0 0 2 1
115 Sagar Srungarakavi Hunters 5 1 1.0 5 0 0 5.00 0.0 0 0 0 0 0
116 Parminder Singh Delhi Boys 3 2 3.0 16 0 0 5.33 0.0 0 0 0 2 0
117 Ravi B Hunters 3 1 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 0 0
118 Noman Shahzad Pipe Hiters X1 2 1 2.0 12 0 0 6.00 0.0 0 0 0 1 0
119 Rakesh Kalvakuntla Evolution 1 1 2.0 13 0 0 6.50 0.0 0 0 0 0 0
120 Amit B Royal Strikers 5 1 1.3 10 0 0 6.67 0.0 0 0 0 0 0
121 Akshay Khatwani Salt Lake Strikers 1 1 2.0 16 0 0 8.00 0.0 0 0 0 1 0
122 Kannan Shanmugam Evolution 1 1 1.0 8 0 0 8.00 0.0 0 0 0 0 0
123 Venkat Bhanu A Salt Lake Smashers 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 2 0
124 Satya Chaitanya Bokka Salt Lake Smashers 3 2 3.0 29 0 0 9.67 0.0 0 0 0 0 0
125 Gaurav Sharma Evolution 1 1 2.0 20 0 0 10.00 0.0 0 0 0 1 0
126 Satish Gullipalli Bad Boys 1 1 2.0 21 0 0 10.50 0.0 0 0 0 0 0
127 Rishi Alluri Mavericks 5 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 4 0
128 Saket Chandra Singh Salt Lake Strikers 3 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 1 0
129 Bilal Khan Falcons 3 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 2 1
130 Pradeep Chalavadi Salt Lake Smashers 4 1 1.0 13 0 0 13.00 0.0 0 0 0 0 0
131 Priyank Sankholkar Salt Lake Strikers 5 1 1.0 17 0 0 17.00 0.0 0 0 0 1 1
132 Jagdev Singh Royal Strikers 1 1 1.0 17 0 0 17.00 0.0 0 0 0 0 0