# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Sridhar Mahadevan 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Neeraj Mahajan 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siddhartha Mandati 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Selvaraj Kaliyappan 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sunil Kumar 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Anil Keethi 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Deepak Dabi 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mahesh Lakshmanan 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sachin Srn 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nandiesh Kumar Chandregowda 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jitendra Pai 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pawan Murthy 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Venkatesh Munivenkata 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Akarsh Jain 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Naresh R 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Yogesh Pekhale 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Swagat Kulkarni 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Shivram Swaminathan 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vishwas Bharadwaj 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vijay Radhakrishna 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0