# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Achal Varma 1 6 0 2 3 12
2 Shailesh Pagare 0 8 0 1 1 10
3 Siluvai George 6 0 2 0 0 8
4 Ankur Upadhyay 4 2 0 2 0 8
5 Parikshit Desai 5 0 1 1 0 7
6 Atta Rehman 6 0 0 0 0 6
7 Sharan Suresh 6 0 0 0 0 6
8 Faizal Shaikh 6 0 0 0 0 6
9 Andy Fullard 5 0 1 0 0 6
10 Abhishek Shetty 0 4 0 1 1 6
11 Muhammad Nazir 4 0 1 1 0 6
12 Rizwan Tarar 0 5 0 0 0 5
13 Scott X 5 0 0 0 0 5
14 Ougni Chakraborty 5 0 0 0 0 5
15 Jiten Patel 3 0 0 2 0 5
16 Sujay Athani 4 0 0 0 0 4
17 Apoorva Wanchoo 4 0 0 0 0 4
18 Arun Swaminathan 4 0 0 0 0 4
19 Abu Riaz 3 0 0 1 0 4
20 Smit Mehta 3 0 0 1 0 4
21 Deep Chakrabarti 3 0 1 0 0 4
22 Jaladh Dua 0 3 1 0 0 4
23 Aditya Mokha 3 0 0 1 0 4
24 Felix S 0 2 0 2 0 4
25 Manu Sharma 3 0 0 0 0 3
26 Tauseef Ahmad 3 0 0 0 0 3
27 Saurabh Baisane 3 0 0 0 0 3
28 Raghu Kataru 3 0 0 0 0 3
29 Anirudh Mannan 3 0 0 0 0 3
30 Kalyan Venigalla 3 0 0 0 0 3
31 Nitya Vyas 3 0 0 0 0 3
32 Saket Gur 3 0 0 0 0 3
33 Imran Raja 2 0 1 0 0 3
34 Bhuvanesh Arasu 1 0 0 2 0 3
35 Shafiq X 1 0 2 0 0 3
36 Tokie X 2 0 0 0 0 2
37 Muhammad Usman 2 0 0 0 0 2
38 Faisal Chaudary 0 2 0 0 0 2
39 Dillon X 1 1 0 0 0 2
40 Hanoze Elavia 1 1 0 0 0 2
41 Thomas X 2 0 0 0 0 2
42 Rohan Mehta 2 0 0 0 0 2
43 Anand Chavan 2 0 0 0 0 2
44 Javier Bryan 1 1 0 0 0 2
45 Neil Harrison 2 0 0 0 0 2
46 Niket Chitre 1 1 0 0 0 2
47 Vivek Chandwani 2 0 0 0 0 2
48 Jithin Jose x 2 0 0 0 0 2
49 Sriram Rangarajan 2 0 0 0 0 2
50 Jagadeesan Thangavel 2 0 0 0 0 2
51 Majid - 2 0 0 0 0 2
52 Krishna - 2 0 0 0 0 2
53 Yasir Bari 1 1 0 0 0 2
54 Sandeep Singh 1 1 0 0 0 2
55 Nimit Suri 2 0 0 0 0 2
56 Balamurugan Sakthivel 1 0 0 0 1 2
57 Alex Miller 0 0 0 2 0 2
58 Vivek Radhakrishnan 1 0 0 0 0 1
59 Sudhir Poshetty 1 0 0 0 0 1
60 Ganadeep Rey 1 0 0 0 0 1
61 Harshad Deshmukh 1 0 0 0 0 1
62 Ibrahim X 1 0 0 0 0 1
63 Narasimha Marahari 1 0 0 0 0 1
64 Bhavesh Patel 1 0 0 0 0 1
65 Lokendra Chauhan 1 0 0 0 0 1
66 David Anthony 0 1 0 0 0 1
67 Umesh Rawat 1 0 0 0 0 1
68 Shahzad Khawaja 1 0 0 0 0 1
69 Shantanu Mehrotra 1 0 0 0 0 1
70 Sanjay Bhakta 1 0 0 0 0 1
71 Mansoor Cheema 1 0 0 0 0 1
72 Vishwesh Khatkool 1 0 0 0 0 1
73 Syed Ali Umer 1 0 0 0 0 1
74 Gaurav Vyas 1 0 0 0 0 1
75 Yousef Seyal 1 0 0 0 0 1
76 Aaron W 0 1 0 0 0 1
77 Ramjit Singh 1 0 0 0 0 1
78 Karthik Rsdha 1 0 0 0 0 1
79 Umar Ashraf 1 0 0 0 0 1
80 Shanil Topiwala 1 0 0 0 0 1
81 Wally Iqbal 1 0 0 0 0 1
82 Anand Subramanium 1 0 0 0 0 1
83 Tej Munakala 0 1 0 0 0 1
84 Peter Jones 0 1 0 0 0 1
85 Prasanna Balakrishnan 1 0 0 0 0 1
86 Dharmesh Patel 1 0 0 0 0 1
87 Usamah Khan 1 0 0 0 0 1
88 Sufiyan Gcc 1 0 0 0 0 1
89 Alex Hussein 1 0 0 0 0 1
90 Saiabhinav Vutukuru 1 0 0 0 0 1
91 Mohamed Rafi 1 0 0 0 0 1
92 Tanmay Bhatt 1 0 0 0 0 1
93 Rochan Maheshwari 1 0 0 0 0 1
94 Rishin Mehta 0 0 0 1 0 1
95 Bhaskar Maddala 0 0 0 0 1 1
96 Omesh Nandlall 0 0 1 0 0 1
97 Karthik Kaddy 0 0 0 1 0 1
98 Ali Abeer 0 0 0 0 0 0
99 Selwyn Chung 0 0 0 0 0 0
100 Aditya Gade 0 0 0 0 0 0
101 Brandon Rampersad 0 0 0 0 0 0
102 Rehan Ayrton 0 0 0 0 0 0
103 Zain Chughtai 0 0 0 0 0 0
104 Riaz Ghaswala 0 0 0 0 0 0
105 Nisar Ahmad 0 0 0 0 0 0
106 Jairaj X 0 0 0 0 0 0
107 Vishesh Bhatia 0 0 0 0 0 0
108 Mayank Goswami 0 0 0 0 0 0
109 Sagar Waghmare 0 0 0 0 0 0
110 Mustafa Mirza 0 0 0 0 0 0
111 Ujesh Vijayan 0 0 0 0 0 0
112 Shadman Islam 0 0 0 0 0 0
113 Masood M 0 0 0 0 0 0
114 Madhusudan Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
115 Sharu - 0 0 0 0 0 0
116 Sridhar Rao 0 0 0 0 0 0
117 Kunal Desai 0 0 0 0 0 0
118 Kumar - 0 0 0 0 0 0
119 Matt X 0 0 0 0 0 0
120 Billy Gaddam 0 0 0 0 0 0
121 Hassan Awais 0 0 0 0 0 0
122 Taimur Gillani 0 0 0 0 0 0
123 Manik Anand 0 0 0 0 0 0
124 Shahid Dalvi 0 0 0 0 0 0
125 Rishi Gupta 0 0 0 0 0 0
126 Tejas Shah 0 0 0 0 0 0
127 Jairaj Kutathaje 0 0 0 0 0 0
128 Ben C 0 0 0 0 0 0
129 Amit Lastname 0 0 0 0 0 0
130 Chiru Bhatia 0 0 0 0 0 0
131 Sunny - 0 0 0 0 0 0
132 Safwan Saif 0 0 0 0 0 0
133 Darshin Shah 0 0 0 0 0 0
134 Shreyas Gcc 0 0 0 0 0 0
135 Keshav X 0 0 0 0 0 0
136 Malik X 0 0 0 0 0 0
137 Shankar - 0 0 0 0 0 0
138 Shreyas G 0 0 0 0 0 0
139 Navneet X 0 0 0 0 0 0
140 Nimit Suri 0 0 0 0 0 0
141 Biplav Jha 0 0 0 0 0 0
142 Upul Samaranayake 0 0 0 0 0 0
143 Shaffy Staten 0 0 0 0 0 0
144 Hemal Chalishazaar 0 0 0 0 0 0
145 Suyash Bhagwat 0 0 0 0 0 0
146 Rahul Slathia 0 0 0 0 0 0
147 Haseeb Jagi 0 0 0 0 0 0
148 Usman Syed 0 0 0 0 0 0
149 Madhura G 0 0 0 0 0 0
150 Dimitri Diaz 0 0 0 0 0 0
151 Keerti K 0 0 0 0 0 0
152 Ashish Sharma 0 0 0 0 0 0
153 Vinod Mehta 0 0 0 0 0 0
154 Hiten Shah 0 0 0 0 0 0
155 Jd S 0 0 0 0 0 0
156 Krishna Donepudi 0 0 0 0 0 0
157 Ashwin - 0 0 0 0 0 0
158 Omer Khwaja 0 0 0 0 0 0
159 Vivek Jagadish 0 0 0 0 0 0
160 Matthew Coomer 0 0 0 0 0 0
161 Orett Irons 0 0 0 0 0 0
162 Mursalin Rasool 0 0 0 0 0 0
163 Kapeel Choughle 0 0 0 0 0 0
164 Mohan X 0 0 0 0 0 0
165 Shiv Arora 0 0 0 0 0 0
166 Mehdi Jaffer 0 0 0 0 0 0
167 Amit Singh 0 0 0 0 0 0
168 Eithisham X 0 0 0 0 0 0
169 Umer Mukhtar 0 0 0 0 0 0
170 Vibhu X 0 0 0 0 0 0
171 Nikul H 0 0 0 0 0 0
172 Varun X 0 0 0 0 0 0
173 Suleman Butt 0 0 0 0 0 0
174 Faisal Syed 0 0 0 0 0 0
175 Glen X 0 0 0 0 0 0
176 Jwahar Waknis 0 0 0 0 0 0
177 Greyson Thomas 0 0 0 0 0 0
178 Rohan Singh 0 0 0 0 0 0
179 Sanjeeb Sahoo 0 0 0 0 0 0
180 Ron Rameshwar 0 0 0 0 0 0
181 Nikhil Puri 0 0 0 0 0 0
182 Purvesh Kale 0 0 0 0 0 0
183 Player A 0 0 0 0 0 0
184 Bhaskar Ahuja 0 0 0 0 0 0
185 Raza Mohsin 0 0 0 0 0 0
186 Rishab N 0 0 0 0 0 0
187 Karuna Siva 0 0 0 0 0 0
188 Shuqran Ahmed 0 0 0 0 0 0
189 Dinesh M 0 0 0 0 0 0
190 Hamid Nawaz 0 0 0 0 0 0
191 Wasim X 0 0 0 0 0 0
192 Sachin Ghemund 0 0 0 0 0 0
193 Rasheed X 0 0 0 0 0 0
194 S Sackroolar 0 0 0 0 0 0
195 Aditya Kaushik 0 0 0 0 0 0
196 Madhu X 0 0 0 0 0 0
197 Zafar X 0 0 0 0 0 0
198 Farzan Lastname 0 0 0 0 0 0
199 Milan Ganatra 0 0 0 0 0 0
200 Ahilan Amirthanayagam 0 0 0 0 0 0
201 John Moore 0 0 0 0 0 0
202 Abbas X 0 0 0 0 0 0
203 Ahmad Shah 0 0 0 0 0 0
204 Usamah Butt 0 0 0 0 0 0
205 Saleem Khan 0 0 0 0 0 0
206 Kirti Kumar 0 0 0 0 0 0
207 Wrick Basu 0 0 0 0 0 0
208 Jaideep X 0 0 0 0 0 0
209 Prakash Persaud 0 0 0 0 0 0
210 Srinath X 0 0 0 0 0 0