Series: 2013 (2013 T20)

 
# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Bca (17) Sanjay Sata
2 Bcc (13) Zerawar Shah
3 Bycc (19) Unsure Bycc
4 Caca (16) Yashraj Gartia
5 Cam (16) Vivek Varadarajan
6 Il (15) Sagar Patel Verified
7 Lrcc Blue (18) Shashwat Goyal
8 Lrcc Red (15) Umesh Patel
9 Mcc Grizzlies (7) Vishal Chheda Verified
10 Mcc Tigers (11) Vishnu Kethireddy Verified
11 Mica (17) Viren Patel
12 Pwcc (16) Rs Singh
13 Wolfpack (14) Varun Katta Verified
14 Yscc (16) Sameer Merchant