# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Waseem Khan 4 0 0 0 0 4
2 Sultan Baig 3 0 0 0 0 3
3 Fahad Babar 3 0 0 0 0 3
4 Nipun Joshi 2 0 0 0 0 2
5 Kamran Rashid 2 0 0 0 0 2
6 Muhammad Shehzar 2 0 0 0 0 2
7 Farhan Shaikh 2 0 0 0 0 2
8 Emaad Hussain 2 0 0 0 0 2
9 Imran Cheema 1 0 0 0 0 1
10 Fahad Tariq 1 0 0 0 0 1
11 Akber Khan 1 0 0 0 0 1
12 Junaid Iqbal 1 0 0 0 0 1
13 Sohail Rehmani 1 0 0 0 0 1
14 Arsalan Babar 1 0 0 0 0 1
15 Asad Khan 1 0 0 0 0 1
16 Salman Ahmad 1 0 0 0 0 1
17 Ali Malik 1 0 0 0 0 1
18 Raghu Mavanthoor 1 0 0 0 0 1
19 Usama Sufi 1 0 0 0 0 1
20 Salman Khan 1 0 0 0 0 1
21 Awais Bolingbrook Cricket Club 1 0 0 0 0 1
22 Neil Satvedi 1 0 0 0 0 1
23 Samir Chaudhri 1 0 0 0 0 1
24 Usama Ahmed 1 0 0 0 0 1
25 Hammad Bakshi Z 1 0 0 0 0 1
26 Maaz Ahmed 1 0 0 0 0 1
27 Ahmed Malik 1 0 0 0 0 1
28 Noor Syed 1 0 0 0 0 1
29 Ahsan Chaudhary 1 0 0 0 0 1
30 Hunnain Bolingbrook Lions 0 0 0 0 0 0
31 Sohaib Choudhry 0 0 0 0 0 0
32 Haseeb Khan 0 0 0 0 0 0
33 Hammad Qureshi 0 0 0 0 0 0
34 Krishna Chaitanya Verma 0 0 0 0 0 0
35 Zeyad Imtiaz 0 0 0 0 0 0
36 Ashfaq Paya 0 0 0 0 0 0
37 Akhil Khan 0 0 0 0 0 0
38 Imran Khan 0 0 0 0 0 0
39 Saad Taimuri 0 0 0 0 0 0
40 Kushal Shah 0 0 0 0 0 0
41 Naveed Hassan Z 0 0 0 0 0 0
42 Shashi Bolingbrook Lions 0 0 0 0 0 0
43 Imran Rashid 0 0 0 0 0 0
44 Sohaib Imran 0 0 0 0 0 0
45 Ashar Mehdi Z 0 0 0 0 0 0
46 Aamir Ali 0 0 0 0 0 0
47 Shaheer Hassan 0 0 0 0 0 0
48 Rehan S 0 0 0 0 0 0
49 Priyank Expert Streamwood Night 0 0 0 0 0 0
50 Mayank Patel 0 0 0 0 0 0
51 Ahsan Mohammed 0 0 0 0 0 0
52 Haris Imtiaz 0 0 0 0 0 0
53 Asif Ali 0 0 0 0 0 0
54 Zohad Hussain G 0 0 0 0 0 0
55 Urvish Desai 0 0 0 0 0 0
56 Pardeep United Cricket Club 0 0 0 0 0 0
57 Ayaz Patel 0 0 0 0 0 0
58 Tariq Afzal 0 0 0 0 0 0
59 Ajay Makwana 0 0 0 0 0 0
60 Phani United Cricket Club 0 0 0 0 0 0
61 Hassan Dastgir Z 0 0 0 0 0 0
62 Saad Khan 0 0 0 0 0 0
63 Mursaleen Lawai 0 0 0 0 0 0
64 Zulfi Ahmed 0 0 0 0 0 0
65 Zubair Haq 0 0 0 0 0 0
66 Rahim Rupani 0 0 0 0 0 0
67 Mahesh Bhat 0 0 0 0 0 0
68 Mahmood Chaudhry 0 0 0 0 0 0
69 Sunny Khan 0 0 0 0 0 0
70 Imran Babar 0 0 0 0 0 0
71 Shoaib Jilani 0 0 0 0 0 0
72 Dhruv Patel 0 0 0 0 0 0
73 Haseeb Siddiqui 0 0 0 0 0 0
74 Sameer Khan 0 0 0 0 0 0
75 Ahmed Qureshi 0 0 0 0 0 0
76 Jawad Khan Z 0 0 0 0 0 0
77 Rakesh Duggirala 0 0 0 0 0 0
78 Yashab Rajpar 0 0 0 0 0 0
79 Ali Choudhry 0 0 0 0 0 0
80 Jasim Sajjad G 0 0 0 0 0 0
81 Kalyan Chandhuri 0 0 0 0 0 0
82 Javed Patel 0 0 0 0 0 0
83 Fawad Agha 0 0 0 0 0 0
84 Mitul Expert Streamwood Night 0 0 0 0 0 0
85 Osman Ahmed 0 0 0 0 0 0
86 Shakir District 11 0 0 0 0 0 0
87 Talha Mohsin 0 0 0 0 0 0
88 Sohaib Choudhry 0 0 0 0 0 0
89 Kashif Ahsan 0 0 0 0 0 0
90 Imran Khan 0 0 0 0 0 0
91 Yasir Abbas 0 0 0 0 0 0
92 Mohammed Sami Khan 0 0 0 0 0 0
93 Muneer Bolingbrook Lions 0 0 0 0 0 0
94 Bashir Iqbal 0 0 0 0 0 0
95 Khalid Syed Sufi 0 0 0 0 0 0
96 Khurram Anwer 0 0 0 0 0 0
97 Salman Ahmed Z 0 0 0 0 0 0
98 Umer Aziz 0 0 0 0 0 0
99 Abhijit Joshi 0 0 0 0 0 0
100 Waseem Khan 0 0 0 0 0 0
101 Hashim Raza 0 0 0 0 0 0
102 Faisal Yahya 0 0 0 0 0 0
103 Urooj Syed 0 0 0 0 0 0
104 Waseem Bolingbrook United 0 0 0 0 0 0
105 Rahul Expert Streamwood Night 0 0 0 0 0 0
106 Asher Sohail Z 0 0 0 0 0 0
107 Agrim Sethi G 0 0 0 0 0 0
108 Kabir United Cricket Club 0 0 0 0 0 0
109 Asad Bolingbrook Lions 0 0 0 0 0 0
110 Imran Friends 11 0 0 0 0 0 0
111 Rashid Afzal 0 0 0 0 0 0
112 Khurram Shehzad 0 0 0 0 0 0
113 Hammad Expert Streamwood Night 0 0 0 0 0 0
114 Jubin Patel 0 0 0 0 0 0
115 Naveed Zahid 0 0 0 0 0 0
116 Ravikanth Karra 0 0 0 0 0 0
117 Umer Aziz 0 0 0 0 0 0
118 Kashif Rais 0 0 0 0 0 0
119 Naveen Expert Streamwood Night 0 0 0 0 0 0
120 Irfan Khan 0 0 0 0 0 0
121 Najmi Friends 11 0 0 0 0 0 0
122 Airaj Syed 0 0 0 0 0 0
123 Kamran Syed 0 0 0 0 0 0
124 Shaheem Khan 0 0 0 0 0 0
125 Ali Hayat 0 0 0 0 0 0
126 Mohsin Bolingbrook United 0 0 0 0 0 0
127 Nauman Ashraf 0 0 0 0 0 0
128 Yaseen Ahmed 0 0 0 0 0 0
129 Venkat United Cricket Club 0 0 0 0 0 0
130 Arshad Khan Z 0 0 0 0 0 0
131 Sujaat Ali 0 0 0 0 0 0
132 Rizwan Ahmed 0 0 0 0 0 0
133 Afeef Expert Streamwood Night 0 0 0 0 0 0
134 Saral Gupta 0 0 0 0 0 0
135 Asad Tariq 0 0 0 0 0 0
136 Murtaza Hashwani 0 0 0 0 0 0
137 Haris Karim 0 0 0 0 0 0
138 Praveen Expert Streamwood Night 0 0 0 0 0 0
139 Shayan Ali Z 0 0 0 0 0 0
140 Mohammad Ahmad 0 0 0 0 0 0
141 Shajee Hassan Z 0 0 0 0 0 0
142 Shoaib Khan 0 0 0 0 0 0
143 Saad Madda 0 0 0 0 0 0
144 Prashant District 11 0 0 0 0 0 0
145 Adnan Baig 0 0 0 0 0 0
146 Fahd Amir Z 0 0 0 0 0 0
147 Khurram Gaba 0 0 0 0 0 0
148 Umar Bilal 0 0 0 0 0 0
149 Faisal Gaba 0 0 0 0 0 0
150 Romeen Lavani 0 0 0 0 0 0
151 Irfan Sohail 0 0 0 0 0 0
152 Arit Shaikh 0 0 0 0 0 0
153 Arif Mahmood 0 0 0 0 0 0
154 Ashish Patel 0 0 0 0 0 0
155 Sanjeev Sharma 0 0 0 0 0 0
156 Syed Hassnain Z 0 0 0 0 0 0
157 Jameel Vohra 0 0 0 0 0 0
158 Nasir Mir 0 0 0 0 0 0
159 Arif Bolingbrook United 0 0 0 0 0 0
160 Rehan Asghar 0 0 0 0 0 0
161 Usama Sufi 0 0 0 0 0 0
162 Manan Patel 0 0 0 0 0 0
163 Moin Babar Z 0 0 0 0 0 0
164 Ali Amir Z 0 0 0 0 0 0
165 Farrkuh Anwer 0 0 0 0 0 0
166 Nasir Hayat 0 0 0 0 0 0
167 Awais Azmat 0 0 0 0 0 0