# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Bhavani Jasti B
 Vikings
9 54 700 40 0 0 794
2 Srikanth Vanga B
 Vikings
6 84 460 50 0 0 594
3 Hrishikesh Karambelkar B
 Vikings
7 264 250 20 50 1 584
4 Lokesha Thimmegowda B
 Vikings
9 138 270 40 50 1 498
5 Raj Shekhar Chowdaboyina B
 Vikings
1 255 0 10 50 1 315
6 Kranti Rallapalli B
 Vikings
8 24 200 80 0 0 304
7 Rishi Ginjupalli B
 Vikings
4 65 0 80 0 0 145
8 Gowtham Boppana B
 Vikings
3 5 80 30 0 0 115
9 Sravan Kumar Chintaluri B
 Vikings
7 65 0 20 0 0 85
10 Kanna Karri B
 Vikings
3 24 50 10 0 0 84
11 Jagdish Nimmagadda B
 Vikings
2 45 30 0 0 0 75
12 Vijay B B
 Vikings
4 17 10 40 0 0 67
13 Saravana Arunachalam B
 Vikings
1 50 0 0 0 0 50
14 Rushikesh Chavan B
 Vikings
5 16 30 0 0 0 46
15 Praveen Gagireddy B
 Vikings
2 -7 0 30 0 0 23
16 Siva Koka B
 Vikings
6 -30 0 50 0 0 20
17 Puneeth Shivaraya B
 Vikings
3 3 0 10 0 0 13
18 Venkat Vasabhaktula B
 Vikings
3 -7 0 20 0 0 13
19 Nagendra Devabakthuni B
 Vikings
1 1 0 10 0 0 11
20 Sid Saddala B
 Vikings
3 11 0 0 0 0 11
21 Uday Krishna Kyramkonda B
 Vikings
1 -10 0 10 0 0 0
22 Pradeep Kumar Pjuturu B
 Vikings
4 -14 0 0 0 0 -14