# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Avinash G 3 0 0 0 0 3
2 Pradeep J 1 0 1 0 0 2
3 Purna S 1 0 0 1 0 2
4 Venkat Sudini 1 0 1 0 0 2
5 Acchu P 1 0 0 0 0 1
6 Anish G 1 0 0 0 0 1
7 Hari M 1 0 0 0 0 1
8 Karan Sethi 1 0 0 0 0 1
9 Kay Kay K 0 0 0 1 0 1
10 Nikhil R 1 0 0 0 0 1
11 Trinil R 0 0 1 0 0 1
12 Ajay D 0 0 0 0 0 0
13 Amit D 0 0 0 0 0 0
14 Anirbun A 0 0 0 0 0 0
15 Arunkumar S 0 0 0 0 0 0
16 Ashok A 0 0 0 0 0 0
17 Dharam P 0 0 0 0 0 0
18 Jagan Reddy 0 0 0 0 0 0
19 Manish A 0 0 0 0 0 0
20 Murli R 0 0 0 0 0 0
21 Nitin Jain 0 0 0 0 0 0
22 Player Blues1 0 0 0 0 0 0
23 Saurabh Kumar 0 0 0 0 0 0
24 Saurav S 0 0 0 0 0 0
25 Shantanu D 0 0 0 0 0 0
26 Shree B 0 0 0 0 0 0
27 Sirish S 0 0 0 0 0 0
28 Stanley J 0 0 0 0 0 0
29 Sultan N 0 0 0 0 0 0
30 Varun S 0 0 0 0 0 0
31 Vinnit S 0 0 0 0 0 0
32 Vivek Menon 0 0 0 0 0 0
33 Vivek Sarkar 0 0 0 0 0 0
34 Yadesh Y 0 0 0 0 0 0