# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Kennie Kishore
 Hp
11 11 62.0 323 23 14.04 5.21 16.2 0 1 25 0
2 Ashish Gaur
 Uttrakhand CC
11 11 57.5 350 20 17.50 6.05 17.4 1 0 20 2
3 Balaji Manoharan
 Cw Storm
13 12 63.0 324 19 17.05 5.14 19.9 1 0 15 0
4 Anikesh Kumar
 Cw Storm
12 11 55.2 251 18 13.94 4.54 18.4 1 0 15 3
5 Dhanraj Ramamoorthy
 Hp
11 11 46.0 226 17 13.29 4.91 16.2 1 0 8 2
6 Shrikant Bhoyar
 Uttrakhand CC
13 12 60.0 319 17 18.76 5.32 21.2 1 0 13 0
7 Amit Joshi
 Rhinos CC
8 8 44.3 183 16 11.44 4.11 16.7 0 2 18 0
8 Merwyn Pinto
 Uttrakhand CC
7 7 37.1 102 14 7.29 2.74 15.9 1 0 6 0
9 Rahul Rana
 Rhinos CC
5 5 26.0 95 14 6.79 3.65 11.1 1 1 17 0
10 Soorej Mohanadas Ganga
 Royal Tuskers CC
10 10 55.0 231 14 16.50 4.20 23.6 1 0 18 1
11 Guru Prasad
 Hp
12 12 45.2 236 14 16.86 5.21 19.4 0 0 20 1
12 Animesh Kumar Nirwan
 Rhinos CC
10 10 51.2 280 14 20.00 5.45 22.0 2 0 28 4
13 Sriram Srinivasan
 Redbacks
7 7 24.5 162 14 11.57 6.52 10.6 1 0 15 0
14 Prahlad Singh
 Uttrakhand CC
10 10 44.0 304 14 21.71 6.91 18.9 1 0 25 2
15 Bhargav Yendluri
 Eleminators
9 9 45.5 311 13 23.92 6.79 21.2 0 0 24 1
16 Pranjul Mishra
 Cw Storm
9 9 39.1 282 13 21.69 7.20 18.1 0 0 27 2
17 Abhishek Nambiar
 Cw Storm
10 10 49.0 236 12 19.67 4.82 24.5 0 0 30 0
18 Dharmavir Sharma
 Warriors CC
8 7 38.3 204 12 17.00 5.30 19.2 0 0 19 3
19 Rakesh Khanna
 Hp
7 7 27.0 135 11 12.27 5.00 14.7 0 0 9 0
20 Kaushik Balaji
 Redbacks
8 8 32.0 178 11 16.18 5.56 17.5 0 0 12 0
21 Amrish Rau
 Cw Thunder
9 9 44.2 260 11 23.64 5.86 24.2 0 0 23 0
22 Koucher Aziz Uddin
 Bbs
10 10 47.0 298 11 27.09 6.34 25.6 1 0 28 2
23 Vijay Desai
 Cw Thunder
9 5 27.0 206 11 18.73 7.63 14.7 1 0 17 0
24 Danish Shadab
 Mariners CC
4 4 16.5 68 10 6.80 4.04 10.1 1 0 3 0
25 Prashant Rathi
 Rhinos CC
6 5 29.0 133 10 13.30 4.59 17.4 1 0 10 1
26 Mandar Amberkar
 Mariners CC
6 6 30.1 146 10 14.60 4.84 18.1 0 0 17 0
27 Selvam B432c552
 Royal Tuskers CC
6 6 33.0 162 10 16.20 4.91 19.8 0 0 4 0
28 Khurram Chaiwalla
 Cw Thunder
6 6 33.0 189 10 18.90 5.73 19.8 0 0 11 0
29 Aravind Nimbaragi
 Cw Storm
8 8 32.5 189 10 18.90 5.76 19.7 1 0 20 2
30 Sudhakar Dondeti
 Eleminators
10 10 28.4 243 10 24.30 8.48 17.2 1 0 23 1
31 Subramaniyan Sathish Kumar
 Warriors CC
8 7 36.0 181 9 20.11 5.03 24.0 1 0 6 0
32 Oshadha Warnapura
 Mariners CC
5 5 17.5 101 9 11.22 5.66 11.9 1 0 4 0
33 Thirupathi Baddam
 Warriors CC
10 10 47.0 267 9 29.67 5.68 31.3 0 0 15 0
34 Vishwanath Rajagopal
 Hp
6 6 31.0 179 9 19.89 5.77 20.7 0 0 9 0
35 Ashwathaman Muruganandan
 Redbacks
6 6 35.0 230 9 25.56 6.57 23.3 1 0 14 1
36 Bhuiyan Md Faqrul Alam
 Bbs
10 9 26.0 176 9 19.56 6.77 17.3 0 0 18 1
37 Mp Singh
 Hp
6 6 24.0 97 8 12.12 4.04 18.0 0 0 17 1
38 Rajendran Vijay Babu
 Hp
5 5 26.0 139 8 17.38 5.35 19.5 0 0 3 0
39 Manamohan Shanmugam
 Rhinos CC
10 9 30.0 207 8 25.88 6.90 22.5 0 0 16 0
40 Harish 73bb72e2
 Eleminators
6 5 24.0 201 8 25.12 8.38 18.0 0 0 10 2
41 Al Amin
 Bbs
9 9 37.3 187 7 26.71 4.99 32.1 0 0 21 4
42 Deepak Koul
 Uttrakhand CC
5 4 11.3 58 7 8.29 5.04 9.9 0 0 9 0
43 Vivek Shankar Gunasekaran
 Warriors CC
8 6 28.0 159 7 22.71 5.68 24.0 0 0 16 0
44 Vipin Jha
 Rhinos CC
7 7 38.4 234 7 33.43 6.05 33.1 0 0 31 4
45 Murugan 11133608
 Super Slayers
7 7 22.5 145 7 20.71 6.35 19.6 1 0 6 0
46 Fokir Md Sohel
 Bbs
8 7 25.3 162 7 23.14 6.35 21.9 0 0 5 0
47 Venugopal Nair
 Mariners CC
6 5 22.0 157 7 22.43 7.14 18.9 0 0 16 0
48 Bhuiyan Mohammad Abul Hasan
 Bbs
4 4 16.0 69 6 11.50 4.31 16.0 0 0 12 3
49 Anikesh Kumar
 Cw Thunder
3 3 18.0 81 6 13.50 4.50 18.0 0 0 4 0
50 Sandeep Singh
 Uttrakhand CC
4 4 11.3 60 6 10.00 5.22 11.5 1 0 10 0
51 Islam Rafiqul
 Bbs
4 4 17.0 92 6 15.33 5.41 17.0 1 0 4 1
52 Bala Manikandan Sivagnanam
 Redbacks
8 8 29.4 180 6 30.00 6.07 29.7 0 0 13 0
53 Selvan 36a8d1fc
 Hp
8 8 34.0 212 6 35.33 6.24 34.0 0 0 11 0
54 Rohan Jain
 Cw Storm
7 7 29.0 185 6 30.83 6.38 29.0 0 0 8 1
55 Madhavan Dushyanth
 Redbacks
7 7 27.3 181 6 30.17 6.58 27.5 0 0 29 0
56 Manish Prakash
 Cw Thunder
4 4 21.0 140 6 23.33 6.67 21.0 0 0 9 0
57 Dev Chawla
 Cw Thunder
6 6 28.0 213 6 35.50 7.61 28.0 0 0 16 2
58 Gopalsamy Mahalingam
 Super Slayers
2 2 10.0 33 5 6.60 3.30 12.0 0 0 2 0
59 Srinivasaraja Palani
 Super Slayers
3 3 17.0 68 5 13.60 4.00 20.4 1 0 1 0
60 Vaithiyalingam Selvakumar
 Royal Tuskers CC
3 3 14.0 56 5 11.20 4.00 16.8 0 0 3 1
61 Kiran Salke
 Uttrakhand CC
4 4 8.0 32 5 6.40 4.00 9.6 0 0 2 0
62 Arun Chandrasekar
 Super Slayers
5 5 22.0 102 5 20.40 4.64 26.4 0 1 9 0
63 Karthi A19d43db
 Super Slayers
6 5 18.0 86 5 17.20 4.78 21.6 0 0 5 0
64 Pramod B2158285
 Super Slayers
3 3 12.0 58 5 11.60 4.83 14.4 0 0 2 0
65 Correia Gladwin Joseph
 Super Slayers
4 4 16.0 78 5 15.60 4.88 19.2 0 0 5 0
66 Shajee Valsan
 Super Slayers
9 8 23.0 122 5 24.40 5.30 27.6 0 0 17 0
67 Manish Prakash
 Cw Storm
2 2 7.0 39 5 7.80 5.57 8.4 1 0 8 0
68 Vivek Malali
 Rhinos CC
8 5 16.5 99 5 19.80 5.88 20.2 0 0 14 1
69 Gaurav Arora
 Hp
3 3 9.0 54 5 10.80 6.00 10.8 0 0 1 1
70 Himanshu 3742aad4
 Super Slayers
3 3 11.0 66 5 13.20 6.00 13.2 1 0 5 0
71 Brijesh Mongia
 Mariners CC
6 6 20.0 150 5 30.00 7.50 24.0 0 0 22 0
72 Narain Chawla
 Cw Thunder
5 5 20.0 156 5 31.20 7.80 24.0 0 0 26 0
73 Saikat Mukherjee
 Cw Thunder
2 2 11.0 91 5 18.20 8.27 13.2 0 0 4 0
74 Pradeep Varkantham
 Eleminators
7 7 24.0 219 5 43.80 9.12 28.8 1 0 23 0
75 Raghav Mohindra
 Redbacks
4 4 13.0 52 4 13.00 4.00 19.5 0 0 4 1
76 Amrish Rau
 Cw Storm
6 5 17.5 77 4 19.25 4.32 26.8 0 0 7 0
77 Karl Noronha
 Uttrakhand CC
5 4 14.0 62 4 15.50 4.43 21.0 0 0 0 1
78 Jyoti Kiran
 Uttrakhand CC
4 4 13.0 61 4 15.25 4.69 19.5 1 0 3 0
79 Sathasivamoorthy Nirathan
 Redbacks
2 2 6.0 30 4 7.50 5.00 9.0 0 0 1 0
80 Hossain Shahadat
 Bbs
8 6 9.5 51 4 12.75 5.19 14.8 0 0 3 0
81 Manish Tomar
 Uttrakhand CC
7 6 14.5 79 4 19.75 5.33 22.2 0 0 12 1
82 Sakhil Ahmed
 Royal Tuskers CC
5 5 26.0 139 4 34.75 5.35 39.0 0 0 14 0
83 Jahid Rasel
 Bbs
12 8 23.0 129 4 32.25 5.61 34.5 0 0 4 0
84 Vineet Kunzru
 Mariners CC
2 2 11.0 66 4 16.50 6.00 16.5 0 0 1 0
85 Dushyant Vikram Singh
 Mariners CC
7 6 20.0 121 4 30.25 6.05 30.0 0 0 7 0
86 Pradeep Sivadasan
 Royal Tuskers CC
5 5 18.0 113 4 28.25 6.28 27.0 0 0 14 0
87 Paul Suman
 Bbs
8 8 29.0 184 4 46.00 6.34 43.5 0 0 17 0
88 Md Sumon
 Bbs
4 4 12.0 78 4 19.50 6.50 18.0 0 0 1 0
89 Raja Vemula
 Eleminators
8 7 20.0 152 4 38.00 7.60 30.0 0 0 5 0
90 Sreepad E7be697d
 Eleminators
4 4 12.0 101 4 25.25 8.42 18.0 0 0 9 0
91 Rajan Mathur
 Mariners CC
2 2 6.0 12 3 4.00 2.00 12.0 0 0 0 0
92 Sameer Chandhiok
 Mariners CC
2 2 6.0 16 3 5.33 2.67 12.0 0 0 1 0
93 Raghu 5fe1957e
 Redbacks
4 1 6.0 17 3 5.67 2.83 12.0 0 0 2 1
94 Savarialbert Amrithanathan
 Super Slayers
4 4 19.0 72 3 24.00 3.79 38.0 0 0 9 1
95 Shahparan Md
 Bbs
12 2 5.0 19 3 6.33 3.80 10.0 0 0 0 0
96 Arun Krishnan
 Cw Thunder
2 2 8.3 39 3 13.00 4.59 17.0 0 0 5 1
97 Mia Md Rajib
 Bbs
3 3 11.0 54 3 18.00 4.91 22.0 0 0 11 0
98 Rajesh Unnikrishnan
 Super Slayers
1 1 5.0 26 3 8.67 5.20 10.0 0 0 13 0
99 Bose Arunpandiyan
 Mariners CC
2 2 10.0 54 3 18.00 5.40 20.0 0 0 2 0
100 Prathaban Ramakrishnan
 Warriors CC
7 7 25.0 139 3 46.33 5.56 50.0 0 0 18 0
101 Govindarajan Subramanian
 Eleminators
2 2 9.0 52 3 17.33 5.78 18.0 0 0 6 0
102 Ramesh Mani
 Warriors CC
2 2 12.0 70 3 23.33 5.83 24.0 0 0 13 0
103 Senthil Dc592629
 Hp
3 3 10.0 64 3 21.33 6.40 20.0 0 0 8 0
104 Md Forhad
 Bbs
5 5 14.0 90 3 30.00 6.43 28.0 0 0 11 0
105 Pranshu Vashist
 Mariners CC
3 3 6.0 39 3 13.00 6.50 12.0 0 0 2 1
106 Udayan Das
 Cw Thunder
6 4 11.0 75 3 25.00 6.82 22.0 0 0 8 1
107 Kuppuswamy Subramaniyan
 Warriors CC
1 1 5.0 35 3 11.67 7.00 10.0 0 0 2 0
108 Senthil Periyasamy
 Warriors CC
4 3 8.5 62 3 20.67 7.02 17.7 0 0 3 1
109 Rahul Baberwal
 Mariners CC
2 2 9.0 64 3 21.33 7.11 18.0 0 0 3 0
110 Md Mizanur Rahman
 Bbs
3 3 9.0 64 3 21.33 7.11 18.0 0 0 3 0
111 Krishna Moorthi Palaniswamy
 Redbacks
4 4 9.1 67 3 22.33 7.31 18.3 0 0 5 2
112 Shravan Amin
 Cw Thunder
4 4 11.0 87 3 29.00 7.91 22.0 0 0 21 0
113 Bujji Babu Vaila
 Eleminators
9 8 26.3 237 3 79.00 8.94 53.0 0 0 18 3
114 Jyothish K Nair
 Mariners CC
1 1 3.0 6 2 3.00 2.00 9.0 0 0 4 0
115 Sairam Aa2f8716
 Royal Tuskers CC
3 3 7.1 19 2 9.50 2.65 21.5 0 0 1 0
116 Ankit Munjal
 Mariners CC
4 1 4.0 12 2 6.00 3.00 12.0 0 0 2 0
117 Sameer Rawat
 Mariners CC
2 2 9.0 36 2 18.00 4.00 27.0 0 0 5 0
118 Mani 965b5a6e
 Super Slayers
2 2 6.0 26 2 13.00 4.33 18.0 0 0 0 0
119 Rajdeep Singh
 Mariners CC
1 1 6.0 27 2 13.50 4.50 18.0 0 0 2 0
120 Rogy George
 Royal Tuskers CC
3 1 5.0 23 2 11.50 4.60 15.0 0 0 1 0
121 Vikram 6d7aafc3
 Uttrakhand CC
5 4 15.4 73 2 36.50 4.66 47.0 0 0 5 0
122 Shamsu 4d4570e9
 Bbs
2 2 9.0 45 2 22.50 5.00 27.0 0 0 3 0
123 Vivekanand Rajkumar
 Cw Storm
1 1 6.0 32 2 16.00 5.33 18.0 0 0 3 0
124 Adarsh Chandrasekhar
 Royal Tuskers CC
6 5 23.0 123 2 61.50 5.35 69.0 0 0 9 0
125 Khurram Chaiwalla
 Cw Storm
2 2 5.0 27 2 13.50 5.40 15.0 0 0 2 0
126 Selvadurai Chennakesavan
 Warriors CC
4 4 18.0 99 2 49.50 5.50 54.0 0 0 19 0
127 Krishna D4f5f181
 Super Slayers
5 4 21.0 117 2 58.50 5.57 63.0 0 0 13 0
128 Asfaq Royal Tuskers Cc
 Royal Tuskers CC
4 4 10.0 56 2 28.00 5.60 30.0 0 0 7 0
129 Hasan Najmul
 Bbs
4 3 13.0 73 2 36.50 5.62 39.0 0 0 6 0
130 Amit C3ec2691
 Uttrakhand CC
4 2 8.0 45 2 22.50 5.62 24.0 0 0 5 0
131 Dev Chawla
 Cw Storm
2 2 10.0 58 2 29.00 5.80 30.0 0 0 8 0
132 Rajesh Dixit
 Rhinos CC
4 4 11.0 64 2 32.00 5.82 33.0 0 0 5 1
133 Prateek Sharma
 Royal Tuskers CC
4 4 17.0 101 2 50.50 5.94 51.0 0 0 4 0
134 Elamaran Natarajan
 Royal Tuskers CC
3 3 17.0 103 2 51.50 6.06 51.0 0 0 5 0
135 Nivesh Thekkarath
 Royal Tuskers CC
3 2 5.0 33 2 16.50 6.60 15.0 0 0 6 1
136 Sundaram 19e9e06d
 Mariners CC
2 2 4.0 27 2 13.50 6.75 12.0 0 0 1 0
137 Santhosh A26ab0d5
 Uttrakhand CC
1 1 6.0 42 2 21.00 7.00 18.0 0 0 4 0
138 Jay 63678ea0
 Eleminators
4 3 14.0 101 2 50.50 7.21 42.0 0 0 20 1
139 Rahul Madani
 Cw Storm
3 3 13.2 109 2 54.50 8.18 40.0 0 0 7 0
140 Sijay Sasindran
 Cw Thunder
6 6 23.0 192 2 96.00 8.35 69.0 0 0 24 0
141 Hemanth Sukumaran
 Redbacks
4 3 7.1 60 2 30.00 8.37 21.5 0 0 2 0
142 Kiran Jammula
 Eleminators
9 4 6.1 58 2 29.00 9.41 18.5 0 0 6 0
143 Selvakumar Thamodaran
 Super Slayers
1 1 4.0 9 1 9.00 2.25 24.0 0 0 1 0
144 Dr Pradeep
 Super Slayers
3 2 2.4 8 1 8.00 3.00 16.0 0 0 3 0
145 Amit Kumar Rohtash Chaudhary
 Mariners CC
1 1 6.0 19 1 19.00 3.17 36.0 0 0 0 0
146 Abiram Hp
 Hp
1 1 3.4 13 1 13.00 3.55 22.0 0 0 5 0
147 Aditya 62c38e07
 Royal Tuskers CC
1 1 4.0 15 1 15.00 3.75 24.0 0 0 2 0
148 Sanket F2a8b57b
 Redbacks
1 1 6.0 23 1 23.00 3.83 36.0 0 0 2 0
149 Gaurang Gada
 Mariners CC
2 2 6.0 25 1 25.00 4.17 36.0 0 0 2 0
150 Hariharan 7714c42f
 Redbacks
2 2 12.0 53 1 53.00 4.42 72.0 0 0 2 0
151 Karthik 5940fd80
 Uttrakhand CC
3 1 0.4 3 1 3.00 4.50 4.0 0 0 0 0
152 Palani E5b39ffa
 Royal Tuskers CC
4 1 1.0 5 1 5.00 5.00 6.0 0 0 0 0
153 Prateek Mishra
 Mariners CC
1 1 2.0 11 1 11.00 5.50 12.0 0 0 2 0
154 Ajay 8f6cbcd2
 Super Slayers
3 2 4.3 26 1 26.00 5.78 27.0 0 0 5 0
155 Shishir Rajan
 Uttrakhand CC
6 4 12.0 70 1 70.00 5.83 72.0 0 0 5 1
156 Sajith Menon
 Super Slayers
7 1 1.0 6 1 6.00 6.00 6.0 0 0 1 0
157 Bose Durjoy
 Warriors CC
7 6 8.0 48 1 48.00 6.00 48.0 0 0 10 0
158 Guruprasanth Redbacks
 Redbacks
4 4 14.4 90 1 90.00 6.14 88.0 0 0 8 0
159 Shankara Narayanan
 Redbacks
3 3 7.0 43 1 43.00 6.14 42.0 0 0 7 0
160 Gaurav Kapoor
 Hp
7 2 7.0 44 1 44.00 6.29 42.0 0 0 6 0
161 Venkat Prasad
 Hp
6 5 10.0 63 1 63.00 6.30 60.0 0 0 7 0
162 Rajkumar D81e6c5c
 Eleminators
1 1 3.0 19 1 19.00 6.33 18.0 0 0 1 0
163 Ramana Changavali
 Rhinos CC
3 1 6.0 38 1 38.00 6.33 36.0 0 0 3 0
164 Kaizad Badshaw
 Mariners CC
3 3 4.2 29 1 29.00 6.69 26.0 0 0 7 0
165 Shailesh Namjoshi
 Cw Storm
2 2 6.0 41 1 41.00 6.83 36.0 0 0 3 0
166 Rajesh Gobinath T
 Mariners CC
2 2 12.0 89 1 89.00 7.42 72.0 0 0 7 1
167 Vinay Texi
 Cw Thunder
1 1 5.5 44 1 44.00 7.54 35.0 0 0 4 0
168 Aravind Abb12a6d
 Royal Tuskers CC
4 4 8.4 66 1 66.00 7.62 52.0 0 0 10 2
169 Rajendran Shanmugaraj
 Warriors CC
2 2 4.0 31 1 31.00 7.75 24.0 0 0 5 0
170 Velmurugan Balakrishnan
 Warriors CC
6 4 6.0 49 1 49.00 8.17 36.0 0 0 4 0
171 Vikas Singh
 Cw Thunder
1 1 3.0 25 1 25.00 8.33 18.0 0 0 2 0
172 Narayan Krishnamoorthy
 Warriors CC
3 2 5.0 43 1 43.00 8.60 30.0 0 0 6 0
173 Narain Chawla
 Cw Storm
3 3 9.0 80 1 80.00 8.89 54.0 0 0 13 0
174 Vinit Sarangdhar
 Cw Thunder
3 1 4.0 38 1 38.00 9.50 24.0 0 0 1 0
175 Vijaykumar Ramalingam
 Warriors CC
7 6 13.1 126 1 126.00 9.57 79.0 0 0 16 2
176 Ganesh Kotpaliwar
 Uttrakhand CC
4 1 3.0 29 1 29.00 9.67 18.0 0 0 1 0
177 Swadeep Chhotray
 Mariners CC
1 1 3.0 30 1 30.00 10.00 18.0 0 0 3 0
178 Shailesh Namjoshi
 Cw Thunder
6 4 13.0 130 1 130.00 10.00 78.0 0 0 10 0
179 Jitesh Sinha
 Cw Storm
11 2 6.0 64 1 64.00 10.67 36.0 0 0 2 0
180 Ashwin 73ef6d68
 Eleminators
6 5 10.0 121 1 121.00 12.10 60.0 0 0 12 1
181 Udayan Das
 Cw Storm
1 1 2.0 25 1 25.00 12.50 12.0 0 0 2 0
182 Maruthi Prasad
 Eleminators
5 2 4.0 63 1 63.00 15.75 24.0 0 0 5 0
183 Abhay Bde4e052
 Mariners CC
1 1 0.2 0 0 0.00 0.0 0 0 0 0
184 Anuj Mengaji
 Mariners CC
2 1 2.0 6 0 3.00 0.0 0 0 0 0
185 Sandeep Bhandari
 Uttrakhand CC
1 1 4.0 14 0 3.50 0.0 0 0 1 0
186 Sreekumar Vasudevan
 Warriors CC
7 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 1 0
187 Ranjit Bandekar
 Mariners CC
2 1 3.0 12 0 4.00 0.0 0 0 1 0
188 Subramaniam Palaniappan
 Redbacks
2 2 6.0 25 0 4.17 0.0 0 0 5 0
189 Chandra Shekar K P
 Royal Tuskers CC
3 1 6.0 25 0 4.17 0.0 0 0 4 0
190 Santhosh Kumar Boopathi
 Redbacks
7 2 3.0 14 0 4.67 0.0 0 0 1 0
191 Ravi 1e9c0e47
 Eleminators
1 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 3 0
192 Avishkar Vilankar
 Uttrakhand CC
12 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 1 0
193 Ashish Koul
 Uttrakhand CC
1 1 3.0 15 0 5.00 0.0 0 0 2 0
194 Gogulavaradhan Ramakrishnan
 Redbacks
4 1 2.0 11 0 5.50 0.0 0 0 1 0
195 Rohan Jain
 Cw Thunder
2 2 9.4 55 0 5.69 0.0 0 0 4 0
196 Sanjeev Sharma
 Royal Tuskers CC
2 1 4.0 23 0 5.75 0.0 0 0 3 0
197 Prasanth 524fb222
 Hp
3 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 3 0
198 Kunjan Nakhare
 Cw Storm
13 1 0.1 1 0 6.00 0.0 0 0 0 0
199 Pervez Aslam
 Mariners CC
2 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 0 0
200 Baalasrinivas Sadasivam
 Warriors CC
3 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 1 0
201 Saarangan Redbacks
 Redbacks
1 1 3.0 18 0 6.00 0.0 0 0 0 0
202 Vikas Singh
 Cw Storm
1 1 3.0 18 0 6.00 0.0 0 0 2 0
203 Venkat Madhav Challa
 Mariners CC
1 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 1 0
204 Kalyan Shankar Velayudham
 Rhinos CC
7 3 8.0 53 0 6.62 0.0 0 0 4 0
205 Sanket Kalbhor
 Mariners CC
1 1 5.0 34 0 6.80 0.0 0 0 0 0
206 Vaibhav Malvankar
 Mariners CC
5 2 3.1 22 0 6.95 0.0 0 0 2 0
207 Leela Prasad
 Mariners CC
3 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 1 0
208 Rajeev Kumar Rampal
 Mariners CC
5 2 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 2 1
209 Muthu 1669b9c1
 Super Slayers
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 1 0
210 Sunil Kumar
 Uttrakhand CC
10 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 1 0
211 Adarsh Chhabria
 Cw Storm
5 3 8.0 57 0 7.12 0.0 0 0 1 0
212 Sharang Kaul
 Rhinos CC
4 3 11.0 79 0 7.18 0.0 0 0 0 0
213 Mayank Somani
 Mariners CC
2 2 4.0 31 0 7.75 0.0 0 0 4 0
214 Rajadurai Thussiman
 Rhinos CC
1 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
215 Suresh Janardhanan
 Royal Tuskers CC
2 2 4.0 32 0 8.00 0.0 0 0 0 0
216 Anurag Bisht
 Uttrakhand CC
5 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 1 0
217 Rahul Krishna Madasu
 Redbacks
3 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 1 0
218 Hari 8d3548b6
 Royal Tuskers CC
2 2 4.5 39 0 8.07 0.0 0 0 0 0
219 Arkajit Dutta
 Mariners CC
2 1 2.0 17 0 8.50 0.0 0 0 1 0
220 Dinesh Bb0a5b0a
 Super Slayers
1 1 2.0 17 0 8.50 0.0 0 0 2 0
221 Santhosh Kumar Ramesh
 Redbacks
5 1 1.0 9 0 9.00 0.0 0 0 0 0
222 Ajithkumar Alagu
 Warriors CC
1 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 0 0
223 Sunil Kumar Patel
 Mariners CC
1 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 1 0
224 Sivadoss Ganesan
 Super Slayers
1 1 3.0 29 0 9.67 0.0 0 0 4 0
225 Shashank Patwal
 Uttrakhand CC
1 1 6.0 62 0 10.33 0.0 0 0 8 0
226 Omer Eleminators
 Eleminators
1 1 3.0 31 0 10.33 0.0 0 0 1 0
227 Samad Md Abdus
 Bbs
6 2 4.0 43 0 10.75 0.0 0 0 1 1
228 Arun Kumar Sharma
 Super Slayers
4 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 3 0
229 Bharat Bhushan Bhama
 Royal Tuskers CC
3 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 1 0
230 Karan Sangar
 Cw Thunder
4 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 0 0
231 Iyer Super Slayers
 Super Slayers
4 2 2.0 25 0 12.50 0.0 0 0 0 0
232 Deep Singh
 Cw Thunder
7 2 3.0 38 0 12.67 0.0 0 0 4 0
233 Avijit Dutta
 Mariners CC
1 1 1.0 14 0 14.00 0.0 0 0 1 0
234 Prasad 29e3fafe
 Eleminators
4 1 1.0 14 0 14.00 0.0 0 0 4 0
235 Jamal Md Noor
 Hp
2 2 2.0 31 0 15.50 0.0 0 0 7 1
236 Hima Sai Kattumuri
 Cw Thunder
1 1 3.0 52 0 17.33 0.0 0 0 2 0
237 Rahul Anand
 Uttrakhand CC
1 1 2.0 39 0 19.50 0.0 0 0 6 0
238 Rameshkumar Ramasamy
 Super Slayers
1 1 1.0 25 0 25.00 0.0 0 0 2 0
239 Sunil Mathur
 Cw Thunder
4 1 1.0 30 0 30.00 0.0 0 0 0 1
240 Manoj Yadav
 Hp
6 1 0.2 12 0 36.00 0.0 0 0 0 0