# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Bilal Ahmed
 Src
9 8 35.3 195 16 12.19 5.49 13.3 1 1 29 3
2 Dommety Santosh Kumar
 Assasins CC
8 7 32.0 141 13 10.85 4.41 14.8 0 1 12 0
3 Kapil Arora
 Assasins CC
6 6 33.0 182 13 14.00 5.52 15.2 0 1 10 0
4 Shrikant Bhoyar
 Uttrakhand CC 1
7 7 34.1 217 13 16.69 6.35 15.8 0 0 5 0
5 Merwyn Pinto
 Uttrakhand CC 1
6 6 32.0 231 13 17.77 7.22 14.8 2 0 16 1
6 Jayant Ramesh
 Src
7 7 32.0 148 12 12.33 4.62 16.0 1 0 4 0
7 Srikanth Akkena
 Assasins CC
6 6 26.0 120 11 10.91 4.62 14.2 2 0 6 1
8 Vinaykumar Inavolu
 Royal Warriors
5 4 20.0 96 11 8.73 4.80 10.9 2 0 8 0
9 Harsha Bardhan Sharma
 Assasins CC
6 6 23.4 131 11 11.91 5.54 12.9 0 1 17 1
10 Mandar Amberkar
 Mariners CC
7 7 31.3 162 10 16.20 5.14 18.9 0 0 7 0
11 Bose Arunpandiyan
 Mariners CC
6 6 29.1 159 10 15.90 5.45 17.5 1 0 10 1
12 Danish Shadab
 Mariners CC
10 10 54.0 254 9 28.22 4.70 36.0 0 0 8 0
13 Karthik Bala
 Mariners CC
8 8 29.5 162 9 18.00 5.43 19.9 0 0 11 0
14 Khurram Chaiwalla
 Cw Storm
3 3 17.0 110 9 12.22 6.47 11.3 1 0 4 0
15 Gaurav Kapoor
 Hp
6 6 22.0 144 9 16.00 6.55 14.7 1 0 13 0
16 Avneet Kumar Sinha
 Royal Warriors
6 6 22.0 106 8 13.25 4.82 16.5 1 0 6 0
17 Venugopal Nair
 Mariners CC
4 4 23.0 116 8 14.50 5.04 17.2 0 0 6 0
18 Kennie Kishore
 Hp
4 4 18.1 108 8 13.50 5.94 13.6 1 0 2 0
19 Rahul Rana
 Rhinos CC
5 5 25.2 180 8 22.50 7.11 19.0 0 0 16 0
20 Brijesh Mongia
 Mariners CC
6 6 28.1 214 8 26.75 7.60 21.1 1 0 33 0
21 Anand Natarajan
 Mucc Devils
7 6 24.0 186 8 23.25 7.75 18.0 0 0 5 0
22 Rajesh Thomas
 Mucc Devils
4 4 13.3 117 8 14.62 8.67 10.1 0 0 4 3
23 Gopalsamy Mahalingam
 Royal Warriors
7 7 35.0 101 7 14.43 2.89 30.0 0 0 7 1
24 Amit Joshi
 Rhinos CC
4 4 18.1 82 7 11.71 4.51 15.6 0 0 5 0
25 Dharmavir Sharma
 Royal Warriors
6 6 24.1 110 7 15.71 4.55 20.7 0 0 5 3
26 Islam Rafiqul
 Bbs
5 5 19.4 90 7 12.86 4.58 16.9 1 0 6 0
27 Navaneenthakrishnan Dhuraisamy
 Royal Warriors
7 7 24.2 151 7 21.57 6.21 20.9 0 0 10 0
28 Balaji Manoharan
 Cw Storm
6 6 31.2 218 7 31.14 6.96 26.9 0 0 8 0
29 Rajaram Natarajan
 Hp
2 2 12.0 86 7 12.29 7.17 10.3 0 1 9 1
30 Alam Mohammad Monwar
 Bbs
4 4 24.0 94 6 15.67 3.92 24.0 0 0 5 1
31 Mithila Chathuranga
 Src
5 4 21.0 92 6 15.33 4.38 21.0 0 0 3 0
32 Pratul Hedge
 Src
5 5 20.2 99 6 16.50 4.87 20.3 0 0 2 0
33 Sidhant Singh
 Src
7 6 20.5 117 6 19.50 5.62 20.8 0 0 22 0
34 Gaurav Arora
 Hp
3 3 14.0 87 6 14.50 6.21 14.0 0 0 7 0
35 Rameshkumar Ramasamy
 Royal Warriors
6 5 17.0 106 6 17.67 6.24 17.0 1 0 14 1
36 Karthik Krishna
 Uttrakhand CC 1
3 3 12.2 51 5 10.20 4.14 14.8 0 0 1 0
37 Vinodh Bhaskaran
 Royal Warriors
2 2 10.0 44 5 8.80 4.40 12.0 1 0 4 0
38 Prahlad Bisht
 Uttrakhand CC 1
5 5 17.0 77 5 15.40 4.53 20.4 1 0 8 0
39 Mp Singh
 Hp
3 3 9.0 42 5 8.40 4.67 10.8 0 0 5 0
40 Fokir Md Sohel
 Bbs
2 2 10.0 48 5 9.60 4.80 12.0 0 1 7 0
41 Savarialbert Amrithanathan
 Royal Warriors
5 5 19.5 114 5 22.80 5.75 23.8 0 0 12 1
42 Anikesh Kumar
 Cw Storm
5 5 25.0 148 5 29.60 5.92 30.0 0 0 9 0
43 Vineet Kunzru
 Mariners CC
3 3 15.0 89 5 17.80 5.93 18.0 0 0 3 0
44 Ramesh Kalimuthu
 Uttrakhand CC 1
3 3 15.0 98 5 19.60 6.53 18.0 0 0 5 0
45 Animesh Kumar Nirwan
 Rhinos CC
5 5 28.0 186 5 37.20 6.64 33.6 0 0 9 0
46 Rakesh Khanna
 Hp
5 4 19.0 132 5 26.40 6.95 22.8 0 0 2 0
47 Naveen Jindal
 Src
2 2 9.4 31 4 7.75 3.21 14.5 0 0 3 1
48 Dushyant Vikram Singh
 Mariners CC
5 5 18.0 102 4 25.50 5.67 27.0 0 0 4 0
49 Vipin Jha
 Rhinos CC
5 4 19.0 108 4 27.00 5.68 28.5 0 0 5 0
50 Manbhir Singh
 Src
4 3 15.0 86 4 21.50 5.73 22.5 0 0 9 0
51 Pradipta Kumar
 Assasins CC
7 7 31.0 181 4 45.25 5.84 46.5 0 0 10 0
52 Abhishek Nambiar
 Cw Storm
3 3 13.0 76 4 19.00 5.85 19.5 0 0 8 0
53 Hasan Najmul
 Bbs
4 3 15.0 91 4 22.75 6.07 22.5 0 0 9 0
54 Yuvraj Singh
 Src
4 4 15.0 92 4 23.00 6.13 22.5 0 0 4 0
55 Arunkumar Nambiar
 Mucc Devils
3 3 15.0 95 4 23.75 6.33 22.5 0 0 5 1
56 Sharang Kaul
 Rhinos CC
4 3 14.0 89 4 22.25 6.36 21.0 0 0 0 0
57 Rahul Mohan
 Src
7 6 23.1 158 4 39.50 6.82 34.8 0 0 12 2
58 Ramana Changavali
 Rhinos CC
3 3 18.0 126 4 31.50 7.00 27.0 0 0 15 3
59 Kintul Mistry
 Assasins CC
5 5 23.0 163 4 40.75 7.09 34.5 0 0 3 0
60 Prathaban Ramakrishnan
 Royal Warriors
5 4 11.3 85 4 21.25 7.39 17.2 0 0 2 0
61 Shyam Kumar
 Mucc Devils
4 4 13.0 105 4 26.25 8.08 19.5 0 0 5 0
62 Rohan Jain
 Cw Storm
2 2 12.0 102 4 25.50 8.50 18.0 0 0 4 0
63 Paul Joseph
 Src
7 6 16.0 152 4 38.00 9.50 24.0 0 0 4 1
64 Rajendran Vijay Babu
 Hp
2 2 6.0 24 3 8.00 4.00 12.0 0 0 0 0
65 Vishwanath Rajagopal
 Hp
3 3 14.0 67 3 22.33 4.79 28.0 0 0 7 0
66 Jyoti Kiran
 Uttrakhand CC 1
3 3 10.0 51 3 17.00 5.10 20.0 0 0 0 0
67 Sivakumar Ramasamy
 Royal Warriors
10 2 8.0 41 3 13.67 5.12 16.0 0 0 5 0
68 Paul Suman
 Bbs
6 5 15.0 82 3 27.33 5.47 30.0 0 0 11 0
69 Amrish Rau
 Cw Storm
1 1 5.3 31 3 10.33 5.64 11.0 0 0 4 0
70 Dhanraj Ramamoorthy
 Hp
5 5 21.1 125 3 41.67 5.91 42.3 0 0 8 1
71 Lakshmi Narayanan
 Mucc Devils
3 3 11.0 66 3 22.00 6.00 22.0 0 0 7 1
72 Ram Kumar
 Mucc Devils
4 4 17.0 123 3 41.00 7.24 34.0 0 0 22 1
73 Vinay Texi
 Cw Storm
3 3 14.0 104 3 34.67 7.43 28.0 0 0 3 0
74 Vikram Singh Salaria
 Assasins CC
8 5 8.2 64 3 21.33 7.68 16.7 0 0 0 0
75 Ashish Gaur
 Uttrakhand CC 1
5 5 19.0 150 3 50.00 7.89 38.0 0 0 8 0
76 Tarun Nagpal
 Mariners CC
3 3 11.0 88 3 29.33 8.00 22.0 0 0 3 0
77 Rajesh Gobinath T
 Mariners CC
1 1 5.0 48 3 16.00 9.60 10.0 0 0 2 0
78 Ramesh Kesavan
 Uttrakhand CC 1
1 1 4.0 5 2 2.50 1.25 12.0 0 0 3 0
79 Syed Basha
 Assasins CC
4 3 9.0 29 2 14.50 3.22 27.0 0 0 0 0
80 Shailesh Singh
 Hp
2 2 11.0 45 2 22.50 4.09 33.0 0 0 0 0
81 Thirupathi Baddam
 Royal Warriors
5 2 9.0 39 2 19.50 4.33 27.0 0 0 0 0
82 Ameen Bhadelia
 Src
3 3 13.0 62 2 31.00 4.77 39.0 0 0 0 0
83 Jahid Rasel
 Bbs
6 5 13.0 62 2 31.00 4.77 39.0 0 0 3 0
84 Sathish Verachandra
 Mucc Devils
1 1 3.0 15 2 7.50 5.00 9.0 0 0 6 0
85 Murugesan Subbaiah
 Royal Warriors
6 5 19.0 104 2 52.00 5.47 57.0 0 0 4 0
86 Bharat Midha
 Mariners CC
3 3 10.0 55 2 27.50 5.50 30.0 0 0 3 0
87 Kalyan Shankar Velayudham
 Rhinos CC
5 3 9.4 54 2 27.00 5.59 29.0 0 0 3 1
88 Karthikeyan Veeraiah
 Mariners CC
4 3 12.0 72 2 36.00 6.00 36.0 0 0 5 1
89 Jyothish K Nair
 Mariners CC
1 1 3.0 18 2 9.00 6.00 9.0 0 0 2 0
90 Sharan Kumar Swaminathan
 Mariners CC
4 2 8.0 49 2 24.50 6.12 24.0 0 0 0 3
91 Correia Gladwin Joseph
 Royal Warriors
1 1 4.0 25 2 12.50 6.25 12.0 0 0 2 0
92 Raj Kannu
 Mucc Devils
5 5 19.3 122 2 61.00 6.26 58.5 0 0 7 0
93 Rajesh Dixit
 Rhinos CC
3 2 10.0 64 2 32.00 6.40 30.0 0 0 3 1
94 Oshadha Warnapura
 Mariners CC
4 4 18.0 126 2 63.00 7.00 54.0 0 0 9 1
95 Adit Khanna
 Hp
3 2 5.0 36 2 18.00 7.20 15.0 0 0 4 0
96 Akhil Kushwah
 Uttrakhand CC 1
3 3 14.5 116 2 58.00 7.82 44.5 0 0 13 2
97 Samad Md Abdus
 Bbs
5 3 5.0 40 2 20.00 8.00 15.0 0 0 2 1
98 Ankit Munjal
 Mariners CC
6 2 2.0 17 2 8.50 8.50 6.0 0 0 5 0
99 Manish Prakash
 Cw Storm
2 2 11.0 102 2 51.00 9.27 33.0 0 0 12 1
100 Amresh Gauba
 Src
4 4 17.0 160 2 80.00 9.41 51.0 0 0 12 1
101 Miah Mohammad Mashuk
 Bbs
2 1 2.0 20 2 10.00 10.00 6.0 0 0 11 0
102 Aravind Kathirarivan
 Mucc Devils
1 1 2.0 24 2 12.00 12.00 6.0 0 0 1 0
103 Gurumurthy Guhan
 Mucc Devils
2 2 6.4 81 2 40.50 12.15 20.0 0 0 4 2
104 Pranjul Mishra
 Cw Storm
2 2 8.0 98 2 49.00 12.25 24.0 0 0 9 0
105 Hossain Imran
 Bbs
3 1 0.2 0 1 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0
106 Sandesh Gavade
 Hp
6 1 1.0 1 1 1.00 1.00 6.0 0 0 0 0
107 Shahparan Md
 Bbs
6 2 3.0 7 1 7.00 2.33 18.0 0 0 0 0
108 Sandeep Bhandari
 Uttrakhand CC 1
1 1 5.0 15 1 15.00 3.00 30.0 0 0 2 0
109 Jitesh Sinha
 Cw Storm
2 1 1.0 3 1 3.00 3.00 6.0 0 0 1 0
110 Manish Tomar
 Uttrakhand CC 1
1 1 2.0 7 1 7.00 3.50 12.0 0 0 0 0
111 Rajiv Chandrasekar
 Hp
1 1 1.3 6 1 6.00 4.00 9.0 0 0 0 0
112 Mayank Khubchandani
 Uttrakhand CC 1
2 2 8.0 32 1 32.00 4.00 48.0 0 0 0 0
113 Gaurang Gada
 Mariners CC
1 1 3.0 14 1 14.00 4.67 18.0 0 0 1 0
114 Md Sumon
 Bbs
6 4 14.0 66 1 66.00 4.71 84.0 0 0 6 0
115 Sanket Kalbhor
 Mariners CC
2 1 2.0 10 1 10.00 5.00 12.0 0 0 0 0
116 Vaibhav Malvankar
 Mariners CC
1 1 4.0 20 1 20.00 5.00 24.0 0 0 5 0
117 Sunil Kumar Patel
 Mariners CC
10 3 7.0 35 1 35.00 5.00 42.0 0 0 3 0
118 Bhuiyan Md Faqrul Alam
 Bbs
1 1 5.0 26 1 26.00 5.20 30.0 0 0 2 0
119 Christo Deon
 Src
1 1 2.0 11 1 11.00 5.50 12.0 0 0 2 0
120 Ajay Das
 Mucc Devils
6 2 9.0 52 1 52.00 5.78 54.0 0 0 11 0
121 Satyam Sandrasegaren
 Hp
3 3 8.0 49 1 49.00 6.12 48.0 0 0 7 0
122 Viraj Gaurav Chaturvedi
 Mucc Devils
2 2 9.0 60 1 60.00 6.67 54.0 0 0 6 0
123 Sundar Thangavelu
 Royal Warriors
3 2 7.0 49 1 49.00 7.00 42.0 0 0 4 1
124 Omkar Karkhanis
 Rhinos CC
2 1 2.0 14 1 14.00 7.00 12.0 0 0 1 0
125 Srinivasaraja Palani
 Royal Warriors
3 3 12.0 88 1 88.00 7.33 72.0 0 0 3 0
126 Rahul Baberwal
 Mariners CC
1 1 6.0 45 1 45.00 7.50 36.0 0 0 0 0
127 Rajdeep Singh
 Mariners CC
1 1 6.0 46 1 46.00 7.67 36.0 0 0 1 0
128 Saran Madheshwaran
 Mucc Devils
2 2 5.0 39 1 39.00 7.80 30.0 0 0 2 0
129 Nimbagal Mahammad Hasen
 Assasins CC
4 2 4.1 33 1 33.00 7.92 25.0 0 0 1 1
130 Naganathan Varadharajan
 Mucc Devils
6 5 13.4 112 1 112.00 8.20 82.0 0 0 9 1
131 Arvind Pendekar
 Assasins CC
1 1 4.0 33 1 33.00 8.25 24.0 0 0 0 1
132 Amit Dubey
 Assasins CC
8 2 3.0 25 1 25.00 8.33 18.0 0 0 1 0
133 Raman Joshi
 Rhinos CC
1 1 5.0 42 1 42.00 8.40 30.0 0 0 8 1
134 Karan Sangar
 Cw Storm
4 1 1.0 10 1 10.00 10.00 6.0 0 0 0 0
135 Aravind Nimbaragi
 Cw Storm
1 1 1.0 11 1 11.00 11.00 6.0 0 0 0 0
136 Vijaykumar Ramalingam
 Royal Warriors
10 3 3.2 39 1 39.00 11.70 20.0 0 0 1 0
137 Dev Chawla
 Cw Storm
2 2 7.0 86 1 86.00 12.29 42.0 0 0 6 1
138 Guru Prasad
 Hp
2 2 3.0 39 1 39.00 13.00 18.0 0 0 6 0
139 Pranshu Vashist
 Mariners CC
3 3 4.0 53 1 53.00 13.25 24.0 0 0 2 0
140 Senthil Periyasamy
 Royal Warriors
4 1 2.0 2 0 1.00 0.0 0 0 0 0
141 Hossen Nahid
 Bbs
2 1 2.0 4 0 2.00 0.0 0 0 2 0
142 Dhanajay Bahl
 Rhinos CC
1 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 0 0
143 Rajeev Kumar Rampal
 Mariners CC
1 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 0 0
144 Sashi Dakey
 Src
7 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 5 0
145 Rajan Mathur
 Mariners CC
2 2 4.0 21 0 5.25 0.0 0 0 1 1
146 Koucher Aziz Uddin
 Bbs
1 1 4.0 23 0 5.75 0.0 0 0 1 0
147 Kannan K
 Mucc Devils
4 1 0.2 2 0 6.00 0.0 0 0 1 0
148 Jaxon Jacob
 Uttrakhand CC 1
1 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 1 0
149 Macniel Lobo
 Cw Storm
2 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 2 0
150 Vivek Singh
 Assasins CC
8 2 3.1 20 0 6.32 0.0 0 0 0 0
151 Karl Noronha
 Uttrakhand CC 1
5 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 0 0
152 Aristo Loganathan
 Mucc Devils
2 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 0 0
153 Shailendra Singh
 Assasins CC
1 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 0 0
154 Md Forhad
 Bbs
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 3 0
155 Surya Vardhan
 Cw Storm
1 1 1.3 11 0 7.33 0.0 0 0 0 0
156 Ramkumar Selvam
 Hp
1 1 3.0 25 0 8.33 0.0 0 0 1 0
157 Swadeep Chhotray
 Mariners CC
1 1 2.0 17 0 8.50 0.0 0 0 2 0
158 Rangarajan Gangadharan
 Uttrakhand CC 1
1 1 4.0 34 0 8.50 0.0 0 0 0 1
159 James Chacko
 Mucc Devils
1 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 4 0
160 Garga Majumdar
 Mucc Devils
2 2 4.0 37 0 9.25 0.0 0 0 2 0
161 Avijit Dutta
 Mariners CC
1 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 1 0
162 Gyayan Imaduwa
 Mucc Devils
1 1 6.0 56 0 9.33 0.0 0 0 0 1
163 Adarsh Chhabria
 Cw Storm
1 1 4.0 38 0 9.50 0.0 0 0 2 0
164 Praveen Kelaka
 Hp
3 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 1 0
165 Harshal Mucc
 Mucc Devils
1 1 3.0 30 0 10.00 0.0 0 0 4 0
166 Bhuiyan Mohammad Abul Hasan
 Bbs
3 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 1 1
167 Sameer Chandhiok
 Mariners CC
1 1 3.0 31 0 10.33 0.0 0 0 4 0
168 Thanabal Manikandan
 Royal Warriors
1 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 1 0
169 Bose Durjoy
 Royal Warriors
2 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 5 0
170 Aditya -
 Src
1 1 3.0 33 0 11.00 0.0 0 0 4 0
171 Sandeep Singh
 Uttrakhand CC 1
1 1 2.0 22 0 11.00 0.0 0 0 0 0
172 David Selva
 Royal Warriors
4 1 3.0 35 0 11.67 0.0 0 0 0 0
173 Manamohan Shanmugam
 Rhinos CC
6 2 4.0 47 0 11.75 0.0 0 0 1 0
174 Chirag Shivakumar
 Cw Storm
1 1 0.2 4 0 12.00 0.0 0 0 0 0
175 Vadish Shetty
 Mucc Devils
4 3 5.5 74 0 12.69 0.0 0 0 5 1
176 Kunjan Nakhare
 Cw Storm
5 2 3.0 41 0 13.67 0.0 0 0 1 0
177 Ranjit Bandekar
 Mariners CC
5 2 3.0 44 0 14.67 0.0 0 0 1 0
178 Muthu Raji
 Royal Warriors
2 1 1.0 15 0 15.00 0.0 0 0 1 0
179 Shashank Patwal
 Uttrakhand CC 1
1 1 1.0 18 0 18.00 0.0 0 0 0 0
180 Fazlur Rahman Nirav
 Bbs
1 1 1.0 20 0 20.00 0.0 0 0 0 0
181 Masud Rana
 Bbs
1 1 1.0 23 0 23.00 0.0 0 0 5 1