# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Ashwathaman Muruganandan
 Redbacks
6 6 31.4 111 15 7.40 3.51 12.7 1 0 19 0
2 Subramaniam Palaniappan
 Redbacks
7 6 30.0 135 15 9.00 4.50 12.0 1 0 19 0
3 Chiranmoy Roy
 Swashbucklers Tigers
6 5 21.4 115 14 8.21 5.31 9.3 0 1 8 0
4 Prathaban Ramakrishnan
 Techmatrix Warriors
7 7 37.3 176 12 14.67 4.69 18.8 1 0 19 0
5 Selvadurai Chennakesavan
 Techmatrix Warriors
8 7 32.2 154 12 12.83 4.76 16.2 0 1 24 0
6 Chiranmoy Roy
 Swashbucklers Lions
8 8 33.2 182 12 15.17 5.46 16.7 1 0 27 0
7 Laxman Singh
 Spartan CC
8 8 40.0 224 12 18.67 5.60 20.0 0 0 16 0
8 Ashish Koul
 Spartan CC
8 8 39.4 229 12 19.08 5.77 19.8 0 0 17 2
9 Ashish Gaur
 Uttrakhand CC 2
7 7 42.0 246 12 20.50 5.86 21.0 0 1 29 0
10 Dharmavir Sharma
 Techmatrix Warriors
8 8 43.4 205 11 18.64 4.69 23.8 0 0 11 0
11 Manish Tomar
 Uttrakhand CC 2
4 4 22.2 100 10 10.00 4.48 13.4 1 0 11 0
12 Prathaban Ramakrishnan
 Rising Warriors
7 7 38.5 190 10 19.00 4.89 23.3 0 0 5 0
13 Shrikant Bhoyar
 Uttrakhand CC 2
5 5 24.0 149 10 14.90 6.21 14.4 2 0 2 0
14 Shashank Patwal
 Uttrakhand CC 2
8 5 27.0 182 10 18.20 6.74 16.2 1 0 12 0
15 Avneet Kumar Sinha
 Techmatrix Warriors
7 7 36.1 137 9 15.22 3.79 24.1 0 0 12 0
16 Balaji Manoharan
 Cw Thunder
7 6 29.0 114 9 12.67 3.93 19.3 0 0 10 1
17 Hemanth Sukumaran
 Redbacks
7 7 20.0 85 9 9.44 4.25 13.3 0 0 11 0
18 Bala Manikandan Sivagnanam
 Redbacks
8 7 26.5 140 9 15.56 5.22 17.9 0 0 14 0
19 Alok Sharma
 Swashbucklers Tigers
7 7 23.0 121 9 13.44 5.26 15.3 0 0 7 0
20 Saravanan Dakshinamoorthy
 Swashbucklers Tigers
5 5 29.0 159 9 17.67 5.48 19.3 0 0 5 1
21 Somnath Banerjee
 Swashbucklers Lions
8 8 20.0 126 9 14.00 6.30 13.3 0 0 11 0
22 Sriram Srinivasan
 Redbacks
6 6 25.1 103 8 12.88 4.09 18.9 0 0 9 0
23 Vivek Shankar Gunasekaran
 Rising Warriors
4 4 21.0 90 8 11.25 4.29 15.8 0 0 4 0
24 Sijay Sasindran
 Cw Thunder
4 4 20.1 128 7 18.29 6.35 17.3 0 0 9 0
25 Deepak Koul
 Spartan CC
8 8 30.4 254 7 36.29 8.28 26.3 0 0 31 2
26 Subramaniyan Sathish Kumar
 Techmatrix Warriors
4 4 19.0 67 6 11.17 3.53 19.0 0 0 5 0
27 Anikesh Kumar
 Cw Thunder
4 4 20.1 81 6 13.50 4.02 20.2 1 0 3 0
28 Aditya Bhargava
 Vegabonds
3 3 14.4 61 6 10.17 4.16 14.7 0 0 2 0
29 Subodh Sudhakar Gaiki
 Swashbucklers Lions
6 6 29.0 127 6 21.17 4.38 29.0 0 0 9 0
30 Tanmoy Roy
 Swashbucklers Lions
4 4 13.0 60 6 10.00 4.62 13.0 1 0 7 2
31 Venugopalan Raghuvaran
 Redbacks
6 4 11.5 56 6 9.33 4.73 11.8 0 0 4 1
32 Ashish Deshpande
 Vegabonds
3 3 17.0 86 6 14.33 5.06 17.0 0 0 5 0
33 Satyaprakash Maharana
 Swashbucklers Tigers
7 7 29.0 149 6 24.83 5.14 29.0 0 0 18 0
34 Adarsh Chhabria
 Cw Thunder
6 5 19.0 100 6 16.67 5.26 19.0 0 0 16 0
35 Bala Narayanan
 Vegabonds
3 3 15.0 88 6 14.67 5.87 15.0 0 0 11 0
36 Sudhakar Dondeti
 Chargers CC
7 7 21.5 167 6 27.83 7.65 21.8 1 0 9 0
37 Chirag Shivakumar
 Cw Thunder
3 3 13.0 108 6 18.00 8.31 13.0 1 0 15 0
38 Nagaraj Arumugam
 Rising Warriors
2 2 11.0 36 5 7.20 3.27 13.2 0 0 1 0
39 Ramesh Kesavan
 Uttrakhand CC 2
6 6 32.4 142 5 28.40 4.35 39.2 0 0 14 0
40 Alok Sharma
 Swashbucklers Lions
5 4 18.0 92 5 18.40 5.11 21.6 0 0 8 0
41 Aravind Nimbaragi
 Cw Thunder
4 4 20.1 104 5 20.80 5.16 24.2 0 0 11 0
42 Abhishek Nambiar
 Cw Thunder
5 5 25.0 142 5 28.40 5.68 30.0 0 0 5 0
43 Kiran Salke
 Uttrakhand CC 2
5 5 24.0 147 5 29.40 6.12 28.8 0 0 13 2
44 Suresh Kalpathy
 Vegabonds
6 6 28.3 181 5 36.20 6.35 34.2 0 0 12 0
45 Raja Vemula
 Chargers CC
4 3 8.0 51 5 10.20 6.38 9.6 0 1 2 0
46 Pranjul Mishra
 Cw Thunder
3 3 15.0 100 5 20.00 6.67 18.0 1 0 8 1
47 Omer Raja
 Chargers CC
6 5 18.0 129 5 25.80 7.17 21.6 0 0 15 0
48 Bujji Babu Vaila
 Chargers CC
9 9 30.0 238 5 47.60 7.93 36.0 0 0 17 0
49 Abhishek Sinha
 Spartan CC
7 7 13.0 110 5 22.00 8.46 15.6 0 0 19 3
50 Mayank Khubchandani
 Uttrakhand CC 2
2 2 6.0 21 4 5.25 3.50 9.0 1 0 1 0
51 Panjak Parikh
 Vegabonds
2 2 11.0 47 4 11.75 4.27 16.5 0 0 5 0
52 Rishitosh Sinha
 Rising Warriors
2 2 5.5 27 4 6.75 4.63 8.8 0 0 0 1
53 Gogulavaradhan Ramakrishnan
 Redbacks
5 2 6.0 32 4 8.00 5.33 9.0 0 0 11 0
54 Manikandan Vadivel
 Swashbucklers Lions
3 3 17.0 99 4 24.75 5.82 25.5 0 0 11 0
55 Hemant Ambulkar
 Swashbucklers Tigers
6 5 16.0 99 4 24.75 6.19 24.0 0 0 7 1
56 Ganesh Iyer
 Vegabonds
2 2 7.4 48 4 12.00 6.26 11.5 0 0 3 1
57 Jeetendra Kulkarni
 Vegabonds
3 3 9.0 60 4 15.00 6.67 13.5 0 0 15 0
58 Bhargav Yendluri
 Chargers CC
7 7 32.0 217 4 54.25 6.78 48.0 0 0 24 1
59 Soheb Abbas
 Vegabonds
6 6 20.2 148 4 37.00 7.28 30.5 0 0 17 3
60 Gokul Krishnan
 Uttrakhand CC 2
4 4 13.0 101 4 25.25 7.77 19.5 0 0 8 1
61 Neerav Shah
 Chargers CC
6 5 15.0 122 4 30.50 8.13 22.5 0 0 13 0
62 Aljo Thomas Varghese
 Swashbucklers Tigers
2 2 9.3 24 3 8.00 2.53 19.0 0 0 4 0
63 Mohammed Arshaduddin
 Vegabonds
1 1 1.1 3 3 1.00 2.57 2.3 0 0 1 0
64 Surya Vardhan
 Cw Thunder
7 4 13.5 48 3 16.00 3.47 27.7 0 0 3 0
65 Shoureen Shah
 Spartan CC
3 1 4.0 15 3 5.00 3.75 8.0 0 0 1 0
66 Nagaraj Arumugam
 Techmatrix Warriors
2 2 6.0 27 3 9.00 4.50 12.0 0 0 1 1
67 Arun Kumar
 Spartan CC
3 1 5.4 27 3 9.00 4.76 11.3 0 0 1 1
68 Kaushik Balaji
 Redbacks
4 4 20.0 96 3 32.00 4.80 40.0 0 0 6 0
69 Velmurugan Balakrishnan
 Rising Warriors
6 6 24.2 124 3 41.33 5.10 48.7 0 0 21 0
70 Sanket Salunke
 Redbacks
3 3 13.0 71 3 23.67 5.46 26.0 0 0 6 1
71 Manikandan Vadivel
 Swashbucklers Tigers
4 4 23.1 135 3 45.00 5.83 46.3 0 0 8 0
72 Satyaprakash Maharana
 Swashbucklers Lions
3 3 12.0 73 3 24.33 6.08 24.0 0 0 4 0
73 Nitin Goel
 Vegabonds
1 1 4.3 28 3 9.33 6.22 9.0 0 0 2 0
74 Suresh Kadayam
 Vegabonds
2 2 11.0 72 3 24.00 6.55 22.0 0 0 1 1
75 Jitesh Sinha
 Cw Thunder
8 4 14.0 98 3 32.67 7.00 28.0 0 0 8 0
76 Puneet Nebhani
 Swashbucklers Lions
9 5 7.4 56 3 18.67 7.30 15.3 0 0 0 0
77 Govindarajan Subramanian
 Chargers CC
8 8 32.0 234 3 78.00 7.31 64.0 0 0 13 0
78 Vinay Texi
 Cw Thunder
3 3 14.0 107 3 35.67 7.64 28.0 0 0 10 1
79 Puneet Nebhani
 Swashbucklers Tigers
6 2 3.0 23 3 7.67 7.67 6.0 0 0 0 0
80 Rohit Peshin
 Spartan CC
6 5 11.1 91 3 30.33 8.15 22.3 0 0 6 2
81 Burge Peter John
 Swashbucklers Lions
3 3 7.0 63 3 21.00 9.00 14.0 0 0 3 1
82 Atul Nebhani
 Swashbucklers Lions
3 3 9.0 81 3 27.00 9.00 18.0 0 0 1 1
83 Prathip Kannan
 Rising Warriors
5 2 4.0 37 3 12.33 9.25 8.0 0 0 9 0
84 Kulasekaran Pradeep Kumar
 Rising Warriors
4 3 6.0 64 3 21.33 10.67 12.0 0 0 8 1
85 Vikas Kumar
 Spartan CC
1 1 4.5 53 3 17.67 10.97 9.7 0 0 1 0
86 Velmurugan Balakrishnan
 Techmatrix Warriors
1 1 2.3 8 2 4.00 3.20 7.5 0 0 4 0
87 Vikas Dubey
 Rising Warriors
1 1 6.0 20 2 10.00 3.33 18.0 0 0 0 0
88 Arjun Gowda
 Swashbucklers Tigers
2 2 5.2 19 2 9.50 3.56 16.0 0 0 1 0
89 Pradeep Pk
 Vegabonds
2 2 7.0 31 2 15.50 4.43 21.0 0 0 1 0
90 Karan Sangar
 Cw Thunder
6 3 7.0 31 2 15.50 4.43 21.0 0 0 4 0
91 Murugesan Chinnathambi
 Techmatrix Warriors
2 2 7.1 32 2 16.00 4.47 21.5 0 0 6 0
92 Arvinth Arvinth
 Swashbucklers Tigers
1 1 4.0 18 2 9.00 4.50 12.0 0 0 3 0
93 Sunil Pant
 Uttrakhand CC 2
1 1 5.0 23 2 11.50 4.60 15.0 0 0 6 1
94 Vijaykumar Ramalingam
 Techmatrix Warriors
5 4 8.0 38 2 19.00 4.75 24.0 0 0 5 0
95 Thirupathi Baddam
 Techmatrix Warriors
8 2 8.1 41 2 20.50 5.02 24.5 0 0 0 0
96 Vinit Sarangdhar
 Cw Thunder
3 3 11.0 57 2 28.50 5.18 33.0 0 0 2 0
97 Saravanan Dakshinamoorthy
 Swashbucklers Lions
3 3 15.0 82 2 41.00 5.47 45.0 0 0 2 0
98 Subodh Sudhakar Gaiki
 Swashbucklers Tigers
4 4 18.0 99 2 49.50 5.50 54.0 0 0 5 0
99 Rakesh Ucc
 Uttrakhand CC 2
2 1 6.0 33 2 16.50 5.50 18.0 0 0 5 0
100 Aditya Viswa
 Vegabonds
2 2 11.0 64 2 32.00 5.82 33.0 0 0 21 0
101 Hema Kiran
 Rising Warriors
3 3 9.0 53 2 26.50 5.89 27.0 0 0 17 1
102 Bhargav Vadhiraja
 Redbacks
5 1 4.0 24 2 12.00 6.00 12.0 0 0 6 0
103 Gajjar Dhananjaykumar Balubhai
 Swashbucklers Tigers
4 3 10.0 61 2 30.50 6.10 30.0 0 0 9 0
104 Arjun Kakkar
 Vegabonds
2 2 8.0 49 2 24.50 6.12 24.0 0 0 3 0
105 Rohan Jain
 Cw Thunder
5 5 23.4 145 2 72.50 6.13 71.0 0 0 8 0
106 Ashwin 73ef6d68
 Chargers CC
3 3 11.0 68 2 34.00 6.18 33.0 0 0 10 1
107 Amrish Rau
 Cw Thunder
3 2 8.0 52 2 26.00 6.50 24.0 0 0 4 0
108 Anirban Basu
 Chargers CC
4 3 11.0 74 2 37.00 6.73 33.0 0 0 4 0
109 Pradeep Varkantham
 Chargers CC
5 5 11.0 75 2 37.50 6.82 33.0 0 0 10 0
110 Bishir Mehta
 Vegabonds
1 1 5.0 35 2 17.50 7.00 15.0 0 0 0 0
111 Tanmoy Roy
 Swashbucklers Tigers
4 3 6.0 43 2 21.50 7.17 18.0 0 0 2 1
112 Madhanagopal Sathiyaraja
 Rising Warriors
3 3 14.0 101 2 50.50 7.21 42.0 0 0 2 0
113 Sukhdeep Singh
 Vegabonds
1 1 6.0 45 2 22.50 7.50 18.0 0 0 1 0
114 Gajjar Dhananjaykumar Balubhai
 Swashbucklers Lions
2 2 4.0 32 2 16.00 8.00 12.0 0 0 1 2
115 Siddharth Pisharody
 Spartan CC
3 2 9.0 84 2 42.00 9.33 27.0 0 0 4 1
116 Jeevanadan Anjappan
 Rising Warriors
1 1 2.0 27 2 13.50 13.50 6.0 0 0 3 3
117 Ashish Srivastava
 Techmatrix Warriors
1 1 1.0 0 1 0.00 0.00 6.0 0 0 0 0
118 Sameer Madan
 Vegabonds
1 1 4.0 15 1 15.00 3.75 24.0 0 0 1 0
119 Hemant Ambulkar
 Swashbucklers Lions
1 1 3.0 12 1 12.00 4.00 18.0 0 0 2 0
120 Ashish Srivastava
 Rising Warriors
2 2 10.0 42 1 42.00 4.20 60.0 0 0 2 1
121 Muthukumar Rajendran
 Techmatrix Warriors
1 1 3.0 13 1 13.00 4.33 18.0 0 0 1 0
122 Thirupathi Baddam
 Rising Warriors
6 4 11.1 53 1 53.00 4.75 67.0 0 0 4 0
123 Shankara Narayanan
 Redbacks
2 2 7.0 34 1 34.00 4.86 42.0 0 0 4 1
124 Sunil Mohanamurthy
 Swashbucklers Tigers
3 3 11.0 56 1 56.00 5.09 66.0 0 0 15 0
125 Madhavan Dushyanth
 Redbacks
6 2 8.0 41 1 41.00 5.12 48.0 0 0 4 0
126 Jayaraman Muthukumar
 Uttrakhand CC 2
1 1 6.0 31 1 31.00 5.17 36.0 0 0 1 0
127 Swapnil S
 Chargers CC
1 1 4.0 21 1 21.00 5.25 24.0 0 0 5 0
128 Swapnil Anjanikar
 Swashbucklers Tigers
5 1 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 0 0
129 Hossain Mohammed Saddam
 Spartan CC
1 1 4.0 22 1 22.00 5.50 24.0 0 0 0 0
130 Sankar Sundaram Pillai Prema
 Techmatrix Warriors
6 1 2.1 12 1 12.00 5.54 13.0 0 0 3 0
131 Sudagar Sivanandhan
 Rising Warriors
1 1 6.0 34 1 34.00 5.67 36.0 0 0 6 0
132 Guruprasath Somasundaram
 Redbacks
1 1 3.0 18 1 18.00 6.00 18.0 0 0 4 0
133 Sathish Kumar
 Techmatrix Warriors
2 2 5.0 31 1 31.00 6.20 30.0 0 0 3 0
134 Kuppuswamy Subramaniyan
 Rising Warriors
1 1 4.0 25 1 25.00 6.25 24.0 0 0 4 0
135 Jai Gurtoo
 Spartan CC
1 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 5 0
136 Mohit Mahay
 Vegabonds
6 1 6.0 40 1 40.00 6.67 36.0 0 0 7 1
137 Paul Jacob
 Spartan CC
2 2 8.0 54 1 54.00 6.75 48.0 0 0 5 0
138 Ramesh Mani
 Rising Warriors
1 1 4.0 27 1 27.00 6.75 24.0 0 0 2 0
139 Giby Paul
 Spartan CC
3 1 5.0 34 1 34.00 6.80 30.0 0 0 7 0
140 Garv Kapoor
 Chargers CC
1 1 5.0 34 1 34.00 6.80 30.0 0 0 3 0
141 Sakcham Bairoliya
 Uttrakhand CC 2
4 3 9.0 62 1 62.00 6.89 54.0 0 0 5 0
142 Narain Chawla
 Cw Thunder
2 2 8.0 56 1 56.00 7.00 48.0 0 0 8 0
143 Vijay Desai
 Cw Thunder
1 1 4.0 28 1 28.00 7.00 24.0 0 0 1 0
144 Sunil Kumar
 Swashbucklers Lions
3 3 13.0 93 1 93.00 7.15 78.0 0 0 6 0
145 Ajayaghosh Vl
 Spartan CC
1 1 4.0 29 1 29.00 7.25 24.0 0 0 2 1
146 Jaydeep Suhas Karve
 Chargers CC
2 2 8.0 60 1 60.00 7.50 48.0 0 0 6 0
147 Ganesh Kotpaliwar
 Uttrakhand CC 2
6 2 3.0 23 1 23.00 7.67 18.0 0 0 0 0
148 Nitin Soni
 Spartan CC
8 1 4.0 31 1 31.00 7.75 24.0 0 0 1 1
149 Senthil Periyasamy
 Techmatrix Warriors
3 1 3.0 24 1 24.00 8.00 18.0 0 0 1 0
150 Sreekumar Vasudevan
 Techmatrix Warriors
6 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.0 0 0 4 1
151 Rohan Prabhakar Kothawale
 Swashbucklers Tigers
2 1 3.1 26 1 26.00 8.21 19.0 0 0 6 0
152 Ajay Singh
 Spartan CC
1 1 5.0 50 1 50.00 10.00 30.0 0 0 0 1
153 Krishna Plassey
 Spartan CC
3 2 7.0 71 1 71.00 10.14 42.0 0 0 4 0
154 Vijumon Ganeshan
 Rising Warriors
1 1 2.5 29 1 29.00 10.24 17.0 0 0 1 0
155 Kapil Kumar
 Spartan CC
1 1 6.0 63 1 63.00 10.50 36.0 0 0 4 0
156 Attili Kiran Kumar
 Rising Warriors
4 3 7.0 75 1 75.00 10.71 42.0 0 0 8 0
157 Narayan Krishnamoorthy
 Rising Warriors
1 1 3.0 33 1 33.00 11.00 18.0 0 0 7 0
158 Ramesh Selvam
 Spartan CC
1 1 4.0 46 1 46.00 11.50 24.0 0 0 0 0
159 Baalasrinivas Sadasivam
 Rising Warriors
2 1 1.0 12 1 12.00 12.00 6.0 0 0 0 1
160 Anurag Bisht
 Uttrakhand CC 2
6 1 1.5 24 1 24.00 13.09 11.0 0 0 1 0
161 Amit Damane
 Vegabonds
2 1 1.0 26 1 26.00 26.00 6.0 0 0 4 0
162 Nitesh Samalkar
 Swashbucklers Lions
1 1 2.0 6 0 3.00 0.0 0 0 0 0
163 Mathew Maliackal Anith Thomas
 Uttrakhand CC 2
1 1 3.0 11 0 3.67 0.0 0 0 1 0
164 Arjun Ramanjanappa
 Swashbucklers Lions
3 3 8.0 30 0 3.75 0.0 0 0 2 0
165 Aditya Suravarapu Venkata
 Spartan CC
1 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 2 0
166 Abishiek Nema
 Swashbucklers Lions
1 1 6.0 25 0 4.17 0.0 0 0 1 0
167 Nagendra Kumar Chaitanya
 Spartan CC
1 1 5.0 21 0 4.20 0.0 0 0 1 0
168 Dinesh Kumar Ramakrishnan
 Rising Warriors
1 1 4.0 17 0 4.25 0.0 0 0 4 0
169 Gaurav Yadav
 Swashbucklers Lions
2 2 7.0 32 0 4.57 0.0 0 0 2 0
170 Nagraj Pandya
 Spartan CC
1 1 3.0 14 0 4.67 0.0 0 0 2 0
171 Thennarasu Pichaikannu
 Swashbucklers Tigers
1 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 0 1
172 Kabilan Rajesh
 Uttrakhand CC 2
6 1 4.0 20 0 5.00 0.0 0 0 0 0
173 Arman Tripathi
 Cw Thunder
1 1 6.0 32 0 5.33 0.0 0 0 2 1
174 Santhosh Kumar Ramesh
 Redbacks
6 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 4 0
175 Burge Peter John
 Swashbucklers Tigers
1 1 2.0 11 0 5.50 0.0 0 0 0 0
176 Rahul Anand
 Uttrakhand CC 2
3 3 11.4 65 0 5.57 0.0 0 0 2 0
177 Selvaraj Naveen
 Techmatrix Warriors
1 1 5.0 29 0 5.80 0.0 0 0 1 0
178 Prathip Kannan
 Techmatrix Warriors
2 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 2 0
179 Kunjan Nakhare
 Cw Thunder
8 1 0.1 1 0 6.00 0.0 0 0 0 0
180 Pratap Kumar
 Spartan CC
4 2 4.0 25 0 6.25 0.0 0 0 7 0
181 Vikas Dubey
 Techmatrix Warriors
1 1 3.0 19 0 6.33 0.0 0 0 0 0
182 Mayank Upadya
 Uttrakhand CC 2
6 4 10.0 66 0 6.60 0.0 0 0 5 0
183 Rohan Prabhakar Kothawale
 Swashbucklers Lions
2 2 4.0 28 0 7.00 0.0 0 0 7 0
184 Thanabal Manikandan
 Techmatrix Warriors
3 3 6.0 42 0 7.00 0.0 0 0 7 0
185 Krishna Vallabh
 Spartan CC
1 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 1 0
186 Pankaj Kapoor
 Vegabonds
2 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 11 0
187 Karthi S
 Spartan CC
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 1 0
188 Sunil Mohanamurthy
 Swashbucklers Lions
3 3 10.0 70 0 7.00 0.0 0 0 11 0
189 Kirit Kapur
 Chargers CC
5 2 4.0 29 0 7.25 0.0 0 0 0 0
190 Karuppiah Kalimuthu
 Swashbucklers Lions
1 1 3.0 22 0 7.33 0.0 0 0 0 1
191 Varun Pratap
 Rising Warriors
5 1 3.0 22 0 7.33 0.0 0 0 3 0
192 Anand Sharma
 Cw Thunder
1 1 2.0 15 0 7.50 0.0 0 0 0 0
193 Aravind Te
 Chargers CC
1 1 2.0 15 0 7.50 0.0 0 0 2 0
194 Sakthivel Thangavel
 Rising Warriors
1 1 2.0 15 0 7.50 0.0 0 0 1 0
195 Kiran Jammula
 Chargers CC
7 5 11.0 85 0 7.73 0.0 0 0 10 0
196 Girish Govindappa
 Swashbucklers Lions
3 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
197 George Dantas
 Vegabonds
6 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
198 Shiven Mehta
 Swashbucklers Lions
1 1 3.0 24 0 8.00 0.0 0 0 1 0
199 Prashanth Vijayan
 Redbacks
1 1 3.0 27 0 9.00 0.0 0 0 2 0
200 Muthu Duraisamy
 Rising Warriors
1 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 2 0
201 Karl Noronha
 Uttrakhand CC 2
3 2 4.0 39 0 9.75 0.0 0 0 1 0
202 Aditya Mallik
 Cw Thunder
1 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 0
203 Baalasrinivas Sadasivam
 Techmatrix Warriors
2 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 2 0
204 Nishanth Redbacks
 Redbacks
1 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 3 0
205 Maruthi Prasad
 Chargers CC
5 1 0.4 7 0 10.50 0.0 0 0 0 0
206 Kuppuswamy Subramaniyan
 Techmatrix Warriors
2 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 1 0
207 Manish Prakash
 Cw Thunder
1 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 2 0
208 Shishir Rajan
 Uttrakhand CC 2
1 1 0.4 7 0 10.50 0.0 0 0 1 0
209 Dinesh Gaddam
 Cw Thunder
1 1 3.0 32 0 10.67 0.0 0 0 0 0
210 Sanjay Istwal
 Techmatrix Warriors
1 1 2.0 25 0 12.50 0.0 0 0 1 0
211 Kiran Attili Kumar
 Rising Warriors
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0
212 Kiran -
 Techmatrix Warriors
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0
213 Sunil Kumar
 Uttrakhand CC 2
6 2 2.0 27 0 13.50 0.0 0 0 5 0
214 Sreekumar Vasudevan
 Rising Warriors
4 1 1.0 16 0 16.00 0.0 0 0 3 0