# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Pracheta Prabhu
 Blue Lions
1 1 5.0 42 5 8.40 8.40 6.0 0 1 8 0
2 Rahul Manon
 Mol
1 1 5.5 34 4 8.50 5.83 8.8 1 0 1 0
3 Arif Mohammad
 Blue Lions
1 1 3.0 13 3 4.33 4.33 6.0 0 0 1 1
4 Saurabh D
 Meji
1 1 5.0 27 3 9.00 5.40 10.0 0 0 0 0
5 Rahul R
 Meji
1 1 6.0 44 3 14.67 7.33 12.0 0 0 15 0
6 Nathan Mulai
 V-ship
1 1 5.0 22 2 11.00 4.40 15.0 0 0 3 0
7 Praveen S
 Mol
1 1 6.0 51 2 25.50 8.50 18.0 0 0 9 0
8 Adhavan A
 Mol
1 1 4.0 39 2 19.50 9.75 12.0 0 0 2 0
9 Puneet Sinha
 V-ship
1 1 4.5 26 1 26.00 5.38 29.0 0 0 8 0
10 Chris Thomson
 Mol
1 1 6.0 35 1 35.00 5.83 36.0 0 0 6 0
11 Prashant Nath Sharma
 Blue Lions
1 1 3.0 19 1 19.00 6.33 18.0 0 0 4 0
12 Hasan Md
 V-ship
1 1 5.0 32 1 32.00 6.40 30.0 0 0 7 0
13 Praveen Ahuja
 Meji
1 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 2 0
14 Sanjeev Puthaleth
 V-ship
1 1 5.0 35 1 35.00 7.00 30.0 0 0 3 1
15 Ishan I
 Meji
1 1 5.0 37 1 37.00 7.40 30.0 0 0 2 1
16 Raja Raman
 Blue Lions
1 1 3.0 10 0 3.33 0.0 0 0 3 0
17 Murugan Chokkalingam
 Blue Lions
1 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 3 0
18 Nishant Dhyani
 Blue Lions
1 1 4.0 24 0 6.00 0.0 0 0 3 0
19 Nishanth Bahel
 V-ship
1 1 5.0 31 0 6.20 0.0 0 0 1 0
20 Shail Barthwal
 Blue Lions
1 1 3.0 19 0 6.33 0.0 0 0 1 0
21 Dhruv D
 Meji
1 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 0 0
22 Marmik M
 Meji
1 1 4.0 32 0 8.00 0.0 0 0 4 2
23 Shaja S
 Meji
1 1 4.0 37 0 9.25 0.0 0 0 5 0
24 Pranav Chopra
 Mol
1 1 5.0 51 0 10.20 0.0 0 0 11 2
25 Dharmaratnam D
 Mol
1 1 2.0 31 0 15.50 0.0 0 0 3 0
26 Abhinava S
 Meji
1 1 1.0 17 0 17.00 0.0 0 0 5 0
27 Shiv Santhosh Singh
 Mol
1 1 1.0 19 0 19.00 0.0 0 0 0 0