# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Shrikant Bhoyar
 Uttrakhand CC 1
8 8 42.0 223 17 13.12 5.31 14.8 2 0 4 0
2 Prashant Singh
 Rhinos CC
7 7 40.0 159 15 10.60 3.97 16.0 2 0 18 0
3 Venugopal Nair
 Mariners CC
7 7 39.0 178 14 12.71 4.56 16.7 1 0 22 0
4 Danish Shadab
 Mariners CC
8 8 41.3 242 14 17.29 5.83 17.8 1 0 2 0
5 Kintul Mistry
 Assasins CC
7 7 38.3 182 13 14.00 4.73 17.8 0 0 5 1
6 Arjun Ramanjanappa
 Friends Squad Smashers
6 6 21.2 137 13 10.54 6.42 9.8 1 0 14 0
7 Kapil Arora
 Assasins CC
8 8 45.0 179 12 14.92 3.98 22.5 0 0 14 0
8 Gurjinder Singh
 Assasins CC
7 7 33.3 185 12 15.42 5.52 16.8 0 1 28 0
9 Shashrik Nayar
 Team Redbacks
9 8 42.0 230 11 20.91 5.48 22.9 2 0 11 0
10 Kaushik Balaji
 Team Redbacks
9 9 39.0 235 11 21.36 6.03 21.3 0 0 13 0
11 Pradipta Kumar
 Assasins CC
8 8 36.0 203 10 20.30 5.64 21.6 0 0 12 0
12 Amit Joshi
 Rhinos CC
6 6 33.0 208 9 23.11 6.30 22.0 1 0 25 0
13 Karthik Bala
 Mariners CC
8 8 34.0 188 8 23.50 5.53 25.5 0 0 21 0
14 Animesh Kumar Nirwan
 Rhinos CC
7 7 27.2 196 8 24.50 7.17 20.5 1 0 20 1
15 Sriram Srinivasan
 Team Redbacks
6 6 29.0 140 7 20.00 4.83 24.9 0 0 9 0
16 Maha Gopalsamy
 Uttrakhand CC 1
5 5 22.1 112 7 16.00 5.05 19.0 0 0 4 0
17 Akhil Kushwah
 Uttrakhand CC 1
3 3 14.4 123 7 17.57 8.39 12.6 0 0 13 0
18 Oshadha Warnapura
 Mariners CC
4 4 18.0 80 6 13.33 4.44 18.0 0 0 7 0
19 Subramanian Palaniyappan
 Team Redbacks
2 2 11.0 54 6 9.00 4.91 11.0 1 0 5 0
20 Guruprasad Somasundaram
 Team Redbacks
3 3 15.0 74 6 12.33 4.93 15.0 0 1 2 0
21 Deepan Srinivasan
 Rhinos CC
4 4 24.0 123 6 20.50 5.12 24.0 0 0 21 0
22 Jitesh Sinha
 Cw Storm
6 2 6.0 32 6 5.33 5.33 6.0 0 1 4 0
23 Vipin Jha
 Rhinos CC
5 5 27.0 152 6 25.33 5.63 27.0 0 0 18 0
24 Arvind Bazaz
 Assasins CC
4 4 17.0 98 6 16.33 5.76 17.0 0 0 6 0
25 Surya Vardhan
 Cw Storm
4 3 15.1 90 6 15.00 5.93 15.2 0 0 7 5
26 Sanket Salunke
 Team Redbacks
6 6 35.0 209 6 34.83 5.97 35.0 1 0 7 2
27 Abhishek Nambiar
 Cw Storm
5 4 17.2 71 5 14.20 4.10 20.8 0 0 9 0
28 Harsha Bardhan Sharma
 Assasins CC
5 5 23.0 101 5 20.20 4.39 27.6 0 0 9 0
29 Anikesh Kumar
 Cw Storm
8 7 34.1 160 5 32.00 4.68 41.0 0 0 18 0
30 Akshay Bhonde
 Team Redbacks
6 6 29.5 184 5 36.80 6.17 35.8 0 0 9 0
31 Rafiqul Islam
 Mariners CC
5 5 21.0 135 5 27.00 6.43 25.2 0 0 3 2
32 Ashwin Antony
 Chargers CC
5 5 20.2 159 5 31.80 7.82 24.4 0 0 22 0
33 Vinay Texi
 Cw Storm
2 2 10.0 39 4 9.75 3.90 15.0 1 0 2 0
34 Karan Sangar
 Cw Storm
6 1 3.1 15 4 3.75 4.74 4.8 1 0 2 0
35 Arpit Mehra
 Friends Squad Smashers
2 2 7.0 37 4 9.25 5.29 10.5 0 0 7 0
36 Balaji Manoharan
 Cw Storm
4 4 20.0 109 4 27.25 5.45 30.0 0 0 10 0
37 Vivek Singh
 Assasins CC
9 6 18.5 105 4 26.25 5.58 28.2 0 0 2 0
38 Rahul Rana
 Rhinos CC
1 1 6.0 35 4 8.75 5.83 9.0 1 0 2 0
39 Shashika S
 Chargers CC
3 3 16.0 94 4 23.50 5.88 24.0 0 0 18 0
40 Ashish Gaur
 Uttrakhand CC 1
5 3 13.0 80 4 20.00 6.15 19.5 0 0 14 0
41 Ashwathaman Muruganandan
 Team Redbacks
7 6 27.1 175 4 43.75 6.44 40.8 0 0 8 0
42 Mandar Amberkar
 Mariners CC
6 5 18.0 122 4 30.50 6.78 27.0 0 0 12 0
43 Ramyajit Bramha
 Assasins CC
5 4 14.4 106 4 26.50 7.23 22.0 0 0 7 0
44 Bala Manikandan
 Team Redbacks
10 7 15.0 116 4 29.00 7.73 22.5 0 0 7 0
45 Kiran Salke
 Uttrakhand CC 1
5 5 15.2 139 4 34.75 9.07 23.0 0 0 15 3
46 Pranjul Mishra
 Cw Storm
4 3 10.0 111 4 27.75 11.10 15.0 0 0 24 1
47 Gokula Krishnan
 Uttrakhand CC 1
2 2 6.1 31 3 10.33 5.03 12.3 0 0 2 0
48 Rahul Rahul
 Chargers CC
1 1 6.0 31 3 10.33 5.17 12.0 0 0 0 0
49 Dushyant Vikram Singh
 Mariners CC
1 1 5.0 26 3 8.67 5.20 10.0 0 0 1 0
50 Rajesh Dixit
 Rhinos CC
5 5 17.0 90 3 30.00 5.29 34.0 0 0 13 0
51 Merwyn Pinto
 Uttrakhand CC 1
5 5 22.2 137 3 45.67 6.13 44.7 0 0 14 0
52 Brijesh Mongia
 Mariners CC
6 6 21.0 136 3 45.33 6.48 42.0 0 0 18 0
53 Dr Sunil Mohana Murthy
 Friends Squad Smashers
4 4 15.0 105 3 35.00 7.00 30.0 0 0 13 0
54 Dushyanth Madhavan
 Team Redbacks
7 4 12.0 89 3 29.67 7.42 24.0 0 0 4 0
55 Aslam Pervez
 Mariners CC
7 2 10.0 75 3 25.00 7.50 20.0 0 0 2 0
56 Ananth Ananath
 Chargers CC
5 5 20.0 150 3 50.00 7.50 40.0 0 0 16 0
57 Bose Arunpandiyan
 Mariners CC
4 4 12.2 95 3 31.67 7.70 24.7 0 0 7 1
58 Tanmoy Roy
 Friends Squad Smashers
4 3 7.0 59 3 19.67 8.43 14.0 0 0 11 0
59 Bhargav Bhargav
 Chargers CC
5 5 21.0 192 3 64.00 9.14 42.0 0 0 12 0
60 Vinit Sarangdhar
 Cw Storm
2 1 2.0 30 3 10.00 15.00 4.0 0 0 0 0
61 Ranjit Bandekar
 Mariners CC
2 1 1.1 3 2 1.50 2.57 3.5 0 0 0 0
62 Garv Kapur
 Chargers CC
2 2 9.0 44 2 22.00 4.89 27.0 0 0 4 0
63 Arvind Pendekar
 Assasins CC
2 2 10.1 53 2 26.50 5.21 30.5 0 0 2 0
64 Jaydeep J
 Chargers CC
1 1 6.0 33 2 16.50 5.50 18.0 0 0 7 0
65 Aritra Dutta
 Friends Squad Smashers
1 1 4.0 23 2 11.50 5.75 12.0 0 0 3 0
66 Rohan Jain
 Cw Storm
2 2 11.3 69 2 34.50 6.00 34.5 0 0 7 0
67 Akshay Ramdas Thakre
 Assasins CC
5 4 8.0 51 2 25.50 6.38 24.0 0 0 2 0
68 Omkar Karkhanis
 Rhinos CC
2 2 8.0 54 2 27.00 6.75 24.0 0 0 6 1
69 Hemanth Sukumaran
 Team Redbacks
2 1 4.5 33 2 16.50 6.83 14.5 0 0 1 0
70 Satya Prakash Maharana
 Friends Squad Smashers
2 2 8.0 56 2 28.00 7.00 24.0 0 0 3 2
71 Prahlad Bisht
 Uttrakhand CC 1
7 4 15.0 110 2 55.00 7.33 45.0 0 0 6 0
72 Sudhakar Dondeti
 Chargers CC
5 4 12.0 92 2 46.00 7.67 36.0 0 0 6 0
73 Khurram Chaiwalla
 Cw Storm
1 1 4.0 31 2 15.50 7.75 12.0 0 0 2 0
74 Manish Prakash
 Cw Storm
2 2 7.0 58 2 29.00 8.29 21.0 0 0 8 2
75 Somnath Banerjee
 Friends Squad Smashers
4 3 11.0 92 2 46.00 8.36 33.0 0 0 10 0
76 Amit Dubey
 Assasins CC
8 4 5.0 42 2 21.00 8.40 15.0 0 0 3 0
77 Gaurang Gada
 Mariners CC
3 2 7.0 60 2 30.00 8.57 21.0 0 0 0 0
78 Kunjan Nakhare
 Cw Storm
6 3 7.3 68 2 34.00 9.07 22.5 0 0 11 1
79 Wijitha Kumara
 Chargers CC
3 2 6.0 56 2 28.00 9.33 18.0 0 0 2 0
80 Chirag Shivakumar
 Cw Storm
2 1 3.0 29 2 14.50 9.67 9.0 0 0 1 1
81 Soham Shah
 Rhinos CC
7 1 0.3 0 1 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0
82 Mayank Khubchandani
 Uttrakhand CC 1
4 4 18.0 76 1 76.00 4.22 108.0 0 0 0 0
83 Sagar Khatri
 Friends Squad Smashers
1 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 1 0
84 Raj Kumar
 Chargers CC
1 1 5.0 23 1 23.00 4.60 30.0 0 0 1 0
85 Rohan Kothawale
 Friends Squad Smashers
1 1 1.0 5 1 5.00 5.00 6.0 0 0 0 0
86 Abhishek A
 Friends Squad Smashers
1 1 6.0 32 1 32.00 5.33 36.0 0 0 4 0
87 Subodh Gaiki
 Friends Squad Smashers
4 4 19.0 109 1 109.00 5.74 114.0 0 0 2 0
88 Vikas Singh Bisen
 Cw Storm
1 1 4.0 23 1 23.00 5.75 24.0 0 0 3 0
89 Jagan Jagan
 Chargers CC
1 1 6.0 37 1 37.00 6.17 36.0 0 0 4 0
90 Mayank Somani
 Mariners CC
1 1 4.0 25 1 25.00 6.25 24.0 0 0 3 0
91 Amjad A
 Friends Squad Smashers
1 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 3 0
92 Bujji Bujji
 Chargers CC
2 1 3.0 20 1 20.00 6.67 18.0 0 0 4 0
93 Swapnil Anjanikar
 Friends Squad Smashers
4 1 4.0 27 1 27.00 6.75 24.0 0 0 5 0
94 Chiranmoy Roy
 Friends Squad Smashers
6 6 21.3 149 1 149.00 6.93 129.0 0 0 14 0
95 Jaxson Jaxson
 Chargers CC
1 1 6.0 42 1 42.00 7.00 36.0 0 0 0 0
96 Lalit Sharma
 Uttrakhand CC 1
2 1 2.0 14 1 14.00 7.00 12.0 0 0 4 0
97 Omer Omer
 Chargers CC
3 3 11.0 77 1 77.00 7.00 66.0 0 0 5 0
98 Gaurav Saini
 Mariners CC
8 3 4.3 32 1 32.00 7.11 27.0 0 0 1 0
99 Alok Sharma
 Friends Squad Smashers
5 5 18.1 130 1 130.00 7.16 109.0 0 0 1 0
100 Karthik Krishna
 Uttrakhand CC 1
1 1 5.0 36 1 36.00 7.20 30.0 0 0 4 0
101 Sameer Chandhiok
 Mariners CC
1 1 3.0 22 1 22.00 7.33 18.0 0 0 1 0
102 Sharang Kaul
 Rhinos CC
1 1 6.0 45 1 45.00 7.50 36.0 0 0 1 0
103 Pranshu Vashist
 Mariners CC
4 4 4.3 34 1 34.00 7.56 27.0 0 0 8 0
104 Kalyan Shankar Velayudham
 Rhinos CC
7 4 15.0 114 1 114.00 7.60 90.0 0 0 15 2
105 Kirit Kirit
 Chargers CC
3 3 13.0 99 1 99.00 7.62 78.0 0 0 2 0
106 Mohan Anand
 Mariners CC
5 4 12.0 93 1 93.00 7.75 72.0 0 0 6 0
107 Govind Singh
 Friends Squad Smashers
2 1 2.0 16 1 16.00 8.00 12.0 0 0 6 0
108 Mrunal Mrunal
 Chargers CC
1 1 5.0 40 1 40.00 8.00 30.0 0 0 7 0
109 Arvinthkumar Karuppannan
 Friends Squad Smashers
3 3 9.0 73 1 73.00 8.11 54.0 0 0 10 0
110 Ankit Munjal
 Mariners CC
6 2 8.0 70 1 70.00 8.75 48.0 0 0 9 0
111 Karl Noronha
 Uttrakhand CC 1
7 4 9.0 83 1 83.00 9.22 54.0 0 0 2 0
112 Raja Raja
 Chargers CC
5 3 4.0 38 1 38.00 9.50 24.0 0 0 4 0
113 Pradeep Pradeep
 Chargers CC
3 1 3.0 29 1 29.00 9.67 18.0 0 0 2 0
114 Amrish Rau
 Cw Storm
2 1 4.0 40 1 40.00 10.00 24.0 0 0 0 0
115 Bhargav Vadhiraja
 Team Redbacks
7 3 3.0 31 1 31.00 10.33 18.0 0 0 1 0
116 Faiz Udin
 Mariners CC
1 1 4.0 42 1 42.00 10.50 24.0 0 0 16 1
117 Maruthi Prasad
 Chargers CC
1 1 2.0 32 1 32.00 16.00 12.0 0 0 4 1
118 Srikanth Akkena
 Assasins CC
1 1 6.0 23 0 3.83 0.0 0 0 0 0
119 Lokesh Pandey
 Uttrakhand CC 1
1 1 6.0 23 0 3.83 0.0 0 0 1 0
120 Vignesh Vignesh
 Chargers CC
7 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 0 0
121 Kishore Panda
 Friends Squad Smashers
2 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 5 0
122 Dommety Santosh Kumar
 Assasins CC
9 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 0 0
123 Aravind Nimbaragi
 Cw Storm
1 1 4.0 17 0 4.25 0.0 0 0 2 0
124 Sakcham Bairoliya
 Uttrakhand CC 1
1 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 2 0
125 Santhosh Kumar Ramesh
 Team Redbacks
6 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 0 0
126 Shankara Narayanan
 Team Redbacks
1 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 1 0
127 Vishnu V
 Friends Squad Smashers
1 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 2 0
128 Puneet Nebhani
 Friends Squad Smashers
4 1 0.1 1 0 6.00 0.0 0 0 0 0
129 Hardinder Singh
 Mariners CC
1 1 3.0 19 0 6.33 0.0 0 0 1 0
130 Nilantha N
 Chargers CC
1 1 3.0 19 0 6.33 0.0 0 0 4 0
131 Macniel Lobo
 Cw Storm
3 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 7 0
132 Rohan Mathur
 Mariners CC
1 1 4.0 26 0 6.50 0.0 0 0 5 0
133 Shisir Rajan
 Uttrakhand CC 1
4 2 8.1 55 0 6.73 0.0 0 0 6 0
134 Sijay Sasidharan
 Cw Storm
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 3 0
135 Gururaj Banakar
 Assasins CC
9 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 6 0
136 Raghu R
 Team Redbacks
5 1 3.0 21 0 7.00 0.0 0 0 2 0
137 Dhanu Perara
 Chargers CC
1 1 3.0 22 0 7.33 0.0 0 0 6 0
138 Arkajit Dutta
 Mariners CC
2 1 6.0 46 0 7.67 0.0 0 0 5 0
139 Hemant Ambulkar
 Friends Squad Smashers
1 1 2.0 16 0 8.00 0.0 0 0 0 0
140 Keshawardra Phani Srinivas
 Friends Squad Smashers
1 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
141 Sreepad Kothandapani
 Chargers CC
2 1 4.0 32 0 8.00 0.0 0 0 7 0
142 Murari Shukla
 Cw Storm
2 1 4.0 33 0 8.25 0.0 0 0 2 0
143 Shivain Mehta
 Friends Squad Smashers
2 1 2.1 18 0 8.31 0.0 0 0 2 1
144 Narendra Singh
 Friends Squad Smashers
1 1 2.0 17 0 8.50 0.0 0 0 2 0
145 Nitesh Sarmalkar
 Friends Squad Smashers
3 3 11.0 95 0 8.64 0.0 0 0 3 3
146 Sanket Kalbhor
 Mariners CC
1 1 3.0 27 0 9.00 0.0 0 0 2 0
147 Vinay Vasanth Kumar
 Cw Storm
2 1 4.0 36 0 9.00 0.0 0 0 2 0
148 Amit Chaudary
 Mariners CC
1 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 3 0
149 Kiran Jamula
 Chargers CC
3 2 5.0 47 0 9.40 0.0 0 0 1 0
150 Sachin Saharawat
 Mariners CC
3 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 1 0
151 Mayank Upadya
 Uttrakhand CC 1
2 1 4.0 41 0 10.25 0.0 0 0 0 0
152 Vivek Malali
 Rhinos CC
2 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 0 0
153 Rajiv R
 Friends Squad Smashers
1 1 4.0 44 0 11.00 0.0 0 0 5 0
154 Rahul Anand
 Uttrakhand CC 1
3 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 0 0
155 Vikram Singh Salaria
 Assasins CC
7 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 1 0
156 Harish Harish
 Chargers CC
1 1 2.0 23 0 11.50 0.0 0 0 2 0
157 Rajesh R
 Friends Squad Smashers
1 1 3.0 35 0 11.67 0.0 0 0 2 0
158 Manjunath M
 Chargers CC
1 1 0.4 8 0 12.00 0.0 0 0 1 0
159 Harjinder Singh
 Team Redbacks
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 0 0
160 Ratnesh Ratnesh
 Chargers CC
1 1 2.0 26 0 13.00 0.0 0 0 1 0
161 Adarsh Chhabria
 Cw Storm
3 1 2.0 26 0 13.00 0.0 0 0 0 0
162 Durjoy Bose
 Friends Squad Smashers
1 1 0.3 9 0 18.00 0.0 0 0 7 0