# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Vasudevan V K
 Mucc Devils
7 7 32.0 180 7 25.71 5.62 27.4 0 0 14 0
2 Ramkumar Balasubramanian
 Mucc Devils
7 7 25.4 159 6 26.50 6.19 25.7 1 0 41 0
3 Ravisankar Dendapani
 Mucc Devils
7 7 34.0 182 4 45.50 5.35 51.0 0 0 4 0
4 Ramachandran Sundaresan
 Mucc Devils
5 5 16.0 114 4 28.50 7.12 24.0 0 0 17 2
5 Balakrishnan Arunachalam
 Mucc Devils
1 1 3.2 12 3 4.00 3.60 6.7 0 0 1 0
6 Sathish Umaiyar
 Mucc Devils
4 4 16.3 85 3 28.33 5.15 33.0 0 0 10 0
7 Parth Patel
 Mucc Devils
4 4 19.4 116 3 38.67 5.90 39.3 0 0 4 0
8 Santhanam Sundramoorthy
 Mucc Devils
7 3 8.0 48 3 16.00 6.00 16.0 0 0 14 0
9 Acharya Harshal
 Mucc Devils
6 4 13.3 97 3 32.33 7.19 27.0 0 0 12 1
10 Vaikunth Mucc Devils
 Mucc Devils
1 1 4.0 31 3 10.33 7.75 8.0 0 0 3 5
11 Kasi Viswanathan
 Mucc Devils
5 5 16.0 128 3 42.67 8.00 32.0 0 0 17 0
12 Prem Kumar Venkataramani
 Mucc Devils
3 3 7.0 82 3 27.33 11.71 14.0 0 0 13 0
13 Jaikumar Kannan
 Mucc Devils
3 3 9.0 57 2 28.50 6.33 27.0 0 0 2 0
14 Kadayam Suresh
 Mucc Devils
1 1 6.0 31 1 31.00 5.17 36.0 0 0 3 0
15 Maniam Thamari Selvan
 Mucc Devils
3 3 8.0 44 1 44.00 5.50 48.0 0 0 3 0
16 Nagarajan Subramanian
 Mucc Devils
1 1 2.5 16 1 16.00 5.65 17.0 0 0 0 0
17 Kaushik Suresh
 Mucc Devils
2 2 6.0 44 1 44.00 7.33 36.0 0 0 1 1
18 Ashish Arun Gandham
 Mucc Devils
4 2 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 4 0
19 Vijay Kumar Sunderesan
 Mucc Devils
4 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 1 0
20 Dharmalingam Suresh
 Mucc Devils
6 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 1 0
21 Swamirajan Sakthidharan
 Mucc Devils
5 1 2.0 24 0 12.00 0.0 0 0 1 0