# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Surendran Chandramohan 6 0 0 2 0 8
2 Vinoth Baskaran 6 0 0 0 0 6
3 Manpreet Singh 2 2 0 2 0 6
4 Aditya Mallik 5 0 0 0 0 5
5 Sai Harsha 1 0 0 2 2 5
6 Manikandan Shanmugam 4 0 0 0 0 4
7 Yusof Aslam 2 0 2 0 0 4
8 Balasubramanian Arumugam 2 0 0 2 0 4
9 Chetan Suryawanshi 0 0 0 4 0 4
10 Janak Prakash 3 0 0 0 0 3
11 Venugopal Swamy 3 0 0 0 0 3
12 Sidhant Singh 3 0 0 0 0 3
13 Deepak Sarika 3 0 0 0 0 3
14 Kshitij Shinde 0 2 0 1 0 3
15 Rohan Rangarajan 2 0 0 1 0 3
16 Ishaan Sawney 2 0 0 0 0 2
17 Danish Shadab 2 0 0 0 0 2
18 Shiva Mote 0 2 0 0 0 2
19 Surya Narayanan 2 0 0 0 0 2
20 Rafiqul Islam 2 0 0 0 0 2
21 Prasheen Param 1 0 0 1 0 2
22 Narayan Moorthy 1 0 0 1 0 2
23 Ganesh Pandi 0 0 0 2 0 2
24 Navin Param 0 0 0 2 0 2
25 Sivakumar Sellaperumal 0 0 0 2 0 2
26 Subbaiah Murugesan 0 0 0 2 0 2
27 Akshay Virmani 0 0 0 0 2 2
28 Shankar Subramanian 0 0 0 2 0 2
29 Venugopal Nair 1 0 0 0 0 1
30 Pradipta Kumar 1 0 0 0 0 1
31 Aman Desai 0 1 0 0 0 1
32 Aditya Bhargava 1 0 0 0 0 1
33 Aritra Dutta 1 0 0 0 0 1
34 Armaan A 1 0 0 0 0 1
35 Mukesh Khetan 1 0 0 0 0 1
36 Arjun Mutreja 1 0 0 0 0 1
37 Ruwinda Ruwinda 1 0 0 0 0 1
38 Sekar Sekar 0 0 0 1 0 1
39 Vasanth Saravanan 0 0 0 1 0 1
40 Ajay Daniel 0 0 1 0 0 1
41 Ankit Munjal 0 0 1 0 0 1
42 Vinay Sanjay Rohira 0 0 0 0 1 1
43 Shankar Subramanian 0 0 0 0 0 0
44 Jimmy Bumb 0 0 0 0 0 0
45 Shashi Dakey 0 0 0 0 0 0
46 Ashwin A 0 0 0 0 0 0
47 Avi Dixit 0 0 0 0 0 0
48 Gk Kumar 0 0 0 0 0 0
49 Kennie Kishore 0 0 0 0 0 0
50 Ram Kumar 0 0 0 0 0 0
51 Rakshan Rai Amrithkala Prithvi 0 0 0 0 0 0
52 Karthik Bala 0 0 0 0 0 0
53 Hariharan Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
54 Subodhana Perera 0 0 0 0 0 0
55 Suresh Appusamy 0 0 0 0 0 0
56 Anantha Krishna 0 0 0 0 0 0
57 Manoj Yadav 0 0 0 0 0 0
58 Brijesh Mongia 0 0 0 0 0 0
59 Gorav Pathak 0 0 0 0 0 0
60 Lohith Avadhani 0 0 0 0 0 0
61 Sharan Kumar Swaminathan 0 0 0 0 0 0
62 Maneesh Tripathi 0 0 0 0 0 0
63 Aljo Aljo 0 0 0 0 0 0
64 Mithila Rajapakse 0 0 0 0 0 0
65 Omaidurai Thilipan 0 0 0 0 0 0
66 David Kabrabam 0 0 0 0 0 0
67 Jigar Patel 0 0 0 0 0 0
68 Pramod Raja 0 0 0 0 0 0
69 Ramachandran Vellaichamy 0 0 0 0 0 0
70 Aditya Sudarshan 0 0 0 0 0 0
71 Aslam Pervez 0 0 0 0 0 0
72 Arnaav Chabria 0 0 0 0 0 0
73 Kiruba Shankar 0 0 0 0 0 0
74 Aryamaan Arya 0 0 0 0 0 0
75 Gonthina Santhosh 0 0 0 0 0 0
76 Pallav Malhotra 0 0 0 0 0 0
77 Arun Vijayan 0 0 0 0 0 0
78 Suresh S 0 0 0 0 0 0
79 Swaroop Chavan 0 0 0 0 0 0
80 Bhavesh B 0 0 0 0 0 0
81 Chaminda Ruwan 0 0 0 0 0 0
82 Rajiv Chandrasekar 0 0 0 0 0 0
83 Muruganentham M 0 0 0 0 0 0
84 Mashuk Rahman 0 0 0 0 0 0
85 Aahan Achar 0 0 0 0 0 0
86 Rohan Tripathi 0 0 0 0 0 0
87 Hari Kumar 0 0 0 0 0 0
88 Oshadha Warnapura 0 0 0 0 0 0
89 Pranav Sudarshan 0 0 0 0 0 0
90 Sathish Chinnasami 0 0 0 0 0 0
91 Rahul Mohan 0 0 0 0 0 0
92 Ramesh Kalyanappu 0 0 0 0 0 0
93 Somil Batavia 0 0 0 0 0 0
94 Mohan Anand 0 0 0 0 0 0