# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Danish Shadab A
 Resolve
4 306 40 60 0 0 406
2 Brijesh Mongia A
 Resolve
4 371 0 30 0 0 401
3 Aditya L. Khanolkar A
 Mtm
3 352 0 30 0 0 382
4 Prateek Mishra D
 Eps
3 262 70 20 0 0 352
5 Karthik Bala A
 Resolve
4 288 20 20 0 0 328
6 Mandar Amberkar C
 Eagle Star
3 251 0 10 0 0 261
7 Oshada Warnapura A
 Mtm
3 177 70 0 0 0 247
8 Harjinder Singh Deol C
 Seateam
2 200 20 20 0 0 240
9 Rafiqul Islam A
 K Line
2 127 70 20 0 0 217
10 Shoyab S B
 Union Marine
2 198 0 0 0 0 198
11 Gerard Dsouza D
 Eps
3 153 40 0 0 0 193
12 Rahul Babberwal C
 Seateam
2 170 20 0 0 0 190
13 Venugopal Nair D
 Eps
3 109 20 60 0 0 189
14 Ankit Munjal A
 Resolve
4 187 0 0 0 0 187
15 Gaurav Saini B
 Navig8
3 156 0 30 0 0 186
16 Sameer Patil B
 Womar
2 138 20 10 0 0 168
17 Kamal Jeet Singh C
 Seateam
2 138 20 0 0 0 158
18 Vijay C D
 Vships
2 119 0 10 0 0 129
19 Bharat Medha B
 Navig8
3 122 0 0 0 0 122
20 Gurung Gada C
 Eagle Star
3 80 40 0 0 0 120
21 Mohan G Kumar D
 Vships
2 100 0 20 0 0 120
22 Subir Ghatak C
 World Tankers
1 95 20 0 0 0 115
23 Akshay Yadava B
 Navig8
3 92 0 20 0 0 112
24 Sameer Rawat A
 K Line
2 87 20 0 0 0 107
25 Sanket Chitre A
 Mtm
3 65 40 0 0 0 105
26 Aslam Parvez A
 K Line
2 83 20 0 0 0 103
27 Venkat Madhav Challa B
 Womar
2 102 0 0 0 0 102
28 Ritesh Goenka C
 World Tankers
1 99 0 0 0 0 99
29 Moghul Masood Baig B
 Navig8
3 98 0 0 0 0 98
30 Sachin Saharawat D
 Eps
3 76 20 0 0 0 96
31 Krishnapal K B
 Union Marine
2 85 0 10 0 0 95
32 Avneet Singh C
 Seateam
2 94 0 0 0 0 94
33 Sanjay Mondal B
 Union Marine
2 91 0 0 0 0 91
34 Arun Sharma B
 Mcc Francois
1 69 20 0 0 0 89
35 Sagnik Mandal C
 Ishima
1 66 0 20 0 0 86
36 Manvanth Kunjur A
 Epic Gas
1 80 0 0 0 0 80
37 Vinay Sawant A
 Mtm
3 77 0 0 0 0 77
38 Sumit Seth C
 Seateam
2 56 0 20 0 0 76
39 Vaibhav V C
 Eagle Star
3 62 0 10 0 0 72
40 Rajeev Rampal C
 Eagle Star
3 71 0 0 0 0 71
41 Navin S D
 Vships
2 5 50 10 0 0 65
42 Anuj Mengaji C
 World Tankers
1 63 0 0 0 0 63
43 Bhupender Tanwar B
 Mcc Francois
1 2 20 40 0 0 62
44 Rajesh Gobinath C
 World Tankers
1 0 50 10 0 0 60
45 Ratnesh Sinha C
 World Tankers
1 0 50 10 0 0 60
46 Prateek Tiwari B
 Womar
2 36 20 0 0 0 56
47 Anuj Sahai A
 Resolve
4 5 50 0 0 0 55
48 Sanjeev Singh A
 Mtm
3 1 50 0 0 0 51
49 Kartik Rane B
 Womar
2 8 40 0 0 0 48
50 Sharanya Sharma B
 Union Marine
2 36 0 10 0 0 46
51 Dharminder Jit Singh C
 Eagle Star
3 4 20 20 0 0 44
52 Dev Khanduri B
 Mcc Francois
1 42 0 0 0 0 42
53 Rajdeep Singh A
 Resolve
4 0 40 0 0 0 40
54 Jyothish Nair B
 Navig8
3 7 20 10 0 0 37
55 Abishiek Priyan C
 Ishima
1 36 0 0 0 0 36
56 Arun Bose B
 Navig8
3 36 0 0 0 0 36
57 Arumugam Prabhu D
 Vships
2 10 20 0 0 0 30
58 Shail Barthwal B
 Mcc Francois
1 9 0 20 0 0 29
59 Rajan Mathur A
 K Line
2 9 20 0 0 0 29
60 Sudagar Eps D
 Eps
3 8 20 0 0 0 28
61 Bireshwar B D
 Vships
2 26 0 0 0 0 26
62 Rituraj Daniver C
 Eagle Star
3 3 20 0 0 0 23
63 Sagar Tendulkar B
 Womar
2 3 20 0 0 0 23
64 Vineet Kunzuru A
 Resolve
4 2 20 0 0 0 22
65 Sandeep Patnaik B
 Union Marine
2 2 20 0 0 0 22
66 Ramanjit Singh C
 Seateam
2 1 20 0 0 0 21
67 Ranjit Bandekar A
 K Line
2 1 0 20 0 0 21
68 Rajesh Devarajan C
 Ishima
1 1 20 0 0 0 21
69 Prashant Mishra D
 Eps
3 0 20 0 0 0 20
70 Dushyant Vikram A
 K Line
2 0 0 20 0 0 20
71 Rishees Xavier C
 Ishima
1 0 0 20 0 0 20
72 Ashish Ghai B
 Mcc Francois
1 0 20 0 0 0 20
73 Sameer Chandihok B
 Navig8
3 -14 20 10 0 0 16
74 Puneet Sinha D
 Vships
2 -4 20 0 0 0 16
75 Sumit Lal B
 Union Marine
2 13 0 0 0 0 13
76 Senthil Kumar C
 Ishima
1 1 0 10 0 0 11
77 Nouman Mustafa D
 Vships
2 0 0 10 0 0 10
78 Ali Asgar B
 Mcc Francois
1 0 0 10 0 0 10
79 Ajay Singh A
 Mtm
3 0 0 10 0 0 10
80 Sharif Alam C
 Eagle Star
3 -10 20 0 0 0 10
81 Arkajit Dutta C
 Ishima
1 -10 20 0 0 0 10
82 Animesh Nirwan B
 Mcc Francois
1 0 0 10 0 0 10
83 Vijay Rai D
 Vships
2 -10 20 0 0 0 10
84 Parag Sawant B
 Womar
2 -20 20 10 0 0 10
85 Ajay Chawla A
 Mtm
3 -10 20 0 0 0 10
86 Swadeep Chowtray C
 World Tankers
1 0 0 10 0 0 10
87 Kunal Chadha A
 Epic Gas
1 9 0 0 0 0 9
88 Vijay Womar B
 Womar
1 7 0 0 0 0 7
89 Raju Womar B
 Womar
2 7 0 0 0 0 7
90 Nitin Malhotra A
 Epic Gas
1 6 0 0 0 0 6
91 Sankar Subramanium D
 Eps
3 6 0 0 0 0 6
92 Jaspreet Singh A
 Mtm
3 5 0 0 0 0 5
93 Kunal Mtm A
 Mtm
2 5 0 0 0 0 5
94 Anurag Sharma B
 Union Marine
2 4 0 0 0 0 4
95 Yuvraj Singh B
 Navig8
3 3 0 0 0 0 3
96 Oliver Quinten A
 Resolve
4 2 0 0 0 0 2
97 Ashok Sherpa C
 Eagle Star
3 2 0 0 0 0 2
98 Vishal Gupta D
 Vships
2 1 0 0 0 0 1
99 Anand Mannath A
 Epic Gas
1 1 0 0 0 0 1
100 Parag Singh C
 Ishima
1 1 0 0 0 0 1
101 Balasundaram Kalaiyarasan A
 Epic Gas
1 1 0 0 0 0 1
102 Sudhakar S B
 Navig8
3 0 0 0 0 0 0
103 Edwin Rodrigues A
 Epic Gas
1 0 0 0 0 0 0
104 Baskar Padmanaban C
 Seateam
2 0 0 0 0 0 0
105 Pallikuth Premanand A
 Epic Gas
1 0 0 0 0 0 0
106 Sameer Mahashur B
 Union Marine
2 0 0 0 0 0 0
107 Debasish Bohidar A
 K Line
2 0 0 0 0 0 0
108 Steve Atkins B
 Mcc Francois
1 0 0 0 0 0 0
109 Arvind Maheshwari B
 Womar
2 0 0 0 0 0 0
110 Pankaj Wasker B
 Mcc Francois
1 0 0 0 0 0 0
111 Anjan Sinha C
 World Tankers
1 0 0 0 0 0 0
112 Sundar S C
 World Tankers
1 0 0 0 0 0 0
113 Kaushik Roy C
 Ishima
1 0 0 0 0 0 0
114 Bikash Sinha C
 Eagle Star
3 0 0 0 0 0 0
115 Ajith George C
 Seateam
2 0 0 0 0 0 0
116 Udham Singh Jhaj D
 Eps
3 0 0 0 0 0 0
117 Lavkesh Shrivasta B
 Union Marine
2 0 0 0 0 0 0
118 Aditya Kumar Rupesh D
 Eps
3 0 0 0 0 0 0
119 Anurag Mathur D
 Vships
2 0 0 0 0 0 0
120 Deepak Seth A
 K Line
2 0 0 0 0 0 0
121 Ajit Warty B
 Womar
2 0 0 0 0 0 0
122 Sharan Kumar Swaminathan A
 Mtm
3 0 0 0 0 0 0
123 Sinnaswamy Vinayagamoorthy C
 World Tankers
1 0 0 0 0 0 0
124 Brijnesh Kumar C
 Eagle Star
3 0 0 0 0 0 0
125 Prabagaran Balasundram C
 Eagle Star
3 0 0 0 0 0 0
126 Rajath Eagle C
 Eagle Star
2 0 0 0 0 0 0
127 Mohammad Faizudeen A
 Resolve
4 0 0 0 0 0 0
128 Dinesh Sharma A
 Epic Gas
1 0 0 0 0 0 0
129 Kulpreet Singh C
 Seateam
2 0 0 0 0 0 0
130 Brajesh Kapoor A
 Epic Gas
1 0 0 0 0 0 0
131 Pranshu Vashisht A
 K Line
2 0 0 0 0 0 0
132 Manish Jain B
 Womar
2 0 0 0 0 0 0
133 Saptarshi Ghosh B
 Womar
2 0 0 0 0 0 0
134 Sharan Swaminathan C
 World Tankers
1 0 0 0 0 0 0
135 Chris Turner B
 Navig8
3 0 0 0 0 0 0
136 Vinod George C
 Seateam
2 0 0 0 0 0 0
137 Anand Rana D
 Eps
3 0 0 0 0 0 0
138 Shiv Ahuja D
 Eps
3 0 0 0 0 0 0
139 Samarth Mathur B
 Union Marine
2 0 0 0 0 0 0
140 Samir Apte A
 K Line
2 0 0 0 0 0 0
141 James Killingworth D
 Vships
2 0 0 0 0 0 0
142 Saunak Rai B
 Mcc Francois
1 0 0 0 0 0 0
143 Divakar Desai B
 Mcc Francois
1 0 0 0 0 0 0
144 Samir Kumar A
 Mtm
3 0 0 0 0 0 0
145 Punya Charan B
 Navig8
3 -10 0 0 0 0 -10
146 Rajeev Ahuja D
 Eps
3 -10 0 0 0 0 -10
147 Arjun Nagpal B
 Mcc Francois
1 -10 0 0 0 0 -10
148 Sudhanshu Sahai A
 Resolve
4 -10 0 0 0 0 -10
149 Ananthnarayan Subramanian A
 Epic Gas
1 -10 0 0 0 0 -10