# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Sathasivam Dhandayudhapani B
 Mech Militants
3 154 170 0 100 2 424
2 Mudiyarasu Nivashkumar B
 Mech Militants
3 80 100 120 0 0 300
3 Ponnaiya Devar Murugan B
 Mech Militants
3 56 140 0 0 0 196
4 Krishnamoorthi Jayashankar B
 Mech Militants
3 -10 180 0 0 0 170
5 Sekar Sathiyagiri B
 Mech Militants
3 1 60 10 0 0 71
6 Ramasamy Sundravel B
 Mech Militants
2 11 0 50 0 0 61
7 Rajendran Mavivannan B
 Mech Militants
1 1 0 10 0 0 11
8 Annamalai Sankar B
 Mech Militants
1 0 0 0 0 0 0
9 Ramalingam Rajkumar B
 Mech Militants
1 0 0 0 0 0 0
10 Kaliaperumal Kaviarasan B
 Mech Militants
1 -10 0 0 0 0 -10